دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Optimal contracting::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Optimal contracting

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 رابطه بین قدرت مدیریتی و حقوق مدیرعامل
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
ما بررسی می کنیم که هیئت مدیره های دوستانه (موافق، صمیمی، همگام) چطور ساختار قراردادهای بهینه پاداش را به نفع مدیرعامل های قدرتمند تنظیم می کنند. مطالعه ما نتایج غیرمنتظره ای به همراه دارد. اولاً، مدیران قدرتمند حقوق بالاتری دریافت می کنند و قراردادی با حساسیت بالاتر پرداخت بر اساس عملکرد (PPS) دارند اگر عملکرد شرکت پایین باشد، و بالعکس. بعلاوه، ما شرایطی را مشخص می کنیم که حقوق یا پرداختی مورد انتظار و PPS مورد انتظار هر دو در صورت وجود هیئت مدیره دوستانه، افزایش می یابند. دوماً، ما نشان می دهیم که هیئت مدیره های دوستانه، حقوق بالاتر، سهام بیشتر، اما گزینه های مالی کمتری در اختیار مدیرعامل ها قرار می دهند. سوماً، هیئت مدیره های دوستانه ای که قراردادهایی با PPS بالاتر تنظیم می کنند استفاده بیشتری از ارزیابی عملکرد نسبی (RPE) دارند. در کل، نتایج ما نشان می دهند که شاخص های بیشتر مورد استفاده در روشهای ضعیف (یا درست) تعیین پاداش، باید با دقت زیادی تفسیر شوند. ما با تعمیم مدل اولیه مان به دو مدل توسعه یافته، نشان می دهیم که مدیران قدرتمند، سرمایه گذاری نقدی کمی دارند اما مشوق کمی نیز برای مدیریت درآمدها دارند.
واژگان کلیدی: پاداش مدیرعامل | قرارداد بهینه | نظریه قدرت مدیریتی | حکمرانی شرکتی
مقاله ترجمه شده
2 قرارداد بهینه با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 51
شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی (PMSCs) توجه رسانه ها و محققان را بخصوص به دلیل نقش حیاتیشان در جنگ افغانستان سال 2001 و عراق 2003به دست اورده اند. با این وجود، دیدگاه های نظری به مشکلات اصلی نمایندگی هنگام به کارگیریPMSCs و روش تشویق بهینه ان ها ، نادر هستند. ما رابطه پیچیده بین مداخله دولت، دولت میزبان و PMSC، با محاسبه واگرایی مصلحت های همه طرف های درگیر و همچنین مشکلات بالقوه آژانس را بررسی کرده ایم . ما توسعه یک مدل نظری مشخص و بهینه یک دولت را انتخاب کردیم که یک وظیفه در ارتباط با دخالتهای اعزامی انها، و یا استخدام یکPMSC و طراحی قرارداد بهینه را انجام دهیم. ما متوجه شدیم که ممکن است استخدام PMSCsبهینه باشد حتی اگرآنها انتظار داشته باشند تا کار بدتری از وساطت دولت را خودشان باید انجام دهند. بنابراین، شهرت دولت در پاداشPMSCsبرای عملکرد خوب حیاتی است و ممکن است آن فقط برای تعداد محدودی از PMSCs بهینه کند - که لزوما همیشه کارآمد ترین ارائه دهندگان نیستند.
کلمات کلیدی: ناسازگاری های بین المللی | شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی | مخاطرات اخلاقی | قراردادهای رابطه ای
مقاله ترجمه شده
3 IFRS and the Use of Accounting-Based Performance Measures in Executive Pay
IFRS و استفاده از حسابداری مبتنی بر عملکرد اقدامات در پرداخت اجرایی-2014
We examine the effect of IFRS (International Financial Reporting Standards) on the type of performance measuresfirms use to evaluate and reward their managers. We show that post-IFRS firms decrease the weight of Earnings-per-Share (EPS)-based performance measures in CEO pay contracts. We argue that IFRS add “noise” to accounting numbers which, based on optimal contracting theory, makes reported earnings less useful for evaluating managerial performance. Our findings suggest that while under IFRS accounting earnings could be more informative for valuation purposes, this might be achieved at the expense of other purposes that accounting serves, i.e., stewardship/performance contracting. Keywords:Optimal Contracting; IFRS; Performance measures; Executive pay; Fair value accounting
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi