دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Nickel::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Nickel

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 بازیابی انتخابی کبالت از جریان های ثانویه پس از فرآوری باتری های NIMH با استفاده از سیانکس 301
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
کبالت به عنوان یک ماده خام اساسی برای اتحادیه اروپا تلقی می شود. از آنجاییکه تامین محدودی دارد تلاشهای قابل توجهی باید برای توسعه روشهای ماندگار جهت بازیافت کبالت از منابع جایگزین صورت گیرد. فرآوری هیدرومتالورژیکی باتری های مصرف شده NiMH یک جریان متمرکزی حاوی کبالت (8/11 گرم بر لیتر) و ناخالصی ها (3/2 گرم بر لیتر نیکل، 2/0 گرم بر لیتر آلومینیوم، 3/9 گرم بر لیتر منگنز و 6/4 گرم بر لیتر عناصر کمیاب زمین) در بستر اسید نیتریک تولید می کند. در این مطالعه، جداسازی انتخابی کبالت از سایر یونهای موجود بررسی شد. کبالت به صورت انتخابی از آلومینیوم، منگنز و عناصر کمیاب زمین با استفاده از یک مولار سیانکس 301 در کروسن جداسازی شد. از رفتار سنتیکی متفاوت درطی استخراج با سیانکس 301 برای جداسازی یونهای کبالت و نیکل به صورت انتخابی استفاده شد. آنتالپی محاسبه شده برای فرآیند استخراج کبالت برابر است با – 11.37 ± 0.5 kJ/ که بیانگر این است که استخراج کبالت در سیستم بررسی شده یک واکنش گرمازا می باشد. از تاثیر دما روی استخراج کبالت برای دستیابی به انتخابی بودن بهتر برای نیکل استفاده شد. کبالت ازطریق زدایش انتخابی با 4 مولار اسید کلریدریک در دمای محیط بازیافت شد. خلوص نهایی محصول زدایش برابر با 9/99 درصد بود.
مقاله ترجمه شده
2 Variation and changes in land-use intensities behind nickel mining: Coupling operational and satellite data
تغییرات و تغییرات در میزان بهره برداری از زمین در معادن نیکل: اتصال داده های عملیاتی و ماهواره ای-2018
Case studies of nickel mines in New Caledonia revealed significant differences among mining sites even though the mines host the same type of nickel laterite ore deposit and employ the same open-cut mining method. The intensity of land use change was evaluated as the area of land use change per unit of metal contained in extracted ores. Among the six mines studied, the lowest intensity of 0.00177 [m2/kg] is very close to the reference value of 0.0018 [m2/kg] provided by the nickel industry, whereas the highest-impact mine has an intensity approxi mately ten times greater, at 0.0191 [m2/kg]. This wide variation is attributed to the different operational stage of each mine. It means careful and continuous monitoring of such changes is necessary. We also evaluated his torical changes in land use intensity, and found a decreasing trend, which may be the result of technological developments in the downstream sector. Our results show that the use of a single, representative intensity value can be misleading. Instead, it is necessary to analyze mine-specific changes. Historical data are also useful for analyzing the impacts of technological improvements over time. Both forms of analysis are feasible by coupling satellite imagery with operational data.
Keywords: Land use change ، Site-by-site differences ، Satellite image analysis ، New Caledonia ، Nickel ore mining
مقاله انگلیسی
3 A three year study of metal levels in skin biopsies of whales in the Gulf of Mexico after the Deepwater Horizon oil crisis
سه سال مطالعه سطح فلز در بیوپسی پوست نهنگ در خلیج مکزیک پس از بحران نفت افق Deepwater-2018
In response to the explosion of the Deepwater Horizon and the massive release of oil that followed, we conducted three annual research voyages to investigate how the oil spill would impact the marine offshore environment. Most investigations into the ecological and toxicological impacts of the Deepwater Horizon Oil crisis have mainly focused on the fate of the oil and dispersants, but few have considered the release of metals into the environ ment. From studies of previous oil spills, other marine oil industries, and analyses of oil compositions, it is evident that metals are frequently encountered. Several metals have been reported in the MC252 oil from the Deepwater Horizon oil spill, including the nonessential metals aluminum, arsenic, chromium, nickel, and lead; genotoxic metals, such as these are able to damage DNA and can bioaccumulate in organisms resulting in persistent exposure. In the Gulf of Mexico, whales are the apex species; hence we collected skin biopsies from sperm whales (Physeter macrocephalus), short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus), and Brydes whales (Balaenoptera edeni). The results from our three-year study of monitoring metal levels in whale skin show (1) genotoxic metals at concentrations higher than global averages previously reported and (2) patterns for MC252-relevant metal concentrations decreasing with time from the oil spill.
Keywords: Chromium ، Deepwater Horizon ، Gulf of Mexico ، Metals ، Nickel ، Oil spill ، Whales
مقاله انگلیسی
4 فرآیندهای مقیاس اتمی دگرگونی های فازی در نانوکریستال های آلیاژهای حافظه دار NiTi
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
شبیه سازی دینامیکی مولکولی برای بررسی دما و تنش ناشی از دگرگونی های فازی در آلیاژهای نانوکریستال NiTi حافظه دار انجام می شود. نتایج تهیه شده منابع از راه آزمایش و مشخصات دگرگونی های در مقیاس نانو را گزارش می کند، مانند کاهش دگرگونی دما با اندازه ی دانه و ناپدید شدن سطح در پاسخ تنش کرنش مربوط به فرآیندهای مقیاس اتمی ، مانند جوانه زنی و رشد و فرآیند دوتایی ، آنالیز و تحلیل را توضیح داد. نشان می دهد که تنها، تسلط داشتن بر مکانیزم یکپارچه شده با مشارکت دگرگونی داخلی کششی در ویژگی های هر دو تحولات دما و تنش ناشی از دگرگونی های فازی در نانوکریستال NiTi را توضیح می دهد.
کلیدواژه ها: آلیاژ حافظه دار | نیکل – تیتانیم | ماده نانو بلور | استحاله فازی | شبیه سازی مولکولی دینامیک
مقاله ترجمه شده
5 Investigation of the influences of polycrystalline cubic boron nitride (PCBN) tool on the reduction of cutting fluid consumption and increase of machining parameters range in turning Inconel 783 using spray mode of cutting fluid with compressed air
بررسی تاثیر ابزار پلی کریستال مکعب نیترید بور (PCBN) بر کاهش برش مصرف مایعات و افزایش پارامترهای ماشینکاری در محدوده تبدیل اینکونل 783 با استفاده از حالت اسپری برش مایع با هوای فشرده-2016
Nickel-based superalloys, such as Inconel 783, have exclusive characteristics like excellent corrosion resistance and physical and chemical strength against high temperatures, and therefore, are ubiquitous in the industries include turbine manufacturing, petroleum and petrochemical companies, aerospace and ship building. However, their low coefficient of heat transfer in combination with high toughness, can put these materials into the category of hard-to-machine ones and make the use of cutting fluid inevitable, and also, may constraint the range of machining parameters. Disadvantages contribute to the using of cutting fluid, the difficulty of performing machining process and the limitations in choosing input pa- rameters can induce detrimental impacts on the environment and human health and it may also increase the machining and manufacturing costs and therefore, significantly reduce the efficiency of machining. In the present article, the influences of utilizing polycrystalline cubic boron nitride (PCBN) and coated carbide tools in combination with spray mode of biodegradable vegetable cutting fluid with compressed air were investigated on cutting forces, surface finish and tool tip temperature, in order to make a dramatic reduction in the consumption rate of the cutting fluid in turning process of Inconel 783. In addition, the feasibility of increasing the range of machining input parameters was explored via this approach. The results showed that making use of a PCBN tool, in comparison with the coated carbide tool, can result in a significant reduction in the consumption rate of cutting fluid. This may make it viable to remarkably increase machining input parameters. Moreover, in application of cutting fluid with the spray mode in combination with compressed air and a PCBN tool, it is practical to monitor the tem- peratures of machining area via a thermal imager. This is done in order to control the machining process and the behavior of Inconel 783 during this process.© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Inconel 783 | PCBN tool | Spray mode | Carbide tool | Cutting force | Surface roughness
مقاله انگلیسی
6 Characterization of Ni-cermet degradation phenomena I: Long term resistivity monitoring, image processing and X-ray fluorescence analysis
خواص تخریب Ni-cermet پدیده طولانی مدت I: نظارت مقاومت، پردازش تصویر و تجزیه و تحلیل فلورسانس اشعه ایکس-2015
The present paper is devoted to Ni-cermet degradation phenomena and places emphasis on experimental approaches and data handling. The resistivity of Ni-YSZ cermet (nickel and 8 mol.% yttria stabilized zirconia) anode substrates was monitored during 3000 h at 700 and 800  C in a gas mixture of 80 vol.% water vapor and 20 vol.% hydrogen. The experimentally evaluated dependence of resistivity of the Ni-YSZ substrates can be well described by exponential decay functions. Post test analysis by image processing and XRF (X-ray fluorescence) analysis for characterization of the microstructure and elemental composition were carried out for virgin samples and after 300, 1000 and 3000 h of exposure time. The 3D-microstructure was reconstructed using an original spheres packing algorithm. Two processes leading to the Ni-YSZ degradation were observed: Ni-phase particle coarsening and volatilization. The effect of these processes on resistivity and such microstructure parameters as porosity, Ni-phase fraction, Ni and YSZ phases particle size distributions, triple phase boundary length, and tortuosity factor are considered in this paper. Keywords:Ni-YSZ | Degradation | Microstructure | Image processing | X-ray fluorescence | Solid oxide fuel cell
مقاله انگلیسی
7 Study of Ni exchangeable pool speciation in ultramafic and mining environments with isotopic exchange kinetic data and models
Study of Ni exchangeable pool speciation in ultramafic and mining environments with isotopic exchange kinetic data and models-2015
Soils and ore samples influenced by mining and metallurgical activity were collected in ultramafic soils (UM) complexes of Barro Alto and Niquela^ndia, in order to determine the contribution of each Ni bearingphases to the total exchangeable pool of Ni, and to point out if this pool was affected by anthropic ac- tivities. For this purpose, the IEK-model previously developed by the group (Zelano et al., submitted) was applied, on the basis of IEK experiments performed on pure typical Ni scavengers (serpentines, chlorite, smectite and iron oxydes) from ultramafic systems. For each typical scavenger, this model describes the percentage of Ni associated to exchangeable pool(s) as well as their corresponding kinetic constant(s) of exchange. The mineralogical composition of soil and ore samples and Ni solid speciation were first determined, and the IEK-model was applied on these bases. In almost all samples, an important contribution of serpentine to Ni exchangeable pool was highlighted, ranging between 10% and 45%. The important amount of organic matter (OM) in one of the studied soil samples, allowed to extrapolate generic OM ENi and k parameters, which were introduced in the IEK-model to improve its predictive capability. Obtained results provided evidences of how even a small content (3 wt%) of organic carbon (OC), can represent an important contribution of OM to the total ENi pool (60%). In the investigated ore samples, up to the 60% of ENi was attribute to smectite, responsible for fast ENi pool kinetic evolution. In addition, the model highlighted the role of the Fine Black Ash (FBA), by-products of the pyrometallurgical activity, detected into a soil sample, that is responsible for the 15% of ENi. This approach allowed to determine, for the first time, the relative contribution of each Ni bearing phase to the total exchangeable pool, in terms of concentration and kinetics.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Ultramafic soils | Isotopic exchange kinetics | Solid speciation | Mine waste | Nickel-availability | Modeling
مقاله انگلیسی
8 قانون اول در مطالعه ضریب خودنفوذی در فلز نیکل با ساختار fcc
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ضریب خودنفوذی برای نیکل با ساختار fcc بعنوان تابعی از دما و به وسیلهی محاسبات قانون اول و مبنی بر تئوری دانسیته اصلی و به همراه دانسیتهی موضعی تقریبی به دست می آید. به منظور فراهم کردن کمترین مسیر انرژی و ساختار نقطهای با حداقل سد انرژی در یک پراش اتمی اصلی، روش پیوند الاستیک اشاره شده بکار میرود. دو سیستم مغناطیسی، فرومغناطیس و غیرمغناطیس، و دو روش محاسباتی ارتعاشی کمکی )سهیم(، و شیوهی شبکه فشرده فونون و مدل دبای، چهار سیستم محاسباتی را برای تعیین ضریب خودنفوذی در نیکل فراهم میکند. نتایج حاصل از این چهار روش با یکدیگر مقایسه شده و به همراه اطلاعات آزمایشگاهی معلوم ارائه میشوند. استفاده از مدل دبای به جای شیوهی شبکه فشرده فونون قابلیت دوام و ذخیره سازی تناوبی زمان محاسبات را برای خواص ترمودینامیکی محدود به دما نشان میدهد. غلظت بههمراه سایر مشاهدات در نوشته ها، با استفاده از روش شبکه فشرده فونون برای محاسبات مربوط به خواص ترمودینامیکی وابسته به دما و با در نظر گرفتن نتایج LDA در مقادیر کم ضریب نفوذ با مراجعه به اطلاعات آزمایشگاهی بدست میآید. ضرایب خودنفوذی محاسبه شده برای نیکل در هر چهارحالت موجود در کار حاضر با یک جامعه آماری آنالیزی که قبلا از روی اطلاعات خودنفوذی آزمایشگاهی فراهم آمده است، مقایسه میگردد. به استثنای سیستم NM فونون، سه حالت دیگر با 59 درصد اطمینان برای جامعه آماری شکست خوردند.
کلمات کلیدی: نفوذ | محاسبات قانون اول | نیکل | آرایش هندسی | ساختار fcc
مقاله ترجمه شده
9 شناسایی سرب در نمونه های شیر و ماست با استخراج فاز جامد با استفاده از رزین جدید پلیمری شده آمینو تیوازول
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
با استفاده از یک رزین جدید سولفونامیدی دارای آمینوتیوازول در استخراج فاز جامد، یک روش پیش تغلیط برای شناسایی سرب و نیکل در نمونه های شیر و ماست ارائه شد. بهینه سازی شرایط آزمایش انجام شد. پارامترهای بهینه برای سرب و نیکل یعنی زمان تماس برابر با 30 دقیقه و حجم شستن مواد جذب شده برابر با 2.5 میلیلیتر و pH برابر با 3.5 میباشد. بعد از مرحله پیش تغلیظ، اسپکترومتری جذب اتمی برای شناسایی استفاده شد. افزایش 350 و 50 برابری در حساسیت سرب و نیکل با ترکیب اسپکترومتری جذب اتمی- تله اتمی لوله شکاف دار با روش پیش تغلیظ بهینه شده حاصل شد. محدودیتهای شناسایی 0.15 ng mL-1 برای Pb و 0.75 ng mL-1 برای Ni است. غلظتهای سرب در نمونه های مطالعه شد در محدوده 15-61 ng mL-1 برای شیر و 21-42 ng g-1 برای ماست قرار داشت.
واژگان کلیدی: سرب | نیکل | پیش تغلیظ | سولفونامید دارای آمینوتیوازول | رزین | شیر | ماست
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی