دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Nanofluid::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Nanofluid

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 Using of Artificial Neural Networks (ANNs) to predict the thermal conductivity of Zinc Oxide–Silver (50%–50%)/Water hybrid Newtonian nanofluid
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی هدایت حرارتی روی اکسید-نقره روی (50٪ -50٪) / نانوسیال نیوتنی ترکیبی آب-2020
In this study, after generating experimental data points of Zinc Oxide (ZnO)–Silver (Ag) (50%–50%)/Water nanofluid, an algorithm is proposed to calculate the best neuron number in the Artificial Neural Network (ANN), and the performance and correlation coefficient for ANN has been calculated. Then, using the fitting method, a surface is fitted on the experimental data, and the correlation coefficient and performance of this method have been calculated. Finally, the absolute values of errors in both methods have been compared. It can be seen that the best neuron number in the hidden layer is 7 neurons. We concluded that both methods could predict the behavior of nanofluid, but the fitting method had smaller errors. Also, the ANN method had better ability in predicting the thermal conductivity of nanofluid based on the volume fraction of nanoparticles and temperature. Finally, we found that, in ANN, all outputs, the maximum absolute value of error is 0.0095, and the train performance is 1.6684e-05.
Keywords: Artificial Neural Networks (ANNs) | Thermal conductivity | Hybrid Newtonian nanofluid
مقاله انگلیسی
2 تأثیر میدان مغناطیسی بر جریان نانو سیال بین دو استوانه با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در تحقیق حاضر، تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر جریان نانو سیال بین دو استوانه به‌صورت تحلیلی با روش AGM بررسی‌شده است. دو مدل فازی برای نانو سیال در نظر گرفته‌شده است. روش‌های تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، اکرت ، رینولدز، ترموفورز، پارامترهای براونی و عدد اشمیت بررسی‌شده‌اند. نتایج بیان می‌کند که سرعت با افزایش نیروهای لورتنز کاهش‌یافته و با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد. گرادیان حرارت با افزایش عدد هارتمن بالا می‌رود و با افزایش دیگر پارامترها کاهش می‌یابد.
کلمات کلیدی: نانوفیلد | AGM | سیلندر چرخشی | حرکت براوني | میدان مغناطیسی
مقاله ترجمه شده
3 شبیه‌سازی CFD یک جوشش جریانی نانوسیال نمک غلیظ در یک لوله‌ی مستطیلی شکل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
قابلیت نانوسیال‌ها در بهبود انتقال حرارت و شار حرارتی بحرانی (CHF) در جوشش استخری شناخته شده است. جوشش جریانی معمولا به‌وسیله‌ی روابط انتقال حرارت بررسی می‌شوند. اما در مورد نانوسیال محلول نمک غلیظ، این روابط مناسب نیست. یک مدل با استفاده از کد تجاری CFD و با توابع تعریف شده‌ توسط کاربر توسعه داده شده است؛ (UDF) برای این مورد معرفی می‌شود تا گرما و انتقال جرم را در مجرای بویلر برای بخار جاذب تبرید تعیین کند. شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای بررسی تأثیرات کسرهای حجمی متغییر، سرعت سیال و دمای بویلر بر روی جوشش و مشخصه‌های تغییرات فاز در سیستم ارائه شده است. در این تحقیق، چهار فاز یعنی استون مایع، استون بخار، محلول ZnBr2/استون مایع و نانوذرات جامد مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نانوذرات اکسید روی به‌‌‌عنوان فاز شبه‌سرد در مخلوط عمل می‌کنند. علاوه بر این، این مطالعه، پارامترهای کلیدی بر روی سیستم نانوسیال، رفتار فازها و تأثیرات مؤلفه‌های مختلف وقتی که مؤلفه‌های جزئی نبخیر می‌شوند را ارزیابی می‌کند. در پژوهش قبلی، از آب به‌عنوان سیال پایه در مبردها و سیالات انتقال حرارت استفاده شده بود. در این تحقیق، فرآیند با استفاده از نرم‌افزار انسیس فلوئنت نسخه 15 و مدل جریان چندفازی مخلوط، مدل‌سازی شده است؛ همچنین از روش حجم سیالی (VOF) برای بررسی رفتار فاز بخار استفاده شده است. از UDF مورد استفاده در پژوهش (لی، 1980) برای جوشش نانوسیالات بهره گرفته شده است تا انتقال جرم را بر روی جوشش مدل کند. نتایج نشان داد که افزایش بارگذاری نانوسیالات (صفر، 1/0، 3/0، 5/0 و 1 درصد حجمی) منجر به افزایش کسر حجی بخار و ضریب انتقال حرارت می‌شود. این موضوع به این دلیل است که افزایش انتقال حرارت سیستم منجر به زیاد شدن هدایت حرارتی نانوسیال می‌شود. زیاد شدن دمای بویلر (330، 333 و 335 کلوین) باعث افزایش کسر حجمی بخار و ضریب انتقال حرارت می‌شود چون زمانی که فرآیند هنوز در مرحله‌ی جوشش هسته‌ای است، شار حرارتی با افزایش اختلاف دما بیشتر می‌گردد. این روش جدید برای سیستم چهار فازی می‌تواند، جوشش نانوسیال محلول نمک غلیظ را تعیین کند.
کلمات کلیدی: استون- ZnBr2 | ZnO | نانوسیال | جوشش | CFD | انتقال حرارت | انتقال جرم | لوله‌ی مستطیلی شکل | تغییر فاز.
مقاله ترجمه شده
4 مطالعه‌ی انتقال حرارت به‌وسیله‌ی جابجایی طبیعی نانوسیال‌ها در یک محفظه‌ی استوانه‌ای نسبتا گرم شده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این تحقیق، یک مطالعه‌ی عددی بر روی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دو نانوسیال در یک محفظه‌ی استوانه‌ای که به‌صورت نسبی گرم شده، انجام گرفته است. گرمایش نسبی در سمت پایین محفظه در دمای ثابت اتفاق می‌افتد. طول منبع گرم از 5% تا 25% در همه‌ی پیرامون محفظه تغییر می‌کند. دمای دو بخش جانبی محفظه در دمای پایین ثابت نگه داشته می‌شود که طول هر کدام از آنها، 25% محیط نهایی است. قسمت بالایی محفظه آدیاباتیک در نظر گرفته می‌شود که طول آن نیز برابر با 25% محیط نهایی می‌باشد. از دو نانوسیال آب- Cu و آب- TiO2 با کسرهای حجمی متفاوت که در محدوده‌ی صفر الی 05/0 تغییر می‌کنند، استفاده شده است. عدد رایلی نیز در بازه‌ی 103 تا 106 متغیر است. نتایج به‌دست آمده، به‌طور خلاصه در قالب روابط همبستگی برای عدد ناسلت میانگین که تابعی از طول گرمایش، عدد رایلی و کسر حجمی برای هر دو نانوذره می‌باشد، ارائه شده است.
کلمات کلیدی: جابجایی طبیعی | محفظه‌ی استوانه‌ای افقی | گرمایش نسبی | حجم محدود | نانوسیال.
مقاله ترجمه شده
5 خصوصیات حرارتی نانوسیال های هیبریدی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
تحقیقات انجام ‌شده بر روی نانو سیالات در دهه های گذشته به سرعت گسترش یافته است. نانوسیال ها نزدیکی (همانندی) فوری در کاربردهای مبدل حرارتی را با ویژگی‌های امیدبخش خود کشف کرده‌اند که با توجه به پیش‌نیازهای آن‌ها می توان آن را کنترل نمود. علاوه بر این، متخصصین به تلاش برای استفاده از نانوسیال های ترکیبی در سالیان اخیر، که با معلق سازی نانوذرات مختلف در یک ترکیب یا قاب مرکب در مایع پایه طراحی شده ‌است، تلاش های گسترده ای کرده‌اند. یک مطالعه تجربی برای بررسی خواص ترمو - فیزیکی مس - تیتانیوم و نانوسیال های هیبریدی انجام شده است. این اثر سنتز نانوذرات هیبرید Cu – TiO2، آماده‌ سازی نانوسیال و خصوصیات گرمایی آن‌ها با غلظت‌های مختلف (0.1٪، 0.2٪، 0.3٪ و 0.4٪) در دو دمای مختلف 30O و 60O درجه را توضیح می‌دهد. نتایج این کار نشان می‌دهد که رسانایی گرمایی و ویسکوزیته با افزایش درصد Cu-TiO2 به حالت مایع افزایش می‌یابد.
کلمات کلیدی : تراکم (چگالی) | نانوسیال هیبریدی | رسانایی (هدایت) حرارتی | ویسکوزیته و غلظت حجم
مقاله ترجمه شده
6 انتقال گرمای نانو سیال بین دو لوله با در نظر گرفتن حرکت براونی با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
جریان نانو سیال بین دو لوله با مقطع دایره‌ای در حضور میدان مغناطیسی موردمطالعه قرارگرفته است. از مدل KKL برای نانو سیال‌ها استفاده‌شده است. اثر تشعشع گرمایی در معادله‌ی انرژی در نظر گرفته‌شده است. از AGM هم برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده‌شده است. روش‌های شبه تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، عدد اکرت و عدد رینولدز موردبررسی قرارگرفته است. نتایج مشخص می‌کند که گرادیان دما با افزایش عدد هارتمن، اکرت و ضریب منظری افزایش‌یافته ولی با افزایش عدد رینولدز کاهش می‌یابد. سرعت با افزایش نیروهای لورنتس کاهش می‌یابد ولی با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد.
مقاله ترجمه شده
7 جریان نانوسیال و انتقال گرما در حفره با میدان مغناطیسی متغیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
جریان نانوسیال Fe3o4 در یک حفره با شار گرمای ثابت با استفاده از کنترل حجم بر اساس روش المان محدود بررسی و تحقیق می شود. اثرات Rayleigh و Hartmann و کسر حجمی Fe3o4 ( نانومغناطیس و اکسید آهن ) روی ویژگی های جریان و انتقال گرما تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شیب دما یک عملکرد افزایشی از نیروهای شناور و کسر حجمی این ماده است ؛ اما یک عملکرد کاهشی از نیروهای لورنتس است. همچنین نرخ انتقال گرما با افزایش در نیروهای لورنتس تقویت می شود. اگرچه عکس آن در مورد نیروهای نرخ انتقال گرما با نیروهای شناوری است. علاوه براین با افزایش نیروهای لورنتس جریان اصلی به سمت پایین حرکت می کند. همچنین انتظار می رود نتایجی که اینجا ارائه می شود ، نه تنها اطلاعات مفیدی در مورد خنک کردن اجزای الکتریکی فراهم می کند بلکه مرور ادبیات حاضر را تکمیل می کند.
مقاله ترجمه شده
8 جابجایی اجباری نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی ثابت با در نظر گرفتن اثرات شکل نانوذرات
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در یک نیمه حلقه‌ی متخلخل در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. شکل‌های متنوع نانوذرات در نظر گرفته شده است. اثر حرکت براونی بر روی ویسکوزیته‌ی نانوسیال نیز لحاظ شده است. معادلات حاکم با استفاده از فرمول‌بندی تابع جریان ورتیسیته ارائه شده است. از حجم کنترل براساس روش المان محدود (CVFEM) جهت به‌دست آوردن نتایج استفاده شده است. در ابتدا، بهترین شکل نانوذرات انتخاب شده است و سپس تأثیرات کسر حجمی نانوسیال، اعداد دارسی، رینولدز و هارتمن ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که ویسکوزیته‌ی نانوسیال با افزایش اعداد دارسی و رینولدز بیشتر می‌شود. شکل صفحه‌ی کوچک دارای نرخ بیشتری بر روی انتقال حرارت می‌باشد. عدد ناسلت با افزایش کسر حجمی نانوسیال، عدد دارسی و رینولدز بیشتر می‌‌گردد، در حالی‌که با بیشتر شدن نیروی لورنتس مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.
کلمات کلیدی: شکل نانوذره | جابجایی اجباری | نانوسیال | محیط متخلخل | میدان مغناطیسی | CVFEM.
مقاله ترجمه شده
9 بررسی تجربی بر روی خواص ترموفیزیکی و عملکرد کلی جریان نانو سیال روغن انتقال حرارت/ MWCNT در داخل لوله هایی که بصورت حلزونی عمودی پیچیده شده اند
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این مطالعه با بررسی تجربی بر روی خواص ترموفیزیکی و عملکرد کلی جریان نانو سیال روغن انتقال حرارت/ MWCNT در داخل لوله هایی که بصورت حلزونی عمودی پیچیده شده اند، سر و کار دارد. داده ها برای جریان آرام در منطقه ورودی حرارتی به دست آمده بود، در حالی که دمای دیواره لوله در تقریباً 95 درجه سانتیگراد منتهی به شرایط مرزی ایزوترم، ثابت بود. نانوسیالات و روغن انتقال حرارت خالص با غلظت های وزنی ذره 1/0٪، 2/0٪ و 4/0٪ به عنوان سیالات کاری استفاده می شدند. مشاهده گردید که اکثر مدل های متعارف در پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات بکار رفته (به خصوص در مورد ظرفیت گرمایی ویژه) بطور دقیق موفق نبودند. بنابراین، همبستگی های تجربی ناهمواری بمنظور برآورد چنین خواصی برای سیالات کاری توسعه یافته بود. علاوه بر این، عملکرد کلی لوله های پیچیده شده و بصورت حلزونی تست شده بر اساس شاخص عملکرد، مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط کار مطلوب تعیین شد. شاخص عملکرد کلی بالا تا 4/6 برای استفاده همزمان از هر دو تکنیک افزایش انتقال حرارت موردنظر در این مقاله به دست آمده بود. از این رو، استفاده از روش های مورد مطالعه در اینجا می توانست به عنوان انتخابی خوب در کاربردهای عملی در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: نانو سیال | MWCNT | لوله های پیچیده شده حلزونی | شاخص عملکرد | خواص ترموفیزیکی
مقاله ترجمه شده
10 مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار نانو سیال TiO2 /آب
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مقاله، مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار جریان مغشوش نانو سیال TiO2-آب از طریق یک لوله مدور افقی و یکنواخت گرم، انجام گردیده است. نانوذرات کروی TiO2 با قطر اسمی 15 نانومتر توسط یک تصفیه شیمیایی جدید عامل دار شده و سپس در آب مقطر پراکنده شده اند تا تعلیق های ثابتی حاوی غلظت های حجمی 1/ 0 ، 5/0، 1، 5/1 و 2٪ نانوذرات را تشکیل دهند. نتایج نشان می دهد که ضرایب انتقال حرارت، با افزایش کسر حجمی نانو سیال افزایش می یابد و با تغییر عدد رینولدز تغییر نکرده است. افزایش عدد نوسلت در حدود 8٪ برای نانو سیال با 2٪ کسر حجمی نانوذره در Re=11800 می باشد.
کلمات کلیدی: نانوسیالات | انتقال حرارت همرفتی | افت فشار | مغشوش | TiO2 عاملدار
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi