دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Modified auditor opinion::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Modified auditor opinion

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 آیا مالکیت صندوق های سرمایه گذار ی مشترک بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای خصوصی چین تأثیرگذار است؟
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
این مقاله نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک را در بالا بردن کیفیت گزارش مالی در چین مورد بحث و بررسی قرار می دهد.سرمایه گذاری مشترک برای سرمایه گذاران فریبنده و تاثیرگذار به نظر می رسد. بنابراین، انتظار می رود که بر کاهش مدیریت سود تأثیرگذار باشد و در کل منجر به کاهش وقوع نظریات ممیزی مشروط ( maos)شود. نتایج حاصله از این پژوهش که بر روش شرکتهای فهرست شده در چین از سال 2006 تا 2003 انجام شده نشان می¬دهند که این پیش بینی تایید می¬شود. تاثیر مالکیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک در کاهش اظهار نظر مشروط حسابرس در بین موسسات خصوصی بیشتر است، به خصوص آنهایی که با رشد بالایی همراهند. این بدان خاطر است که شرکتهای با مالکیت خصوصی بیشتر به بازار سرمایه برای سرمایه گذاری وابسته هستند تا موسساتی با مالکیت دولتی و نیز بخاطر اینکه این شرکتها برای کسب فرصتهای سرمایه¬گذاری نیاز به سرمایه گذاری توسط سرمایه خارجی دارند. این یافته ها به این موضوع اشاره دارند که بخش مهمی از مکانیزم نظارت خارجی در کشورهای موجود شکل گرفته، اما این تاثیرگذاری با کنترل و مالکیت شرایط تعدیل شده است.
کلمات کلیدی: مالکیت نهادی | کیفیت گزارشگری مالی | مالکیت صندوق های مشترک | اصلاح نظر ممیزی | چین
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi