دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Performance management::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Performance management

تعداد مقالات یافته شده: 21
ردیف عنوان نوع
1 A dynamic supply chain BSC-based methodology to improve operations efficiency
یک روش مبتنی بر BSC مبتنی بر زنجیره تامین برای بهبود بهره وری عملیات-2020
This paper presents how to objectively set up the process for activation of the future action plans from a supply chain Balanced Scorecard (BSC), aligning such an activation process to reach the main objectives and being able to save resources. Additionally, it also shows how to define supply chain business scenarios based on the future expected values of the Key Performance Indicators (KPI). Once the future business scenario has been chosen, the KPI values associated with this scenario will become the new KPI values of the BSC in order to align efforts and save resources Further, the strategic objectives associated with the KPIs may also be extensively retuned, thus redefining their target values. From the application carried out, there were four KPIs whose values needed, in absolute terms, to be increased and four other KPIs to be decreased. Additionally, the associated strategic objectives were retuned; for example, the value of the strategic objective “To reduce product development costs” was initially set in the BSC at 10 % but it was deduced to 8% as a consequence of the application of the proposal. As a result, this methodology has aligned all the future efforts of a whole supply chain in order to reach one point on a plane, which is a combination of interrelated supply chain KPI.
Keywords: Performance management | Scenarios | Principal component analysis | Operations efficiency
مقاله انگلیسی
2 زنجیره تأمین خود-فکر
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 51
هدف – یک موضوع نوظهور در مقالات حرفه ای، پیشنهاد میکند که زنجیره تأمین آینده – که خصوصاً از طریق پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ممکن می گردد – خودمختار و خودگران خواهد بود و قابلیت های پیش بینی خواهد داشت، و بهره های کارایی مهمی را به یک محیط پیچیده و نامعین (آن هم بصورت فزاینده) می آورد. هدف مقاله حاضر این است که شکاف بین متخصصان و مقالات علمی در مورد این موضوعات را پر کند، و همچنین از طریق تلاش برای درک مسئله روبرو به هر دو جنبه نظری و عملی کند: اینکه این پیشرفت ها چطور به رفع چالش ها و فرصت های کلیدی زنجیره تأمین کمک خواهند کرد.
طراحی/روش شناسی/رویکرد – یک مرور سیستماتیک و چند-تخصصی درباره مفاهیم و قابلیت های مربوطه بر روی تحقیقات پیشین انجام شد. بطور کلی 126 مقاله را مرور کردیم که مربوط به سالهای 1950-2018 بودند.
یافته ها – نتایج نشان داد که هم اینترنت اشیاء و هم هوش مصنوعی تکنولوژی هایی هستند که غالباً با قابلیت های مورد انتظار «پیش بینی کننده و خودگردان» از زنجیره های تأمین آینده همراه هستند. بعلاوه ما در این مرور، بر این خلاء تأکید میکنیم که این تکنولوژی ها و قابلیت ها چطور به رفع چالش ها و فرصت های کلیدی زنجیره تأمین کمک میکنند. بنابراین یک مدل زنجیره تأمین جدید را پیشنهاد میکنیم که دارای قابلیت های خودگردان و پیش بینی کننده است: زنجیره تأمین خود فکر.
ابتکار/ارزش – ما امیدواریم که این مفهوم جدید (که در اینجا برای اولین بار در مقالات علمی معرفی شده است) به متخصصان کمک میکند تا استراتژی های مناسب و اثبات شده ای برای زنجیره تأمین آینده طراحی کنند؛ این مفهوم جدید همچنین مدلی (که بر اساس بینش های چند تخصصی ساخته شده است) را برای جامعه تحقیقاتی به منظور توضیح کاربرد تکنولوژی های دیجیتالی جدید در زنجیره تأمین آینده فراهم می سازد. زنجیره تأمین خود فکر خصوصاً پتانسیل این را دارد که بعضی از چالش ها و فرصت های کلیدی زنجیره های تأمین امروزی را رفع کند.
کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعات | مدیریت عملکرد | چابکی | تکنولوژی جدید
مقاله ترجمه شده
3 Big data dashboards as smart decision support tools for i-cities – An experiment on stockholm
داشبورد داده های بزرگ به عنوان ابزار پشتیبانی هوشمند تصمیم گیری برای i-cities - تجربه ای در استکهلم-2018
This study addresses the strategic governance challenges of modern smart cities from the new viewpoint of big data management. It seeks to develop and highlight a systematic methodological framework for handling multivariate big data in a smart urban decision support context in the ‘New Urban World’, so as to enhance the cities’ competitive performance through the design and development of operational urban management prin ciples and strategies. The specific aim of this paper is to provide the critical and basic cornerstones for an applicable interactive dashboard architecture as a supporting tool in a structured process of innovative city strategies and consequent enhanced socio-economic performance. A core element in the present paper is formed by a smart urban dashboard system that acts as an interactive navigation tool supporting operational choices of all stakeholders involved. This dashboard is able to integrate complex and ever-changing big data bases serving as ‘signposts’ of city intelligence (or i-city smartness) for daily or strategic decisions of all urban stakeholders. This study thus outlines successively the concept of smart i-cities in our ‘urban century’, the great potential of digital technology for managing big data in governing i-cities, and the foundations of an urban dashboard on the basis of the so-called Pentagon model as a policy strategy vehicle. Starting from extensive data on a broad set of global cities, the potential of this approach is exemplified by means of an illustrative application of a smart urban dashboard for the city of Stockholm.
Keywords: Strategic governance ، Smart cities ، Big data ، Performance management ، Urbanmanagement ، Dashboard ، Intelligent cities ، Digital technology ، Decision support tools ، Pentagon model
مقاله انگلیسی
4 Relationships between project governance and information technology governance and their impact on project performance
روابط بین نظارت بر پروژه و نظارت بر فناوری اطلاعات و تاثیر آنها روی عملکرد پروژه-2018
This research endeavors to address the question of how to enhance project performance through exploring the relationships among information technology (IT) governance, project governance and project performance. The research utilizes an empirical survey methodology. The survey of 533 working professionals in various industries renders 282 usable responses or a response rate of 53.91%. The results suggest that both IT governance and project governance have a positive impact on project performance. Moreover, we found that three dimensions of IT governance (i.e., strategy setting, value delivery, and performance management) are positively associated with project performance while all three dimensions of project governance (i.e., portfolio direction, project sponsorship as well as project effectiveness & efficiency, and disclosure & reporting) are positively associated with project performance. Additionally, the alignment between IT governance and project governance is also found to be positively associated with project performance. These findings provide evidence to project management professionals in regard to IT governance and project governance being part of the operational strategy in facilitating the success of projects. It also demonstrates the importance of the alignment strategy between IT governance and project governance in enhancing project performance.
keywords: Project governance |Information technology (IT) governance |Project performance |Strategic alignment
مقاله انگلیسی
5 بررسی تلاقی بهبود فرآیند کسب ‌و کار و توسعه قابلیت BPM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
هدف - علیرغم یک ارتباط آشکار، توسعه فرآیند کسب‌وکار و مدیریت فرآیند کسب‌ وکار (BPM) به طور جدی اما جدای از هم مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. هدف نویسندگان این است که این مورد را برای تحقیق حاضر در تقاطع هر دو جریان ایجاد کنند. نویسندگان از این طریق بر برنامه ‌ریزی یکپارچه بهبود فرآیند تجارت و توسعه قابلیت BPM متمرکز هستند، چرا که به نظر نویسندگان هر دو جریان دارای نزدیکترین تعامل هستند. نویسندگان به حوزه تحقیقاتی واقع در فصل مشترک بهبود فرآیند کسب ‌وکار و توسعه قابلیت BPM به عنوان مدیریت پورتفولیوی پروژه اشاره می‌کنند. هدف از این مقاله بحث در مورد این مسائل است.
طراحی / روش‌شناسی / رویکرد - نویسندگان حوزه مدیریت پورتفولیوی (سبد پروژه) پروژه با استفاده از دانش موجود مربوط به BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد را ساختار بندی می‌کنند. نویسندگان نیز یک دستور کار تحقیقاتی از نظر سوالات تحقیق و روش‌های تحقیق ارایه می‌دهند.
یافته‌ها - ساختار پیشنهادی نشان می‌دهد که در هنگام درگیر شدن در مدیریت پورتفولیوی پروژه، اشیا و تعاملات تجاری باید در نظر گرفته شوند. دستور کار تحقیقاتی شامل پرسش‌های نمونه از ساختار BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد است.
محدودیت‌ها / مفاهیم تحقیق - محدودیت اصلی این مقاله این است که منعکس ‌کننده نقطه نظرات افراد براساس تجربیات چندین پروژه صنعتی و تحقیقات قبلی است. اصالت / ارزش - این مقاله به یک زمینه تحقیقاتی فراموش ‌شده می‌پردازد و راه‌های جدیدی را برای تحقیقات BPM ایجاد می‌کند و یک دیدگاه جدید را به بحث در مورد آینده BPM ارائه می‌کند.
کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد | مدیریت فرآیند کسب‌ وکار | مدیریت پورتفولیوی پروژه | بهبود فرآیند کسب ‌وکار | توسعه قابلیت | فرایند مدیریت پورتفولیوی پروژه
مقاله ترجمه شده
6 The paradoxes of risk management in the banking sector
پارادوکس مدیریت ریسک در بخش بانکی-2017
This paper uses empirical evidence to examine the operational dynamics and paradoxical nature of risk management systems in the banking sector. It demonstrates how a core paradox of market versus regulatory demands and an accompanying variety of perfor mance, learning and belonging paradoxes underlie evident tensions in the interaction between front and back office staff in banks. Organisational responses to such paradoxes are found to range from passive to proactive, reflecting differing organisational, depart mental and individual risk culture(s), and performance management systems. Nonethe less, a common feature of regulatory initiatives designed to secure a more structurally independent risk management function is that they have failed to rectify a critical imbalance of power - with the back office control functions continuing to be dominated by front office trading and investment functions. Ultimately, viewing the core of risk man agement systems as a series of connected paradoxes rather than a set of assured, robust practices, requires a fundamental switch in emphasis away from a normative, standards based approach to risk management to one which gives greater recognition to its behavioural dimensions.
Keywords: Risk management | Paradox theory | Power imbalance | Regulation | Behavioural | Three lines of defence
مقاله انگلیسی
7 Key themes and research opportunities in sustainable supply chain management – identification and evaluation
موضوعات کلیدی و فرصت های تحقیقاتی در مدیریت زنجیره تامین پایدار - شناسایی و ارزیابی-2017
Supply chains play an integral role in todays globalised economy. Hence, in order to truly pursue sus tainable business development, the underlying dynamics and influential themes for sustainability in supply chains have to be understood. However, this area remains characterized by limited theoretical knowledge and practical application. A literature review was conducted first in order to gain an overview of available theory and to develop initial categorisations. In the next step, the insights of supply chain and sustainability experts were gathered via an exploratory Delphi study conducted online over three rounds. A set of key themes (planning, execution, coordination, and collaboration) and associated research opportunities (within the categories of governance, risk, compliance, performance management, and the sustainability dimensions) were synthesised and evaluated according to their relative importance based on the experts opinions. By relating these results to existing literature, this study confirms, questions and extends knowledge on sustainable supply chain management. The identified themes are integral for the management and performance of sustainable supply chains. They provide structure to the field and offer a prioritisation of sustainability initiatives that can be applied prescriptively by the practitioner. The future research opportunities are further enfolded in a categorised research agenda, driving the theo retical as well as practical development of the field.
Keywords: Supply Chain Management | Sustainability | Delphi | Future Research | Governance |Risk | Performance
مقاله انگلیسی
8 Social networks, technology ties, and gatekeeper functionality: Implications for the performance management of R&D projects
شبکه های اجتماعی، روابط فناوری و قابلیت دروازه بان: پیامدهای مدیریت عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه-2017
R&D project teams concerned with efficiency under limited resources must cohesively coordinate cooperation, interactions, and the exchange of ideas to sustain innovation. This research investigated the management of social networks, technology ties, and gatekeeper functionality from a networking perspective and examined their contribution to R&D performance, which was evaluated using data envelopment analysis. This study verified the relationships by using data from the Taiwan National Telecommunication Program, which coordinates more than 100 R&D teams in pursuing next-generation broadband technologies. The results regarding these relationships varied. The density of social net working and the outward- and novel-oriented gatekeeper functionality of a project team was found to significantly promote its R&D performance, whereas the density of technology ties exhibits no sig nificance. Accordingly, this paper presents strategic implications for the management of projects, team interorganizational linkages, and governmental subsidy policies, and discusses the networking activities of R&D teams at the project level.
Keywords: Data envelopment analysis | Performance evaluation | Gatekeeper | Project management | R&D management | Social networking analysis
مقاله انگلیسی
9 Social networks, technology ties, and gatekeeper functionality: Implications for the performance management of R&D projects
شبکه های اجتماعی، روابط فناوری و قابلیت دروازه بان: پیامدهای مدیریت عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه-2017
R&D project teams concerned with efficiency under limited resources must cohesively coordinate cooperation, interactions, and the exchange of ideas to sustain innovation. This research investigated the management of social networks, technology ties, and gatekeeper functionality from a networking perspective and examined their contribution to R&D performance, which was evaluated using data envelopment analysis. This study verified the relationships by using data from the Taiwan National Telecommunication Program, which coordinates more than 100 R&D teams in pursuing next-generation broadband technologies. The results regarding these relationships varied. The density of social net working and the outward- and novel-oriented gatekeeper functionality of a project team was found to significantly promote its R&D performance, whereas the density of technology ties exhibits no sig nificance. Accordingly, this paper presents strategic implications for the management of projects, team interorganizational linkages, and governmental subsidy policies, and discusses the networking activities of R&D teams at the project level.
Keywords: Data envelopment analysis | Performance evaluation | Gatekeeper | Project management | R&D management | Social networking analysis
مقاله انگلیسی
10 Application of business intelligence in the tourism industry: A case study of a local food festival in Thailand
کاربرد هوش تجاری در صنعت گردشگری: مطالعه موردی یک جشنواره غذایی محلی در تایلند-2017
Local festivals and special events are known to have a great impact on the local community, society, economy, and culture. Massive data about products tourists purchase, services they experience, destination choices they evaluate, and accommodations they select at the events can be captured, but the key question is how to translate such data into meaningful information so that event organizers understand the behavior of tourists in order to increase their satisfaction and boost revenues and profits. This study outlines a way to integrate a business intelligence framework to manage and turn data into insights for festival tourism. This framework combines the architecture of database management, business analytics, business performance management, and data visu alization to guide the analyst in drawing knowledge from the visitor data. A case study from a local festival in Thailand is conducted to demonstrate the practical validity of the proposed business intelligence framework.
Keywords: Business intelligence | Analytics | Tourism | Festival | Revisit intention
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi