دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Next Generation Database::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - Next Generation Database

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 DB Seer : پیش بینی کارایی و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
محاسبات ابری با زیر ¬ساخت مشترک وتجزیه بین اپراتور و مستاجر آن توصیف می¬شود. این دو ویژگی چالش-های جدیدی را بر عملکرد پایگاه داده¬ها¬ی وارد شده به ابر تحمیل می¬کند، برای مثال: 1- چگونگی قیمت گذاری خدمات پایگاه داده¬ها 2- چگونگی تفکیک مستاجران پایگاه داده¬ها 3- چگونگی بهینه¬ سازی عملکرد پایگاه داده¬ها طبق این زیر ساخت مشترک. ما بر این باوریم که راه ¬حل¬های امروزی که بر مبنای ماشین¬های مجازی پایه ریزی شده¬اند، به طور صحیح این این چالش¬ها را رفع نمی¬کنند. برای مقابله با این مسائل به دستورالعمل¬های جدید تحقیقاتی اشاره کرده و بیان می¬کنیم که این سه چالش مستلزم نیازی مشترک برای مدل¬های صحیح پیش¬بینی عملکرد وکاربرد منابع می¬باشند. ما روش خود به نام DB Seer با نتایج اولیه ای که در زمینه مدل¬های پیش بینی برای حجم کاری گروه¬های مهم Web/ DLTPدر اختیار داریم را ارائه کرده و نشان می¬دهیم که چگونه آن¬ها می¬توانند برای رفع این چالش¬ها استفاده شوند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی