دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Precision agriculture::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Precision agriculture

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Modelling fuzzy combination of remote sensing vegetation index for durum wheat crop analysis
مدل سازی ترکیب فازی از شاخص پوشش گیاهی سنجش از دور برای تجزیه و تحلیل محصول گندم دوروم-2019
The application of new technologies (e.g. Internet of Things, mechatronics, remote sensing) to the primary sector will reduce the production costs, limit the waste of primary materials, and reduce the release of polluting compounds into the environment. Precision agriculture (PA) has been growing in the last years thanks to industry efforts and development of applications for diagnostic purposes. Many applications in PA use vegetation indices to measure phenology parameters in terms of Leaf Area Index (LAI). In this context, the correlation of some vegetation indices were analyzed with respect to the durum wheat canopy, evaluating two different phenological stages (elongation and maturity). The results show that for the first stage of growth, the Enhanced Vegetation Index (EVI) was the best-correlated vegetation index with LAI, while the Land Surface Water Index (LSWI) was more reliable for the following stage of growth. Considering trials findings, a fuzzy expert system was developed to combine EVI and LSWI, obtaining a new combined index (Case-specific Fuzzy Vegetation Index) that better represents the LAI in comparison with the single indices. Thus, this approach could give place to a better representative vegetation index of a different biological condition of the plant. It may also serve as a reliable method for wheat yield forecasting and stress monitoring.
Keywords: Precision agriculture | LAI | Remote sensing | Crop management | Landsat images | Ecosystem services
مقاله انگلیسی
2 An IoT-based cognitive monitoring system for early plant disease forecast
یک سیستم نظارت شناختی مبتنی بر اینترنت اشیا برای پیش بینی بیماری اولیه گیاه-2019
In this paper, we develop an IoT-based monitoring system for precision agriculture applications such as epidemic disease control. Such an agricultural monitoring system provides environmental monitoring services that maintain the crop growing environment in an optimal status and early predicts the conditions that lead to epidemic disease outbreak. The agricultural monitoring system provides a service to store the environmental and soil information collected from a wireless sensor network installed in the planted area in a database. Furthermore, it allows users to monitor the environmental information about the planted crops in real-time through any Internet-enabled devices. We develop artificial intelligence and prediction algorithms to realize an expert system that allows the system to emulate the decision-making ability of a human expert regarding the diseases and issue warning messages to the users before the outbreak of the disease. Field experiments showed that the proposed system reduces the number of chemical applications, and hence, promotes agriculture products with no (or minimal) chemicals residues and high-quality crops. This platform is designed to be generic enough to be used with multiple plant diseases where the software architecture can handle different plant disease models or other precision agriculture applications.
Keywords: Internet of Things (IoT) | Wireless sensor network (WSN) | Precision agriculture (PA) | Epidemic disease control Expert systems | Cognitive architectures
مقاله انگلیسی
3 How data analytics is transforming agriculture
چگونه تحلیل داده ها کشاورزی را تغییر داده است؟-2018
Two discussions about the interaction between data analytics and competitive analysis have been taking place in the past decade: one focusing on microlevel firm capabilities and the other on macro-level industry competitiveness. We seek to integrate the micro- and macro-level analyses via the lenses of firms in agricultural input markets. Agriculture is undergoing a tremendous transformation in the collection and use of data to inform smarter farming decisions. Precision agriculture has brought a heightened degree of competition for input supply firms, forcing greater interactions among friends and foes.
KEYWORDS :Precision agriculture ; Data analytics ; Competitive analysis ; Big data ; Internet of Things
مقاله انگلیسی
4 Monitoring system using web of things in precision agriculture
سیستم نظارت با استفاده از وب اشیاء در کشاورزی دقیق -2017
As water supplies become scarce because of climatically change, there is an urgent need to irrigate more efficiently in order to optimize water use. In this context, farmers use of a decision-support system is unavoidable. Indeed, the real-time supervision of microclimatic conditions are the only way to know the water needs of a culture. Wireless sensor networks are playing an important role with the advent of the Internet of things and the generalization of the use of web in the community of the farmers. It will be judicious to make supervision possible via web services. The IOT cloud represents platforms that allow to create web services suitable for the objects integrated on the Internet. In this paper we propose an application prototype for precision farming using a wireless sensor network with an IOT cloud.
Keywords: wireless sensor networks | Web of things | monotoring | precision agriculture
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی