دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Multiple attribute decision making::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Multiple attribute decision making

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Measuring web service security in the era of Internet of Things
اندازه گیری امنیت سرویس وب در عصر اینترنت اشیاء -2017
Technologies such as Internet of Things allow small devices to offer web-based services in an open and dynamic networking environments on a massive scale. End users or service consumers face a hard decision over which service to choose among the available ones, as security holds a key in the decision making process. In this paper a base linguistic evalua tion set is designed, based on which all the other fuzzy term sets that used for describing security attributes are uniformed and integrated for calculating an overall security value of the services. This work, to the best of our knowledge, is the first practical solution to offer direct comparisons and rankings of network services based on multiple security at tributes such as confidentiality, availability, privacy and accountability. We analysed four major cloud service platforms to illustrate the proposed approach.
Keywords: Web service | Security measurement and evaluation | Quantitative service security | Service level agreement | Linguistic evaluation | Multiple attribute decision making
مقاله انگلیسی
2 فرآیند انتخاب مواد براساس ریسک که توسط تئوری اطلاعات حمایت می شود: مطالعه موردی توربین های گازی صنعتی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
تیغه های توربین گازی با استفاده از مواد با مقاومت بالا در دمای بالا تولید می شوند، زیرا آنها در اغلب در معرض محیط های شدید قرار دارند. انتخاب مواد برای چنین مواردی باید با حساسیت و با استفاده از یک روش سیستماتیک انجام شود. علاوه بر این، ممکن است خطرات مختلفی در مورد ارزش های مواد مناسب وجود داشته باشد. به عنوان مثال، تفاوت بین شرایط طراحی شده و شرایط غیر منتظره ممکن است برخی از ویژگی های خطرناک را برای مواد ایجاد کند. اگرچه با توجه به خطراتی که برای مسئله انتخاب مواد تیغه توربین گاز یا موارد عملی مشابه با تکنولوژی بالا مورد توجه است، در چنین زمینه هایی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. این مقاله الگوریتم انتخاب مواد مبتنی بر ریسک را با استفاده از اصول انتروپیهای سو و شانون که بر اساس نظریه اطلاعات پشتیبانی می شود، ارائه می دهد. در این راستا، رویکرد طراحی محوری فازی با ریسک را با ضرایب اهمیت یکپارچه شده شانون را توسعه می دهیم. یک مثال دنیای واقعی در مورد انتخاب مواد از تیغه توربین گازی صنعتی با استفاده از چهار تکنیک شامل طراحی محوری فازی، طراحی محوری فازی وزنی، طراحی محوری فازی بر پایه ریسک و رویکرد طراحی محوری وزنی مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در مثال، عوامل ریسک برای تعیین تاثیر تغییرات دما در خواص مواد تعیین می شود. در نهایت، رتبه بندی های حاصل با محاسبه ضرایب همبستگی رتبه بندی Spearman مقایسه می شوند. مقایسه ها نشان می دهد که در نظر گرفتن عوامل خطر در مسئله بر روی رتبه بندی نتیجه تاثیر می گذارد. ما نتایج روش های پیشنهادی را با رویکردهای فازی بدون وزن و وزن دار MULTIMOORA معتبر سازی می کنیم.
مقاله ترجمه شده
3 Measuring web service security in the era of Internet of Things
اندازه گیری امنیت وب سرویس در عصر اینترنت اشیاء-2017
Technologies such as Internet of Things allow small devices to offer web-based services in an open and dynamic networking environments on a massive scale. End users or service consumers face a hard decision over which service to choose among the available ones, as security holds a key in the decision making process. In this paper a base linguistic evalua tion set is designed, based on which all the other fuzzy term sets that used for describing security attributes are uniformed and integrated for calculating an overall security value of the services. This work, to the best of our knowledge, is the first practical solution to offer direct comparisons and rankings of network services based on multiple security at tributes such as confidentiality, availability, privacy and accountability. We analysed four major cloud service platforms to illustrate the proposed approach.
Keywords: Web service | Security measurement and evaluation | Quantitative service security | Service level agreement | Linguistic evaluation | Multiple attribute decision making
مقاله انگلیسی
4 اندازه گیری امنیت سرویس های وب در عصر اینترنت اشیا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
فناوری هایی مانند اینترنت اشیا به دستگاه های کوچک اجازه می دهد در محیط های باز و پویا و در ابعاد بزرگ به ارائه ی سرویس های وب بپردازند. کاربران و مصرف کنندگان سرویس ها باید بین سرویس های موجود انتخاب کنند و از آنجا که امنیت یکی از کلید های این تصمیم گیری است در این مقاله یک مجموعه ی آزمون زبانی ارائه شده است . از آن رو که مجموعه های فازی دیگر برای بررسی ارزش امنیتی کلی بکار می روند. این مقاله تا جایی که ما اطلاع داریم اولین راه حل عملی برای ایجاد مقایسه های مستقیم و رتبه بندی بخش های مختلف امنیتی مانند حریم خصوصی , در دسترس بودن و قابلیت اعتماد است. ما 4 پلتفرم بر پایه ی ابر را برای توصیف راهکار خود مورد استفاده قرار داریم.
کلمات کلیدی: خدمات وب | اندازه گیری و ارزیابی امنیت | امنیت خدمات کمی | توافقنامه سطح خدمات | ارزیابی زبانی | تصمیم گیری چند شاخصه
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi