دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Organisational design::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Organisational design

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment
تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمانی و شیوه‌های مدیریت منابع انسانی بر پنهان‌سازی دانش: نقش‌های غیرمستقیم عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی-2021
In this paper, we investigate how Leadership Style, Organizational Design, and HRM practices influence Knowledge Hiding. Organizational Justice and Competitive Work Environment are additionally considered as mediating variables of these impacts. 224 professionals completed an extensive survey with questions corre- sponding to the hypothesized effects. Based on partial least squares regression to test these hypotheses, this study shows that Leadership Style and Organizational Design mitigate Knowledge Hiding only when Organizational Justice is developed. While HRM practices can also decrease the intention of employees to hide knowledge in cases with high levels of justice, they may induce such behavior in a highly competitive work environment. Hence, this research contributes to knowledge management literature by examining the joint influence on knowledge hiding of organizational factors that genuinely describe an organization’s structure and climate. From a practical standpoint, we recommend that managers establish the right balance between justice and competition to reduce knowledge hiding.
keywords: Knowledge hiding | Leadership style | Organisational design | HRM practices | Organizational justice | Competitive work environment
مقاله انگلیسی
2 Group technology: Amalgamation with design of organisational structures
فناوری گروهی: آمیختگی با طراحی ساختارهای سازمانی-2018
Group technology has been studied extensively from an ‘industrial engineering’ perspective (layout, scheduling, workflow, etc.), but less often from an organisational design viewpoint. To study this implication of group technology, the approach of applied systems theory for the design of organisational structures was used as framework for analysis in three empirical cases. To increase the reliability of findings from the analysis of these three empirical cases, five more cases were drawn from archival search. Cluster analysis and product flow analysis were the methods used for forming groups of machines and employees in manufacturing cells, whereas the coding of parts was not employed to this end. Furthermore, the results indicate that the implementation of group technology generally meets shifts in performance requirements caused by competitive pressures, particularly flexibility and responsiveness, albeit the companies considered group technology only when under pressure of ‘poor’ business performance. However, group technology is not always a solution to challenges that companies experience; one empirical case shows that defunctionalisation and scheduling with virtual groups was more beneficial. Nevertheless, when the introduction of group technology is feasible, it also allows firms to consider delegating responsibility for production planning and scheduling to lower levels in the hierarchy and semi-autonomous groups as an alternative to ‘complex’ software applications (a socio-technical approach). Whereas the current study sheds light on the relationship between group technology and design of organisational structures, further research is necessary into the design of these structures and their relationship to group technology.
keywords: Applied systems theory |Case studies |Cluster analysis |Flexibility |Group technology |Organisational design
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi