دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Overall value::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Overall value

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Attention as a source of variability in decision-making: Accounting for overall-value effects with diffusion models
توجه به عنوان منبع تغییرپذیری در تصمیم گیری: حسابداری اثرات ارزش کلی با مدل های انتشار-2021
Research has demonstrated that value-based decisions depend on not only the relative value difference between options, but also their overall value. In particular, response times tend to decrease as the overall (summed) value of the options increase. Standard sequential sampling models such as the diffusion model can account for this fact by assuming that decision thresholds or noise vary with overall value. Alternatively, gaze-based models that incorporate eye-tracking data can accommodate this overall-value effect directly as a consequence of the multiplicative relationship between gaze and option value. We compare the fit of non-gaze diffusion models to data simulated with a multiplicativegaze model. The results show how parameters related to decision thresholds or noise will vary as a function of overall value, even when there is no such variability in the data generating process. In empirical data, we find similar patterns where decision thresholds, noise, or non-decision time seem to vary with overall value. Our results reveal that specific patterns in standard diffusion model parameters can arise from a latent process of gaze-dependent evidence accumulation.
keywords: توجه | انتشار رانش | ارزش کلی | زمان پاسخ | ردیابی چشم | تصمیم گیری | Attention | Drift diffusion | Overall value | Response time | Eye tracking | Decision making
مقاله انگلیسی
2 Modelling and simulation software solutions as a premise for enhancing processes’ quality and business overall value
مدل سازی و شبیه سازی راه حل های نرم افزاری به عنوان یک فرض برای افزایش کیفیت فرآیندها و ارزش کلی کسب و کار-2018
As more and more companies strive to concentrate on client’ needs, they adapt into being customer focused, process-centered organizations. Therefore, the implementation of business modelling and simulation solutions is naturally increasing in popularity. The paper includes a technical study of some of the main software solutions used in the business modelling field, like: Adonis, Aris, Intalio|BPMS etc. alongside with underlining the resulting business benefits from implementing them. The ways of quantifying and measure some of these benefits are also presented. A few brief case studies from companies activating in different business areas are included, together with a research made on several Romanian small and medium sized enterprises, with the aim of showing that using professional modelling and simulation software solutions sets premises for improving the quality of the processes and increasing the overall business value, from both qualitative and quantitative points of view.
Keywords : modelling ، simulation ، processes’ quality ، business value
مقاله انگلیسی
3 انتخاب بهترین پیمانکار در پروژه‌های ساخت جاده: سیستم پشتیبانی مبنی بر تصمیم‌گیری ANP
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
مبنی بر محدودیت‌های تدارکات سنتی، در این تحقیق از شبکه فرآیندهای تحلیلی برای انتخاب پیمانکاران استفاده شده‌است. با بهره‌گیری از مطالعه گسترده، عوامل دخیل در بهترین مقدار (BV) شناسایی شده‌اند. متخصصین برآن شده‌اند تا بازخورد خود را برای تهیه فهرستی کوتاه از عوامل شناسایی شده بدست آورند. یک سیستم پستیبانی مبتنی بر تصمیمی‌گیری ANP با بهره‌گیری از داده‌های جمع‌آوری شده از یک نظرسنجی تفصیلی در صنعت ساخت محلی جهت ارزیابی فرآیندهای انتخابی توسعه داده شده‌است. مضاف بر آن، پنج مطالعه موردی از پروژه‌های ساخت جاده جهت اعتبارسنجی سیستم پشتیبانی در تصمیم‌گیری به کار گرفته‌ شده‌است. بافته ‌ها نشان می‌دهد که تقریبا در تمامی موارد، سیستم تدارکات سنتی، به سبب اقدامات یشگیرانه سخت، تمامی مقادیر پیشنهادی را در برگرفته است و تنها در یک مطالعه موردی ناهنجاری مشاهده شد که علت بروز آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفته‌است. این امر علاقه متخصصین جهت وزن‌دهی بیش از حد معیارهای مبنی بر هزینه را بر خلاف اهمیت سایر عوامل شامل مقادیر غیر عینی نظیر کیفیت، سلامتی و امنیت که اهمیت تر هستند، نمایش می‌دهد. این امر این بازتاب را از حاقائق را می‌رساند که صنعت ساخت داخلی مقادیر حاشیه‌ای را به عوامل کیفی متصل می‌نماید. صنعت ساخت از اجرای سیستم تدارکات BV بهر برده و یک افق درازمدت از ان به توسعه سیستم در راستای تحقق مقادیر غیر مبتنی بر هزینه یاری می‌دهد.
مقاله ترجمه شده
4 Supply Chain Management Strategy for Recycled Materials to Support Sustainable Construction
استراتژی مدیریت زنجیره تامین برای مواد بازیافت شده برای حمایت از ساخت و ساز پایدار-2017
Sustainable construction as a construction method is a beginning to gain traction among Indonesian contractors, but with the dearth of research, knowledge, socialization and strategic support in this field, there are many obstacles towards en masse adoption in Indonesia: to be applied “effectively” and to become part of a “strategic method”. The concept of Sustainable Construction primarily emphasizes the wise use of resources (primarily natural resources), thereby systematically guaranteeing the fulfillment of future needs. However, the use of recycled materials is still hampered by the difficulty of field implementation; this is attested by the low scores attained in green building certification. This study will analyze the strategies needed to support sustainable construction in relation to supply chain management for materials, which have not been implemented well in Indonesia, whereas it has the highest impact in contributing to the effectiveness of sustainable construction. The aim of study is to analyze supply chain performance in materials of construction projects. The measurement used is the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model with perfect order fulfillment and overall value at risk as a Key Performance Indicator (KPI). The result of the study is the percentage of material that could be used by the management of supply chain. Once the KPI is more fulfilled by perfect order fulfillment, the use of material is more complete to support sustainable construction.
Keywords: supply chain management | recycled materials | SCOR and sustainable construction
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi