دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Power quality::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - Power quality

تعداد مقالات یافته شده: 18
ردیف عنوان نوع
1 بازبینی تکنولوژی های FACTS و کاربرد های آن برای کیفیت توان در شبکه های هوشمند با سیستم های انرژی تجدید پذیر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
در دو دهه گذشته، ظهور استفاده از منابع انرژی پراکنده و تجدید پذیر در شبکه برق چالش هایی را برای سودمندی و کیفیت توان، پایدار سازی ولتاژ و بکار گیری انرژی کارآمد، ایجاد کرد. مبدل های الکترونیکی قدرت به صورت گسترده ای برای ارتباط بین سیستم های انرژی ظهور یافته (با ذخیره انرژی یا بدون آن) و سازه های هوشمند با سیستم های انتقال و توزیع بکار می روند. سیستم های انتقال ac انعطاف پذیر (FACTS ها) و مبدل های منبع ولتاژ با کنترل کننده های دینامیکی هوشمند، به عنوان یک پایدار سازی و تجهیزات فیلترینگ قدرت برای افزایش کیفیت توان در حال ظهور هستند. همچنین، FACTSهای پراکنده نقش مهمی در بهبود ضریب قدرت، پایدار سازی انرژی، تقویت کیفیت توان، و تضمین پایدار سازی انرژی کارآمد و مدیریت انرژی در شبکه های هوشمند با منابع انرژی تجدید پذیر، ایفا می کنند. این مقاله یک برآورد از ابزارهای تکنولوژی FACTS و کاربردهای آن برای کیفیت قدرت و کارآمدی برای پایدار سازی سیستم انرژی تجدید پذیر، ارائه می‌کند.
کلید واژه ها: تکنولوژی های FACTS | بکار گیری انرژی سبز | کیفیت توان | منابع انرژی تجدید پذیر | ریز شبکه
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در سال های اخیر کیفیت توان تحویل شده به مصرف کنندگان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ریز شبکه ها که شامل بارها، تولید حاصل از منابع متداول و تجدید پذیر و ادوات ذخیره انرژی (ES) هستند، وجود بارهای غیر خطی می تواند منجر به آلودگی هارمونیکی در ولتاژهای شین دیگر اعضای ریز شبکه شود. این مسأله می تواند منجر به اثرات نامطلوبی مانند گرما، گشتاورهای توالی منفی و عملکرد نادرست ادوات حفاظتی شود. اگر برخی اعضای ریز شبکه نسبت به هارمونیک های ولتاژ حساس باشند، کیفیت توان تحویلی باید در الگوریتم های بهینه سازی ریز شبکه مورد توجه قرار گیرد. سیستم مدیریت انرژی (EMS) مسئول بهینه سازی متمرکز عملکرد ریز شبکه است. بهینه سازی هوشمند بارها توسط بهینه کردن مقادیر و بازه های تبادل توان و کاهش توان، پاسخ تقاضا (DR) نامیده می شود [1]-[3].
کلمات کلیدی: کیفیت توان (PQ) | پاسخ تقاضا (DR) | پخش بار بهینه توزیع (DOPF).
مقاله ترجمه شده
3 افزایش عملکرد در میکرو شبکه با چند باس با کنترل DG
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
امروز هند به دنبال توسعه ی منابع انرژی سبز است و این امر به خصوص با معرفی سناریوی قدرت بازار شدت گرفته است. هنوز هم در هند تولید انرژی تجدیدپذیر تنها در سطح توزیع است. با توجه به افزایش سیستم‌های تولید توزیع شده در میکرو شبکه‌ها، مسائل کیفیت توان در حال افزایش هستند. در این مقاله یک توپولوژی کنترل جدید برای سیستم‌های تولید توزیع شده در سیستم‌های میکرو شبکه‌ی با چند باس توسعه یافته است که در آن UPQC در شبکه‌ی برق قرار گرفته است. توپولوژی کنترلی پیشنهادی برای سیستم‌های تولید توزیع شده، هارمونیک‌های جریان و ولتاژ را در میکرو شبکه‌های با چند باس جبران می کنند. نسخه‌ی SIMULINK مدل پیشنهادی ما در این مقاله ارائه شده است. نتایج SIMULINK نشان می دهد که توپولوژی کنترل پیشنهادی، عملکرد خوبی دارد.
کلمات کلیدی: DG | میکرو شبکه | UPQC
مقاله ترجمه شده
4 مدل سازی و کنترل بهینه ی غیرخطی شبکه های ضعیف/جزیره ای با استفاده از دستگاه FACTS در یک رویکرد نظریه بازی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
در این مقاله ، یک مدل غیر خطی گسسته (زمانی) به همراه یک کنترلر ثابت کننده ی بهینه با استفاده از یک تهویه ی کیفیت توان یکنواخت (UPQC) برای شبکه های ضعیف/جزیره ای ارائه شده است. یک کنترلر ثابت کننده ی پیشرفته منافع زیادی برای یک شبکه ی جزیره ای با سایز ، و نیز ریزشبکه ها دارد زیرا سطح انرژی ذخیره شده ی آنها نسبتا پایین است که رابطه ی معکوسی بر پایداری و ثبات آنها دارد، درست برخلاف شبکه هایی با سایز بزرگ. علاوه بر این یک مدل شبکه ای گسسته و کنترلر برای اهداف دیجیتالی ترجیح داده می شود . در اینجا، یک روش کنترلی بهینه ی گسسته ی همیلتون-ژاکوبی-ایزاک در طراحی یک تثبیت کننده ی شبکه ای بهینه، به کار رفته است. در حالی که از UPQC به صورت معمول به منظور بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع و با وجود انرژی های تجدید پذیر استفاده می شود، در اینجا کنترل تثبیت کننده به ولتاژ مجموعه ی UPQC اضافه و اجرا می شود تا نوسانات شبکه ای فراتر از تهویه ی توان UPQC کاهش پیدا کند. در نتیجه می توان از UPQC به منظور تثبیت اینورتر متصل به شبکه (GTI) و یا یک ژنراتور همزمان (SG) با حداقل نیروی کنترلی استفاده کرد. به هنگام کنترل GTI مرتبط با منابع انرژی تجدید پذیر، یک ساختار UPQC کاهش یافته (تقلیل یافته ) ارائه می شود که تنها جبران ساز سری را به کار می برد. پس از آن از یک روش تخمین موفیت آمیز به همراه شبکه های عصبی به منظور تخمین تابع هزینه ی حالت های دینامیکی شبکه، پارامترهای کنترلی UPQC، در یک بازی دو نفره ی مجموع صفر که در آن بازیکنان عبارتند از کنترل UPQC و اختلال در شبکه، استفاده می شود. در نتیجه از تابع هزینه برای دستیابی به کنترل کننده ی بهینه ی غیر خطی که بر روی UPQC اجرا می شود، استفاده می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از رفتار تعدیلی موثر کنترل کننده ی غیر خطی ارائه شده ، در کنترل GTI وSG در شبکه های ضعیف و جزیره ای ، می باشد.
اصطلاحات شاخص: کنترل بهینه ی گسسته | دستگاه سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS) | همیلتون-ژاکوبی-ایساکس (HJI) | ریزشبکه | ابزار شبکه های عصبی (NNs) | پایداری سیستم توان | ژنراتور همزمان مجازی (VSG).
مقاله ترجمه شده
5 روش کنترل به منظور بهبود کیفیت توان در پیاده سازی شبکه های کوچک جزیره ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
رشد تقاضا برای انرژی برق مطمون، منعطف و با کیفیت بالا به همراه نگرانی برای محیط زیست منجر به ایجاد مفهوم شبکه کوچک (میکروگرید) شده است. با توجه به این که میکرو گرید به علت وجود خطا یا نوع طراحی جزیره ای (پراکنده) شده است، چالش های کنترلی متعددی را با توجه به پایداری، کیفیت توان و هارمونیک ها ایجاد می کند. کنترل میکرو گرید جزیره ای به دلیل نفوذ تعداد زیادی از منابع توزیع شده انرژی تجدید پذیر (DRES) مانند انرژی های بادی و خورشیدی چالش برانگیز شده است. این مقاله یک روش کنترلی به منظور بهبود کیفیت توان از طریق افت ولتاژ میکروگرید های جزیره ای با تزریق توان راکتیو با استفاده از جبران کننده توزیع استاتیک (D-Statcom) را پیشنهاد می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش کنترل پیشنهادی پایداری ولتاژ مورد نیاز را تحت افت ولتاژ فراهم می کند و در نتیجه کیفیت توان میکروگرید را بهبود می بخشد. شبیه سازی ها در محیط متلب/ سیمولینک انجام شده اند.
کلید واژه ها: میکروگرید جزیره ای | کیفیت توان | D-Statcom | منابع توزیع شده انرژی تجدید پذیر (DRES) | افت ولتاژ
مقاله ترجمه شده
6 ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستم‌های تبدیل انرژی باد با قابلیت‌های فیلتر فعال یکپارچه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
این مقاله به عملکرد ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل (DFIG) با قابلیت‌های فیلتر فعال یکپارچه که از از مبدل جانبیشبکه (GSC) بهره می‌گیرد، می‌پردازد. سهم اصلی این تحقیق در کنترل GSC جهت تأمین هارمونیک علاوه بر انتقال انرژی لغزشی آن است. مبدل جانبی گردنده (RSC) برای استخراج توان حداکثر و تأمین توان راکتیو موردنیاز برای DFIG بکار می‌رود. این سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) حتی در زمانی که توربین بادی در شرایط خاموشی قرار دارد،همانند یک جبران کننده استاتیکی (STATCOM) برای تأمین هارمونیک عمل می‌کند. الگوریتم‌های کنترل GSC و RSC با جزئیات ارائه می‌شوند. WESC پیشنهادی که برپایه DFIG است، با استفاده از نرم افزار MATLAB/Simulink شبیه سازی می‌شود. نمونه اولیه‌ای از WESC برپایه DFIG با استفاده از پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) ساخته شده است. نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشDFIG که برای شرایط عملی متفاوتی مانند سرعت باد متغیر و بارهای فاز متعادل نشده/منفرد ساخته شده است، صحت آزمایی شده‌اند.
واژه‌های شاخص: مولد القایی دارای تغذیه دوبل (DFIG) | فیلتر فعال یکپارچه | بار غیرخطی | کیفیت توان | سیستم تبدیل انرژی باد (WESC)
مقاله ترجمه شده
7 EV fast charging stations and energy storage technologies: A real implementation in the smart micro grid paradigm
ایستگاه های شارژ سریع ev و فن آوری ذخیره سازی انرژی: اجرای واقعی در پارادایم شبکه میکرو هوشمند-2015
In the last years, electric vehicles (EVs) are getting significant consideration as an environmentalsustainable and cost-effective alternative over conventional vehicles with internal combustion engines (ICEs), for the mitigation of the dependence from fossil fuels and for reduction of Green-House Gasses (GHGs) emission. However, many challenges are still ongoing to their large scale implementation. Among them, the negative impact on the electrical grid operation in case of an uncoordinated contemporary charging of a huge number of EVs. In the recent literature different solutions are proposed for handling the peak demand of EVs and the related problems. One answer is offered by the implementation of EV charging strategies, through aggregation agents, for containing the impact on the grid, guaranteeing the quality ofthe service. The implementation ofa real charging strategy is strictly related to a deployment of smart-grid technologies, such as smart meters, Information and Communication Technologies (ICTs) and energy storage systems (ESSs). In particular ESSs are playing a fundamental role in the general smart grid paradigm, and can become fundamental for the integration in the new power systems of EV fast charging stations of the last generation: in this case the storage can have peak shaving and power quality functions and also to make the charge time shorter. In the present paper, an overview on the different types of EVs charging stations, in reference to the present international European standards, and on the storage technologies for the integration of EV charging stations in smart grid is reported. Then a real implementation of EVs fast charging station equipped with an ESS is deeply described. The system is a prototype, designed, implemented and now available at ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) labs. A wide experimental activity has been performed on the prototype system in order to test its functionalities in the integration in a smart grid available at the same ENEA lab, including a smart metering system. The integration has been possible thanks to the use of a customized communication protocol, developed by the researchers and here described. The results of the experimental tests show that the system has a good performance in the implementation of peak shaving functions, in respect of the main distribution grid, making the prototype like a network nearly zero-impact system. Keywords: Charging station Electric vehicle Energy storage ICT Smart grid
مقاله انگلیسی
8 Method based on independent component analysis for harmonic extraction from power system signals
روش تجزیه و تحلیل مبتنی بر مولفه های مستقل برای استخراج هارمونیک از سیگنال های سیستم قدرت-2015
This paper presents a new application of independent component analysis for harmonic component extraction from power system signals (voltage and current). The harmonics to be extracted can be time varying and the method does not require synchronous sampling, which means it is able to work in offnominal frequency. The proposed method has shown to be simple in the operational stage. The method was tested using both simulated and real signals, and performance was evaluated using measures in both frequency and time domains. Results were compared with another method available in the literature. Keywords: Independent component analysis Harmonics Power quality Time-varying harmonics Inter-harmonics FIR filters
مقاله انگلیسی
9 New power quantities definition for low and high order harmonic distortion
تعریف کمیتهای جدید قدرت برای سفارش پایین و بالای انحرافات هارمونیکی-2015
This paper presents a set ofnew power quantities that aims to assess the harmonic distortion considering low and high order harmonics. The power quantities in the IEEE Standard 1459-2010 are revisited and new formulations are developed after separating the low order (harmonics below 40th order) and high order (harmonics above 40th order) from the fundamental (i.e. 60-Hz) component of the voltage and current. Two distinct groups of new power quantities are introduced in this study namely: (1) low/high order harmonic distortion powers and (2) low/high order harmonic interference powers. The results of the experimental measurement performed on different light bulb types from different manufacturers are presented in this paper to exemplify the usefulness of the developed power quantities. The results of the measurement reveal that the new power quantities can be useful in assessing the harmonic distortion/interference resulting from low/high order harmonics and also can be useful in many detection applications which require extracting prominent features in high frequency range above 2.4 kHz (or 40th harmonic order). Keywords: Distortion power Harmonic analysis Low/high order harmonic Power components Power measurement Power quality Time-frequency analysis
مقاله انگلیسی
10 پیشـرفت و مسـائل مـوجـود در طـرح هـای حفـاظت ریزشبکـه هـا
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در سطح جهانی، کاهش تدریجی منابع سوخت های فسیلی، بهره وری کم انرژی و آلودگی جهانی از جمله مسائل عمده ای هستند که در سیستم های متداول توان با آنها مواجهیم. این امر منجر به روند جدیدی در تولید توان بصورت محلی با استفاده از منابع پراکنده ی انرژی (DER) در سطح ولتاژ توزیع شده است. مفهوم ریزشبکه که به عنوان جایگزین جالبی برای یکپارچه سازی DER ها در شبکه های توزیع ظاهر شد، دارای مزایای بسیاری به لحاظ قابلیت اطمینان و کیفیت توان است. به رغم این مزیت ها، هنوز چالش هایی مانع توسعه ی ریزشبکه ها می شوند. یکی از این چالش ها حفاظت ریزشبکه است، و برای حل آن، پژوهشگران در جهت توسعه ی طرح های حفاظتی مختلف تلاش نموده اند. هدف این مقاله مرور کارهای پژوهشی پیشین در رابطه با راهبردهای حفاظتی موجود اتخاذشده در پرداختن به مسئله ی حفاظت ریزشبکه هم در حالات عملیاتی متصل به شبکه و هم منفرد است.
کلیـدواژه ها: طرح های حفاظتی ریزشبکه | حالت عملیاتی متصل به شبکه | مد عملیاتی مستقل | منابع انرژی پراکنده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی