دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Photovoltaic (PV) systems::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Photovoltaic (PV) systems

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Performance assessment of institutional photovoltaic based energy system for operating as a micro-grid
ارزیابی عملکرد سیستم انرژی مبتنی بر فتوولتائیک سازمانی برای کارکرد به عنوان یک میکرو شبکه-2020
A building integrated photovoltaic (PV) system with energy storage within an institution may need appropriate coordination among distributed energy sources (DERs). It is required to have an appropriate energy management strategy to improve system performance as well as to operate it as a micro-grid during the grid outage condition. In this paper, TERI’s (India) Retreat Facility’s energy system has been used, and its performance with a distributed generator has been assessed with operational strategies for fulfilling the institutional load demand in coordination with the PV, grid and battery storage; and with possibility of operating it as a micro-grid during the grid outage period too. The energy management techniques have been proposed for minimizing the energy cost of locally generated electricity with maximization of PV contribution and battery energy throughput to meet the institutional load demand. It has been observed that the effective coordination of DERs with the battery energy storage can contribute in fulfilling the institutional essential load, and to supply the total load during the grid outage conditions. The presented results are going to be useful for techno-economic analysis of sustainable energy systems for minimizing the energy cost and to operate it as a micro-grid.
Keywords: Solar photovoltaic (PV) systems | Building integrated photovoltaic (BIPV) system | Battery energy throughput | Techno-economics of energy system
مقاله انگلیسی
2 Machine learning-based statistical testing hypothesis for fault detection in photovoltaic systems
فرضیه آزمون آماری مبتنی بر یادگیری ماشین برای تشخیص گسل در سیستم های فتوولتائیک-2019
In this paper, we consider a machine learning approach merged with statistical testing hypothesis for enhanced fault detection performance in photovoltaic (PV) systems. The developed method makes use of a machine learning based Gaussian process regression (GPR) technique as a modeling framework, while a generalized likelihood ratio test (GLRT) chart is applied to detect PV system faults. The developed GPR-based GLRT approach is assessed using simulated and real PV data through monitoring the key PV system variables (current, voltage, and power). The computation time, missed detection rate (MDR), and false alarm rate (FAR) are computed to evaluate the fault detection performance of the proposed approach
Keywords: Fault detection | Photovoltaic (PV) systems | Machine learning | Generalized likelihood ratio test (GLRT) | Gaussian process regression (GPR)
مقاله انگلیسی
3 مروری بر اثر حالت گذرای کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک بر شبکه ی توزیع
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
سیستم های تولید پراکنده (DG) با وجود ظرفیت کوچکی که دارند، در صورتیکه توان تولید آنها برای سیستم توزیع بطور مناسب کنترل نشود، می توانند موجب افزایش ولتاژ فیدر شوند. برای جلوگیری از این افزایش ولتاژ، می توان از به روزترین اینورترها برای تطبیق توان راکتیو استفاده کرد، این کنترل Volt/Var نامیده می شود. به علاوه، این سیستم های DG مبتنی بر اینورتر بطور دائم به شبکه ی توزیع بزرگ متصلند. در نتیجه، هدف از این مقاله ارائه ی یک روش بهینه ی کنترل توان راکتیو برای سیستم های DG، بویژه سیستم های فتوولتائیک (PV) در حالت ماندگار است. هدف دوم این مقاله تحلیل پاسخ حالت گذرای یک شبکه ی توزیع به اندازه ی کافی بزرگ متصل به سیستم های PV با ظرفیت بالا است که توانایی کنترل توان راکتیو را دارند. این شبکه ی بزرگ می تواند در مقایسه با برنامه ی تحلیل حالت گذرای مبتنی بر ویرایشگرهای گرافیکی، به شیوه ی کارآمدتری توسط برنامه ی تحلیل پخش بار حالت ماندگار یا OpenDSS مبتنی بر ویرایشگرهای متنی، بسط داده شود. در نتیجه، این مقاله روشی را بیان می کند که مدل های فیدر ایجادشده در OpenDSS را به برنامه ی تحلیل سیستم های قدرت حالت گذرا یا DIgSILENT انتقال می دهد. یعنی روش پیشنهادی یک شبکه ی توزیع واقعی به حد کافی بزرگ دارای صدها گره و سیستم های PV با ظرفیت بالا را مدل می کند که توانایی کنترل توان راکتیو را دارد. این مقاله در ادامه به بررسی دینامیک های حالت گذرای فیدرها می پردازد. از تحلیل های حالت ماندگار و حالت گذرا به این نتیجه رسیدیم که سیستم های PC با ظرفیت بالا و دارای قابلیت کنترل Volt/Var می توانند افزایش ولتاژ ناشی از تزریق توان خود به فیدر را کاهش داده و اگر به خوبی کنترل شوند، ولتاژ باسی را که به آن متصلند در چارچوب بازه ی ولتاژی مورد نظر، تنظیم کنند.
کلیدواژه ها: DIgSILENT | OpenDSS | سیستم های فتوولتائیک (PV) | کنترل توان راکتیو | پاسخ حالت گذرا | کنترل Volt/Var.
مقاله ترجمه شده
4 Maximum power point tracking for photovoltaic solar pump based on ANFIS tuning system
پیگیری نقطه توانی بیشینه برای پمپ خورشیدی فوتوولتایی برمبنای سیستم میزان سازی ANFIS-2018
Solar photovoltaic (PV) systems are a clean and naturally replenished energy source. PV panels have a unique point which represents the maximum available power and this point depend on the environmental conditions such as temperature and irradiance. A maximum power point tracking (MPPT) is therefore necessary for maximum efficiency. In this paper, a study of MPPT for PV water pumping system based on adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) is discussed. A comparison between the performance of the system with and without MPPT is carried out under varying irradiation and temperature conditions. ANFIS based controller shows fast response with high efficiency at all irradiance and temperature levels making it a powerful technique for non-linear systems as PV modules.
keywords: MPPTANFIS |Boost converter |PMDC pump
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi