دانلود و نمایش مقالات مرتبط با OPENCV software::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - OPENCV software

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 فناوری تشخیص تصادفات ترافیکی برای تقاطع ها بر مبنای استخراج مسیر ویدئویی خودروها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
ما استقرار دستگاه مختصات زمینی با نرم افزار OPENCV برای دستیابی به مختصات واقعی را انجام دادیم، تمامی پیکسل های این مختصات به مختصات خودرویی تبدیل می شوند تا پارامترهایی همانند موقعیت و سرعت خودرو به دست بیایند. نرم افزار پلتفرم MFC که ما مورد استفاده قرار دادیم می تواند مستقیماً مسیر خودرو، سرعت و تصادفات ترافیکی متناطر با زمان TTC را به عنوان خروجی تولید کند. سطوح مختلفی از رنگ های مشخص شده بر روی نقشه ی نقاط توزیع تصادفات ترافیکی وجود دارند. ما از روش منحنی فراوانی تجمعی برای بررسی نمونه های تجمعی تصادفات استفاده کردیم و مقدار عددی TTC را به دست آوردیم که در مشخص نمودن تصادفات شدید و تصادفات کم اهمیت کاربرد دارد. در عین حال، تصادفات تعقیب خودرو، محتوای پژوهشی ما را غنی می سازد.
کلیدواژه ها: تصادفات ترافیکی | مقدار TTC | نرم افزار OPENCV | ارزیابی ایمنی جاده
مقاله ترجمه شده
2 فناوری تشخیص تصادفات ترافیکی برای تقاطع ها بر مبنای استخراج مسیر ویدئویی خودروها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
ما استقرار دستگاه مختصات زمینی با نرم افزار OPENCV برای دستیابی به مختصات واقعی را انجام دادیم، تمامی پیکسل های این مختصات به مختصات خودرویی تبدیل می شوند تا پارامترهایی همانند موقعیت و سرعت خودرو به دست بیایند. نرم افزار پلتفرم MFC که ما مورد استفاده قرار دادیم می تواند مستقیماً مسیر خودرو، سرعت و تصادفات ترافیکی متناطر با زمان TTC را به عنوان خروجی تولید کند. سطوح مختلفی از رنگ های مشخص شده بر روی نقشه ی نقاط توزیع تصادفات ترافیکی وجود دارند. ما از روش منحنی فراوانی تجمعی برای بررسی نمونه های تجمعی تصادفات استفاده کردیم و مقدار عددی TTC را به دست آوردیم که در مشخص نمودن تصادفات شدید و تصادفات کم اهمیت کاربرد دارد. در عین حال، تصادفات تعقیب خودرو، محتوای پژوهشی ما را غنی می سازد.
کلیدواژه ها: تصادفات ترافیکی | مقدار TTC | نرم افزار OPENCV | ارزیابی ایمنی جاده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi