دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Preeclampsia::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Preeclampsia

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 اثر پره اکلامپسی و شدت آن بر سطح سرم NGAL مادری و KIM-1 طی بارداری و بعد زایمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
هدف: هدف از این آزمایش،ارزیابی اثرات پره اکلامپسی و شدت آن بر سطح سرم مادری لیپوکالین مرتبط با ژلاتیناز نوتروفیل ژلاتیناز (NGAL) و (KIM 1) در دوران بارداری و دوره پس از بارداری می باشد.
طراحی مطالعه: ابتدا شرکت کنندگان باردار (156 نفر) به سه گروه کنترل، خفیف،و پره اکلامپسی شدید تقسیم بندی شدند. در مرحله دوم زنان در دوره پس اززایمان (368 نفر) به سه گروه با توجه به سابقه دوران حاملگی، به عنوان کنترل سالم، پره اکلامپسی خفیف و شدید تقسیم بندی شدند. این زنان از طریق سیستم داده های بیمارستان شناسایی و با آنها تماس گرفته شد تا در این تحقیق شرکت کنند.
دستاورد: مطالعه ما شامل 147 بیمار بود که 77 نفر از آنها باردار و 70 نفر از آنها پس از بارداری پس از اعمال معیارهای خروج بودند. از نظر سطح NGAL سرم مادر ،افزایش قابل توجهی در گروه پره اکلامپسی شدید در مقایسه با گروه خفیف پره اکلامپسی و گروه های باردار طبیعی وجود دارد(p < 0.001). در دوران بعد زایمان، سطح سرم NGAL مادری در گروه پره اکلامپسی شدید نسبت به افراد با پره اکلامپسی خفیف و گروه کنترل فشار خون بالا به طور قابل توجهی بالاتر بود(p < 0.001). سطح سرم KIM 1 مادری در گروه پره اکلامپسی شدید و خفیف به طور قابل توجهی نسبت به گروه با کنترل فشار خون بالا، بالاتر ارزیابی شده است (p = 0.004). در دوره بعد زایمان، سطح سرم KIM-1 مادری در تمام گروه های بارداری مشابه دیده شد(p = 0.792).
نتایج: دستاوردهای ما نشان می دهد که هرچه شدت پره اکلامپسی افزایش یابد، آسیب کلیه، همانطور که با استفاده از سطح NGAL ارزیابی می شود، برای مدت زمان طولانی حتی در دوران پس از بارداری نیز ادامه دارد. © 2020 Elsevier B.V تمام حقوق محفوظ است .
کلمات کلیدی: پره اکلامپسی | آسیب کلیوی | نوتروفیل ژلاتیناز وابسته به لیپوکالین | NGAL | مولکول | آسیب کلیوی -1 | KIM-1
مقاله ترجمه شده
2 Opportunities for improving hypertensive disorders of pregnancy (HDP) management in primary care settings: A review of international published guidelines in the context of pregnancy care in Indonesia
فرصت ها برای بهبود اختلالات فشار خون بالا در مدیریت بارداری (HDP) در مراقبت های اولیه: بررسی دستورالعمل های منتشر شده بین المللی در زمینه مراقبت از بارداری در اندونزی-2020
Almost all of global maternal mortality caused by HDP occurs in low to middle-income countries (LMIC). However, limited guidance is available to local primary care practitioners who are usually the main health care providers. This review examined existing international practice guidelines to identify potential practices to improve HDP management in Indonesian primary care settings. We performed structured literature search strategies and snowballing searches in six databases (MEDLINE, Web of Science, EMBASE, CINAHL, Cochrane reviews and Google Scholar) for guidelines that were published between 2007 and 2018 using relevant keywords and phrases of ‘guidelines’, ‘hypertensive disorders of pregnancy’ or ‘preeclampsia’ and ‘primary care’. The AGREE II instrument was used to assess quality and reporting of the eligible guidelines. Thematic analysis was performed on all of the guidelines and the results were discussed among the project investigators. Sixteen international practice guidelines or similar management recommendations were reviewed. Almost all of them were partially applicable, with some managements potentially able to be adopted to Indonesian primary care settings. Three main themes for improving HDP management were identified, namely clinical management, care planning, and professional communication. These potential improvements in managing women with HDP in Indonesia may also be relevant in other LMIC. Further contextualisation is required to facilitate their adoption in practice settings.
Keywords: High blood pressure | Pregnancy | Preeclampsia | General practitioners | Midwives | Primary care
مقاله انگلیسی
3 عوامل مادر، جنینی و پریناتال در ارتباط با انتروكوليت غدد لنفاوی در سوئد: یک تحقیق کنترل شده ملی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف برای تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل مادر، جنینی، بارداری و پریناتال با انتروکولیت غدد لنفاوی در یک تحقیق کنترل شده همسان از داده های ثبتی جمع آوری شده در سراسر کشور استفاده شده است. طرح تحقیق همه نوزادان متولد شده در سال 1987 تا 2009 با تشخیص انتروکولیت غدد لنفاوی در هر كدام از آمار ثبتی مراقبت های بهداشتی ملی سوئد شناسایی شدند. برای هر مورد تا 6 کنترل برای سال تولد و سن حاملگی همسان انتخاب شد. در نتیجه جمعیت مورد تحقیق شامل 720 مورد و 3567 کنترل بود. اطلاعات مربوط به داده های اجتماعی و اقتصادی در مورد مادر، بیماری مادر، تشخیص مربوط به بارداری، تشخیص پریناتال نوزاد، و روش های دوره پریناتال برای تمام موارد و کنترل ها بدست آمده بود و با رگرسیون های منطقی غیر قابل تغییر و چند متغیره برای کل جمعیت تحقیق، همچنین برای زیر گروه ها با توجه به سن حاملگی بررسی شد. نتایج در کل جمعيت تحقیق، ارتباط مثبت مستقلی با انتروکولیت غدد لنفاوی برای isoimmunization، پریشانی جنین، سزارین، عفونت باکتریایی نوزادان از جمله سپسیس، عفونت ادراری ، آرتروس داکتوس مداوم، ناهنجاری قلب، ناهنجاری های دستگاه گوارش و اختلالات کروموزومی پیدا کردیم. رابطه های منفی برای وزن مادر، preeclampsia ، عفونت ادراری مادر، پارگی غشا زودرس و وزن تولد دیده شد. الگوهای مختلفی از رابطه ها در زیر گروه هایی با سن حاملگی مختلف دیده شد. نتیجه با استثناهای جالب توجه، به ویژه در رابطه های منفی، نتایج این تحقیق بزرگ مبتنی بر جمعیت، مطابق با تحقیقات قبلی است. اگرچه محدودیت های داده های ثبتی محدود شده است ، یافته ها نشان می دهد فرایندهای پاتوفیزیولوژیکی امکان پذیر است و تأکید می کند که NEC یک بیماری چند فاکتوریل است.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi