دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Occupational safety::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Occupational safety

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
برای این مطالعه با نه صاحب کسب و کار کوچک سوئدی در بخش نظافت در رابطه با نظرات و تجربیات شخصی آنها در مورد مسئولیت های کارفرما در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل توسط یک تحلیل محتوای کیفی هدایت می شود که استراتژی های اعمال شده برای رهبری مسئول را بررسی می کند. ما متوجه شدیم که یک الگوی رفتاری خاص وجود دارد که بیش از بقیه برجسته است. صاحبان مشاغل کوچک مرتباً شکلی از رهبری مسئولانه را اجرا می کنند که ما آن را مدیریت ارزش ها می نامیم. مدیریت بر اساس ارزش ها با استفاده از سه راهبرد ایجاد روابط کارکنان، مدیریت منطقی و انتقال مسئولیت به کار گرفته شد. این سبک مدیریت می تواند برای شرایط کاری کارکنان هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف باشد. نقاط قوت این است که مالکان حمایت می کنند، راهنمایی می کنند، و برقراری ارتباط در رهبری خود با کارکنان خود در حالی که نقاط ضعف می تواند این باشد که آنها، مالکان، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش، بر ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود.
کلید واژه ها: صاحبان مشاغل کوچک | صنعت نظافت | بهداشت و ایمنی شغلی | رهبری مسئول
مقاله ترجمه شده
2 Applying artificial intelligence to explore sexual cyberbullying behaviour
استفاده از هوش مصنوعی برای کشف رفتار مزاحمت اینترنتی-2020
Sexual cyberbullying is becoming a serious problem in todays society. In the workplace, this issue is more complex because of the power imbalance between potential perpetrators and victims. Preventing sexual cyber- bullying in organizations is very important for a safety and respectful workplace. Occupational Safety and Health (OSH) standards establish certain policies to be considered to create an organizational culture based on zero tolerance to sexual cyberbullying. The research aims to broaden knowledge about personality and sexual cyberbullying. Therefore, this paper proposes a crucial tool to explore potential sexual cyberbullying behavior. This study analyzed how personality traits, particularly those related to the Dark Triad (psychopathy, Machia-vellianism and narcissism), might influence this behavior. Participants (N ¼ 374) were Spanish young adults, using the convenience sampling to recruit them. The methodology focused on the use of structural equation modelling and ensemble classification tree. First, we tested the proposed hypotheses with structural equation method based on covariance using the Lavaan R-package. Second, for the ensemble of classification trees, we applied the package random Forest and Adabag (bagging and boosting) in R. Results proposed high levels of psychopathy and Machiavellianism are more likely to be related to sexual cyberbullying behaviors. Organizations could use the tool proposed in this research to develop internal policies and procedures for detection and deterrence of potential cyberbullying behaviors. By raising awareness about cyberbullying behaviour including its conceptualization and measurement in training courses, organizations might build an organizational culture based on a respectful workplace without sexual cyberbullying behaviours.
Keywords: Cyberbullying | Dark triad | Machiavellianism | Narcissism | Psychopathy | Structural equation modelling | Ensemble classification tree | Artificial intelligence | Machine learning | Business | Human resource management
مقاله انگلیسی
3 مدیریت زباله های جامد شهری در طول شیوع SARS-COV-2 و سهولت قرنطینه: درس هایی از ایتالیا
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
ادبیات مربوط به زباله های جامد شهری در رابطه با COVID-19 کمیاب است. بر اساس تجربه ایتالیا، مقاله حاضر به استراتژی هایی با هدف جلوگیری از شیوع دوم ویروس کمک می کند. در واقع، سوء مدیریت زباله های جامد شهری می تواند استراتژی ها را در طول سهولت قرنطینه تضعیف کند. در طول شیوع SARS-COV-2 در ایتالیا، کاهش کلی در نرخ جمع آوری انتخابی وجود داشت (-15٪ در یک شهرداری با سیستم جمع آوری خانه به خانه به خوبی توسعه یافته). تأخیر در انتشار دستورالعمل‌های مدیریت پسماند بر ایمنی اپراتورهای جمع‌آوری زباله‌های بالقوه آلوده تأثیر گذاشت. برخلاف انتظارات، ماسک‌ها و دستکش‌های یک‌بار مصرف تأثیر قابل‌توجهی بر مدیریت پسماند. با این حال، پراکندگی ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده در خارج از محیط‌های داخلی باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. توصیه هایی در مورد مدیریت پسماند و حفاظت از اپراتورهای زباله مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، دستورالعمل هایی در مورد مناسب ترین تصفیه زباله از قبل ارسال و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که بخش مدیریت MSW راه حل های مفیدی برای مقابله با COVID-19 پیدا کرده است. با این حال، این راه حل ها به اندازه کافی به اشتراک گذاشته نمی شوند. مطالعه موردی تحلیل‌شده در کار حاضر می‌تواند به تعریف استراتژی‌هایی برای پیشگیری یا کنترل اپیدمی‌های مشابه یا دوره‌های همه‌گیر آینده کمک کند.
کلید واژه ها: کووید -19 | زباله جامد شهری | عفونت | امنیت شغلی | SARS-COV-2 | مجموعه انتخابی
مقاله ترجمه شده
4 Evaluating machine learning performance in predicting injury severity in agribusiness industries
ارزیابی عملکرد یادگیری ماشینی در پیش بینی شدت جراحات در صنایع کشاورزی-2019
Although machine learning methods have been used as an outcome prediction tool in many fields, their utilization in predicting incident outcome in occupational safety is relatively new. This study tests the performance of machine learning techniques in modeling and predicting occupational incidents severity with respect to accessible information of injured workers in agribusiness industries using workers’ compensation claims. More than 33,000 incidents within agribusiness industries in the Midwest of the United States for 2008–2016 were analyzed. The total cost of incidents was extracted and classified from workers’ compensation claims. Supervised machine learning algorithms for classification (support vector machines with linear, quadratic, and RBF kernels, Boosted Trees, and Naïve Bayes) were applied. The models can predict injury severity classification based on injured body part, body group, nature of injury, nature group, cause of injury, cause group, and age and tenure of injured workers with the accuracy rate of 92–98%. The results emphasize the significance of quantitative analysis of empirical injury data in safety science, and contribute to enhanced understanding of injury patterns using predictive modeling along with safety experts’ perspectives with regulatory or managerial viewpoints. The predictive models obtained from this study can be used to augment the experience of safety professionals in agribusiness industries to improve safety intervention efforts.
Keywords: Injury severity classification | Injury severity prediction | Machine learning
مقاله انگلیسی
5 Failure mapping for occupational safety management in the film and television industry
نقشه نگاری ناکام برای مدیریت امنیت شغلی در صنعت فیلم و تلویزیون-2018
In the film and television industry, a wide range of risks in processes of launching new products (series, soap operas or films) can cause accidents and affect the health and safety of crews. Besides potential personal injuries, as a business, the whole production process in under risk, since if a key player (e.g.: the main actor/actress) gets severely injured or dies, he/she cannot be replaced and the project can be paralyzed, causing difficulties to the company. This article purposes to identify the most critical process in relation to the occurrence of accidents, evaluating the failures of the activities of this critical process, and understanding their causes, to enable formulating treatment plans. We performed a case study of a large film and television producer in Brazil: A committee of experts identified filming as the most critical process. We mapped the activities of this process, the potential failures and their causes through a FMEA, identifying 15 modes of failure in the process and 32 potential elements that cause these failures. Combining and ranking those elements, 12 causes were considered critical and FTA was applied to identify their root causes. The result was a procedure to analyze process failures tailored to the film and television industry, as well as complete and objective visualization of the possible faults in this process, enabling the company to correct them and providing elements for other researchers to investigate this rich but as yet little explored theme.
keywords: Occupational safety and health risk management |Risk analysis |Film and television industry |FMEA |FTA |Process mapping
مقاله انگلیسی
6 شبکه‌ی حسگر نوری-الکترونیکی تغذیه‌شده از طریق فیبر نوری برای کاربردهای صنعتی خشن
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
ادوات الکترونیکی هوشمند که به شیوه‌ی نوری از طریق فیبر نوری تغذیه و به هم متصل می‌شوند، در مقایسه با سیستم‌هایی که از اتصالات الکتریکی بهره می‌گیرند، چندین مزیت برای کاربردهای صنعتی خشن دارند. با وجود مزایایی همچون ایمنی الکترومغناطیسی و سطح بالای ایزوله‌ شدن گالوانیک، فناوری‌های انتقال توان بر روی فیبر نوری در حال حاضر صرفاً برای کاربردهای خاص سطح بالا استفاده می‌شوند، این به خاطر هزینه‌ی بالای آنها در مقایسه با توزیع سنتی توان است. دلیل اصلی برای این امر، استفاده از دیودهای لیزری و سلول‌های فتوولتائیک برای اکثر سیستم‌های انتقال توان بر روی فیبر است. در نتیجه، یک روش جدید و مقرون به صرفه برای انتقال توان بر روی فیبر با استفاده از تنها LED های استاندارد واحد و دیودهای نوری برای منبع تغذیه‌ی نوری به شیوه‌ای کارآمد، هزینه‌های سیستم را کاهش داده و آن را به انتخابی مناسب برای کاربردهای بازار کلان همچون اینترنت اشیاء تبدیل خواهد نمود. افزون بر این، چگالی پایین توان نوری درون فیبرها، شبکه را ذاتاً حتی در محیط‌های با قابلیت انفجاری شدید، ایمن خواهد ساخت. استفاده از نور LED مرئی و غیرمنسجم، ریسک وارد آمدن آسیب حرارتی به شبکیه‌ی چشم انسان در استانداردهای ایمنی شغلی در صورت شکسته شدن فیبر یا حین Hotplugging را از بین می‌برد. یک سیستم نمونه ساخته شد، این شامل یک ایستگاه پایه است که 4 نقطه‌ی حسگر الکترونیکی را به از طریق نوری تغذیه می‌کند. بین ایستگاه پایه و هر شبکه‌ی حسگر، داده‌ها را می‌توان از طریق یک لینک نوری 2MBaud دوجهته تبادل نمود. این مقاله بطور مختصر تاریخچه و وضعیت کنونی سیستم‌های انتقال توان بر روی فیبر را تشریح می‌کند. چالش‌های فنتی توسعه و نیز مراحل ساخت گره‌های حسگر الکترونیکی کم‌توان و ارزان که به شیوه‎‌ی نوری تغذیه می‌شوند و بر محدودیت‌ها و معایب روش‌های توان بالای موجود غلبه می‌کنند نیز شرح داده شده است. جنبه‌های نوری، الکتریکی و محاسباتی سیستم جدید نیز بیان شده است. افزون بر این، اندازه‌گیری انرژی و محاسبات بودجه‌ی توان نیز جهت تحلیل و بهینه‌سازی مصرف انرژی گره‌های حسگر جین عملکرد ارائه شده است. نهایتاً مزایای این روش جدید برای کاربردها تولیدی هوشمند در قالب یک مثال تبیین می‌شود.
کلیدواژه ها: برداشت انرژی | مدیریت انرژی | محیط‌های انفجاری | محیط‌های صنعتی خشن | ایمنی ذاتی | قطعات الکترونیکی کم‌هزینه | قطعات الکترونیکی کم‌مصرف | ایمنی شغلی | شبکه‌های حسگر | انتقال توان بر روی فیبر
مقاله ترجمه شده
7 Maintaining occupational safety and health levels during the financial crisis – A conceptual model
حفظ سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای در طی بحران مالی - یک مدل مفهومی-2018
The current financial crisis has imposed significant pressure upon the labour market and working condi tions while, at the same time, Occupational Safety and Health (OSH) is challenged. Crucial organizational functions such as training, new work equipment purchasing and innovation are mainly affected. Literature suggests a positive correlation between a country’s GDP (Gross Domestic Product) and acci dents’ rate with a respective phase shift (time lag) representing the required time needed for adaptation. This paper presents a new model, based on a qualitative approach. This paper proposes a new model according to which OSH is defined by eight (8) determinants which are interacting, adapting and defining OSH’s level, flexibility and strength against pressure posed by external factors like recession. In effect, this model acts as an opposing force to any pressure posed on OSH. Steady state is defined by the net’s den sity, strength and OSH’s centrality while the key for stability is National Labour Inspectorate’s (NLI) posi tion and relation with each of the stakeholders. That can be achieved either by regulatory surveillance and strong enforcement or by raising general public awareness, taking advantage of the social amplifica tion/attenuation theories regarding risk. An additional model of risk communication across the OSH leveling determinants is proposed. The proposed models are evaluated by the use of the Greek paradigm.
Keywords: Occupational accident rates ، Financial crisis ، OSH level model ، OSH safety net model ، Risk communication across OSH leveling
مقاله انگلیسی
8 Trade in occupational safety and health: Tracing the embodied human and economic harm in labour along the global supply chain
تجارت در ایمنی و بهداشت شغلی: ردیابی آسیب های انسانی و اقتصادی مندرج در کار در طول زنجیره تامین جهانی-2017
Over the past years there has been enormous concern about labour conditions in developing countries particularly around work for the export market. This study addresses human rights issues related to Occupational Safety and Health for people suffering injuries from work demanded as a result of international trade arrangements. Here we present Occupational Safety and Health Footprints, which include the number of work-related accidents that occur throughout the world and that are directly and indirectly linked to the consumption of products, calculated for every nations consumption bundle. OSHF include fatal footprints, non-fatal footprints, days lost footprints and wages lost footprints per given year. In order to calculate the OSHF, we used a comprehensive Multi-Regional Input Output MRIO table (Eora) in addition to data from the International Labour Organization, ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) and others. This study finds that in 2010 there were 12 fatal and 4.8 thousand non-fatal incidents, 27 thousand days lost and two million US$ lost in wages per 100 thousand workers in supply chains worldwide. The results presented in this paper show hidden accidents throughout global supply chains and hence can be used to apply pressure on international organisations, governments and focal companies to improve the conditions of workers, particularly in terms of OSH in the workplace.
Keywords:Occupational safety and health| Social footprint|Occupational accidents footprint|Multi-regional input-output analysis|Global supply chains| International trade
مقاله انگلیسی
9 Proactive occupational safety and health management: Promoting good health and good business
ایمنی فعال و مدیریت بهداشت و درمان: ارتقاء سلامت خوب و کسب و کار خوب-2016
This research assessed the impact of organisational approaches to occupational safety and health (OSH) management on organisational performance, safety climate, employee attitudes, health and well-being. Interviews with health and safety personnel, company directors and worker representatives were used to categorise the organisations according to their approaches to OSH management, using the Continuous Improvement Cycle model (Budworth and Khan, 2003). A cross-sectional survey of 2067 employees from these organisations examined the impact of company size, industrial sector and approach to OSH management on indicators of organisational performance and employee outcomes. A structured questionnaire assessed demographic characteristics, organisation and job tenure, job satisfac- tion, organisational commitment, intention to quit and job motivation, safety climate, self-reported absence, performance and work-related ill-health. Organisations were also asked to provide data on profit, performance, accidents and absence indices. Organisations adopting a proactive approach to OSH management reported higher profit margins and lower accident rates, however these differences were not statistically significant. Organisations classified as ‘very good’ were found to show significantly more positive safety climate perceptions across eight out of the nine safety climate dimensions. Employees in proactive organisations were significantly more committed to their organisations and showed greater job satisfaction than employees in organisations categorised as ‘yet to be fully engaged/- complier’. Positive safety climate perceptions and organisational attitudes were associated with better self-reported physical and mental health. The findings add to the validation of the CIC model as an assess- ment and learning tool which may support the transition of organisations from reactive to proactive safety culture.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Safety management | Learning and training | Safety culture | Organisational performance | Employee health and well-being
مقاله انگلیسی
10 The resilience engineering concept in enterprises with and without occupational safety and health management systems
مفهوم مهندسی انعطاف پذیری در شرکت با و بدون ایمنی شغلی و سیستم های مدیریت سلامت-2016
In this study, I examine whether the resilience engineering concept is related to the implementation of occupational safety and health management systems (OSH MSs) and to safety levels in Polish enterprises of different sizes and activities. A relative risk category was applied to the surveyed enterprises to allow for comparability among enterprises representing different hazards resulting from different types of activities and employment levels. The results showed that there is no relationship between the presence of OSH MSs and either the safety level or the level of the resilience concept. However, statistically signif- icant differences were observed between enterprises in the extremely high-risk category and enterprises in the other risk categories.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Resilience engineering | Occupational safety and health | management system | Occupational accidents | Severity rate | Frequency rate
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi