دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Online shopping::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Online shopping

تعداد مقالات یافته شده: 26
ردیف عنوان نوع
1 Retailer-run resale market and supply chain coordination
بازار فروش مجدد و هماهنگی زنجیره تامین توسط خرده فروش-2021
This study proposes strategies for full coordination of a supply chain when the retailer enables buyers not only to return their product after inspection but also to resell it as used at the store after partial consumption. In recent years, mega-retailers have added resale service to their conventional business of selling new products, which is called the retailer-run resale market. Prior literature shows from the retailer’s perspective that the ultimate motive for running resale business is to reduce the volume of consumers’ product returns. Nevertheless, there is a lack of studies on the retailer’s resale business from the manufacturer’s perspective. We adopt a manufacturer’s perspective and derive strategies to motivate retailers to make decisions for the benefit of the entire supply chain in the presence of the retailer-run resale market using five commonly used types of contracts: revenue-sharing, buybacks, quantity flexibility, quantity discount, and two-part tariff. Ongoing digitalization and web security in retailing have provided a convenient environment for online transactions, which have emerged as a supply chain and become a staple for many shoppers. However, growing popularity of online shopping inevitably increases the volume of product returns because it lacks an opportunity to experience the product before purchase. Thus, an increasing number of online retailers have adopted a resale business unilaterally to reduce consumer returns. The study provides strategic guidelines for a manufacturer to induce such retailers to make decisions for joint profit maximization.
Keywords: Supply chain management | Channel coordination | Product returns | Retailer-run resale market | Uncertainty of product value
مقاله انگلیسی
2 Intelligent decision-making of online shopping behavior based on internet of things
تصمیم گیری هوشمندانه از رفتار خرید آنلاین مبتنی بر اینترنت اشیا-2020
The development of big data and Internet of things (IoT) have brought big changes to e-commerce. Different kinds of information sources have improved the consumers’ online shopping performance and make it possible to realize the business intelligence. Grip force and eye-tracking sensors are applied to consumers online reviews search behavior by relating them to the research approaches in IoT. To begin with, public cognition of human contact degrees of recycled water reuses with grip force test was measured. According to the human contact degrees, 9 recycled water reuses presented by the experiment are classified into 4 categories. Based on the conclusion drawn from grip force test, purified recycled water and fresh vegetable irrigated with recycled water are regarded as the drinking for high-level human contact degree and the irrigation of food crops for low-level human contact degree respectively. Several pictures are designed for eye-tracking test by simulating an on-line shopping web page on Taobao (the most popular online shopping platform in China). By comparing the fixation time participants spent on the areas of interest (AOIs), we justify that consumers online reviews search behavior is substantially affected by human contact degrees of recycled products. It was found that consumers rely on safety perception reviews when buying high contact goods.
Keywords: Online reviews search behavior | Recycled products | Grip force sensor | Eye-tracking sensor | Internet of Things (IoT)
مقاله انگلیسی
3 Customer review or influencer endorsement: which one influences purchase intention more?
بررسی مشتری یا تأیید تأثیرگذار: کدام یک بیشتر بر قصد خرید تأثیر می گذارد؟-2020
E-commerce has grown steadily since internet access became more available in the mid-1990s. Informativeness plays a key role in online shopping decisions. Potential customers usually collect useful information and do a comparison before considering the purchase. Electronic word-of-mouth (eWOM) is considered a reliable source of information. Customer reviews and influencer reviews can be considered eWOM. They represent customers’ sharing of experience and evaluation of a product or service with other potential shoppers. There is abundant evidence concerning the influence of eWOM on purchase intention. However, there are few studies on influencer reviews and purchase intention. This study aims to investigate the impact of customer review and influencer review to purchase intention and the mediating role of trust to those relationship. A quantitative experimental study (2  1) was conducted. Two hundred respondents from three cities in Greater Jakarta were divided into two groups to self-rate their opinion on customer review, influencer review, trust and purchase intention. Data collected was analysed PLS using SmartPLS. The study results showed that influencer review has a positive impact on purchase intention. On the other hand, customer review failed to show its influence. Trust as a moderating variable was also not validated in this study.
Keywords: Customer review | Influencer | Trust | Purchase intention | Social media | Technology adoption | Business management | Marketing | Digital media
مقاله انگلیسی
4 An overview of and factor analytic approach to flow theory in online contexts
مروری بر رویکرد تحلیلی و عاملی نظریه جریان در زمینه های آنلاین-2020
An overview of flow theory is presented from the literature across multiple disciplines, including information systems, ecommerce, marketing, digital gaming, user interface, management, and cultural contexts. Flow can play a pivotal role in the user experience and impact the user interaction with a site, computing device, or app. It is worthwhile to examine the effects of flow experience on users and incorporate these findings in designing engaging user experiences and interfaces in both web sites and mobile applications. To further understand these implications, the present study gave a questionnaire to 310 participants in a computer laboratory setting following an online shopping episode. The factor analysis revealed three dimensions of flow experience: control, attention focus, and cognitive enjoyment. All three dimensions had very low correlations. No gender effect on flow was found.
Keywords: Flow | Flow theory | User experience | Ecommerce | Cognitive enjoyment | Factor analysis
مقاله انگلیسی
5 From social netizens to data citizens: Variations of GDPR awareness in 28 European countries
از کاربران اجتماعی تا شهروندان داده: تغییرات آگاهی GDPR در 28 کشور اروپایی-2020
We study variability in General Data Protection Regulation (GDPR) awareness in relation to dig- ital experience in the 28 European countries of EU27-UK, through secondary analysis of the Eurobarometer 91.2 survey conducted in March 2019 (N = 27,524). Education, occupation, and age are the strongest sociodemographic predictors of GDPR awareness, with little influence of gender, subjective economic well-being, or locality size. Digital experience is significantly and positively correlated with GDPR awareness in a linear model, but this relationship proves to be more complex when we examine it through a typological analysis. Using an exploratory k-means cluster analysis we identify four clusters of digital citizenship, across both dimensions of digital experience and GDPR awareness: the off-line citizens (22%), the social netizens (32%), the web citizens (17%), and the data citizens (29%). The off-line citizens rank lowest in internet use and GDPR awareness; the web citizens rank at about average values, while the data citizens rank highest in both digital experience and GDPR knowl- edge and use. The fourth identified cluster, the social netizens, have a discordant profile, with remarkably high social network use, below average online shopping experiences, and low GDPR awareness. Digitalization in human capital and general internet use is a strong country-level correlate of the national frequency of the data citizen type. Our results con- firm previous studies of the low privacy awareness and skills associated with intense social media consumption, but we find that young generations are evenly divided between the rather carefree social netizens and the strongly invested data citizens. In order to achieve the full potential of the GDPR in changing surveillance practices while fostering consumer trust and responsible use of Big Data, policymakers should more effectively engage the dig-∗ Corresponding author. E-mail addresses: razvan.rughinis@cs.pub.ro (R. Rughiniș), cosima.rughinis@sas.unibuc.ro (C. Rughiniș), simona.vulpe@drd.unibuc.ro (S.N. Vulpe), daniel.rosner@cs.pub.ro (D. Rosner).https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.1055850267-3649/© 2021 A. Noida. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. itally connected social netizens in the public debate over data use and protection. Moreover, they should enable all types of digital citizens to exercise their GDPR rights and to support the creation of value from data, while defending the right to protection of personal data.© 2021 A. Noida. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: GDPR awareness | Data citizenship | Digital citizenship | Protection of personal data | privacy
مقاله انگلیسی
6 Securing instant messaging based on blockchain with machine learning
ایمن سازی پیام های فوری بر اساس blockchain با یادگیری ماشین-2019
Instant Messaging (IM) offers real-time communications between two or more participants on Internet. Nowadays, most IMs take place on mobile applications, such as WhatsApp, WeChat, Viber and Facebook Messenger, which have more users than social networks, such as Twitter and Facebook. Among the applications of IMs, online shopping has become a part of our everyday life, primarily those who are busiest. However, transaction disputes are often occurred online shopping. Since most IMs are centralized and message history is not stored in the center, the messaging between users and owners of online shops are not reliable and traceable. In China, online shopping sales have soared from practically zero in 2003 to nearly 600 hundred million dollars last year, and now top those in the United States. It is very crucial to secure the instant messaging in online shopping in China. We present techniques to exploit blockchain and machine learning algorithms to secure instant messaging. Since the cryptography of Chinese national standard is encouraged to adopt in security applications of China, we propose a blockchain-based IM scheme with the Chinese cryptographic bases. First, we design a message authentication model based on SM2 to avoid the counterfeit attack and replay attack. Second, we design a cryptographic hash mode based on SM3 to verify the integrity of message. Third, we design a message encryption model based on SM4 to protect the privacy of users. Besides, we propose a method based on machine learning algorithms to monitor the activity on blockchain to detect anomaly. To prove and verify the blockchain-based IM scheme, a blockchain-based IM system has been designed on Linux platforms. The implementation result shows that it is a practical and secure IM system, which can be applied to a variety of instant messaging applications directly
Keywords: Instant Messaging (IM) | BlockChain | Machine learning | Distributed Ledger Technology (DLT) | Safety and security
مقاله انگلیسی
7 Integration of unified theory of acceptance and use of technology in internet banking adoption setting: Evidence from Pakistan
تجمیع تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در زمینه پذیرش بانکداری اینترنتی: شواهدی از پاکستان-2019
The banking sector has evolved in information technology for their internal and external business operations. In effect, user acceptance of internet banking is considered as one of the most fundamental issue in banking sector. In order to identify which factors affect user intention to adopt internet banking, this study develops an amalgamated model based on technology and social psychological literature. The research model was empirically tested using 398 responses from customers of commercial banks. Data was analyzed using structural equation modeling (SEM). The results of this study provided theoretical and empirical support for newly developed integrated model. Importance performance matrix analysis (IPMA) revealed that assurance is the most influential factor among all others to determine users intention to adopt internet banking. These findings provide valuable insight to marketers and managers to understand customer behavior towards adoption of technology, especially in emerging e-payment domain. To the best of our knowledge, this is the first study that investigates internet banking adoption issues with integrated technology model (UTAUT & E-SQ) in South Asia. Finally the study calls for researchers to use current integrated model in other e-commerce domains such as online shopping websites to establish the external validity of the model.
Keywords: Unified theory of acceptance and use of | technology (UTAUT) | E-Service quality (E-SQ) | Internet banking adoption |Integration | Structural equation modeling (SEM)
مقاله انگلیسی
8 Securing instant messaging based on blockchain with machine learning
ایمن سازی پیام های فوری بر اساس blockchain با یادگیری ماشین-2019
Instant Messaging (IM) offers real-time communications between two or more participants on Internet. Nowadays, most IMs take place on mobile applications, such as WhatsApp, WeChat, Viber and Facebook Messenger, which have more users than social networks, such as Twitter and Facebook. Among the applications of IMs, online shopping has become a part of our everyday life, primarily those who are busiest. However, transaction disputes are often occurred online shopping. Since most IMs are centralized and message history is not stored in the center, the messaging between users and owners of online shops are not reliable and traceable. In China, online shopping sales have soared from practically zero in 2003 to nearly 600 hundred million dollars last year, and now top those in the United States. It is very crucial to secure the instant messaging in online shopping in China. We present techniques to exploit blockchain and machine learning algorithms to secure instant messaging. Since the cryptography of Chinese national standard is encouraged to adopt in security applications of China, we propose a blockchain-based IM scheme with the Chinese cryptographic bases. First, we design a message authentication model based on SM2 to avoid the counterfeit attack and replay attack. Second, we design a cryptographic hash mode based on SM3 to verify the integrity of message. Third, we design a message encryption model based on SM4 to protect the privacy of users. Besides, we propose a method based on machine learning algorithms to monitor the activity on blockchain to detect anomaly. To prove and verify the blockchain-based IM scheme, a blockchain-based IM system has been designed on Linux platforms. The implementation result shows that it is a practical and secure IM system, which can be applied to a variety of instant messaging applications directly.
Keywords: Instant Messaging (IM) | BlockChain | Machine learning | Distributed Ledger Technology (DLT) | Safety and security
مقاله انگلیسی
9 راهنماي خوش آمدید یا نه: درك انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مطالعه دلایل انگیزشی جهت اتخاذ سرپرستی خرده فروشی در مد و پوشاک، که تحقیقات کوچکی در مورد آن انجام می شود، بررسی می کند. در سبک خرده فروشی مد، متخصصان مد لباس های شخصی را برای کمک به مصرف کنندگان برای خرید شان فراهم می کنند. از آنجا که مصرف کنندگان در خواست هایشان متفاوت هستند، خرده فروشان باید عوامل مختلفی را که بر تصمیم گیری های مربوط به پذیرش فرد که بر روی آن تاثیر می گذارد ، درک کنند.
برای این منظور، 54 مصاحبه نیمه ساخت یافته با مصرف کنندگان و غیر مصرف کنندگان مد و مدرن و همچنین سبک ها انجام دادیم. این مطالعه دانش انگیزشی خرید آنلاین را در بخش های خرده فروشی با مشاغل مشروط تقویت می کند و شواهد بیشتری را در مورد تأثیر عوامل زمینه ای بر انگیزه های خرید افزایش می دهد. از همه مهمتر، ما عوامل منحصر به فرد راه حل های سفارشی را شناسایی کردیم ، یکی از ویژگی های معمول خرده فروشی مد شده است. از دیدگاه مدیریتی، یافته های ما خرده فروشان را به یک لنز می رساند که از طریق آن می توانند فعالیت های بازاریابی و آموزش فروش را بهتر و بهبود بخشند.
کلمات کلیدی: فروش خرده فروشی | مد | انگیزه خرید | مشاوره فروشنده
مقاله ترجمه شده
10 Evaluation of service quality in facebook-based group-buying
بررسی کیفیت خدمات در خرید گروهی برمبنای فیسبوک-2018
In recent years, community platforms have developed into community shopping, and have gradually become an interesting online shopping consumption model. Facebook is Taiwans most important community platform. Internet shopping is not its main function though, but still Facebook has managed to find a way into the group-buying business. At this stage, in its logistics, the financial flows and information flows are not perfect. This study integrates a model of e-commerce information with an electronic service quality scale, and uses the Kano quality model to assess the key service quality characteristics of community buying. We found that there are six attractive qualities, the most important of which is product recommendation. The key quality elements for attracting customers are price and recommendation features, and that the group that is most attracted are 41- to 50-year-old female home-makers. The results of this research provide people who participating in group-buying on Facebook with useful information on the process, as well as insights on managerial planning for the business model.
keywords: Case study |Cash flow |Electronic service quality scale |Facebook |Group-buying |Kano quality model |Logistics|Online shopping |Social commerce |Taxation
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi