دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Price::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Price

تعداد مقالات یافته شده: 411
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی: بازدید کننده های دفعه اولی دربرابر بازدید کننده های خیلی تکراری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
بسیاری از مقصدهای گردشگری شدیدا" روی بازدید کننده های تکراری تمرکز کرده و به آنها وابسته هستند. بنابراین یک فرض اساسی این است که بازدید کننده های تکراری سودآورتر هستند (مثلا" ازطریق هزینه های بازاریابی پایین تر) و تبلیغ شفاهی مثبت آنها برای جذب مهمانان جدید ضروری می باشد. در این مقاله ما یک مطالعه تجربی مقیاس – بزرگ را برای بررسی تاثیر قیمت برای بازدید کننده های دفعه اولی و تکراری اقامتگاههای اسکی ارائه می دهیم. ما با به کارگیری یک دیدگاه مدلسازی سلسله مراتبی خطی نشان می دهیم که قیمت رابطه ای منفی با تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های دفعه اولی دارد و قیمت هیچ تاثیری روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری ندارد. بنابراین ما نشان می دهیم که تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری کاهش می یابد.
مقاله ترجمه شده
2 اهمیت تاثیرات تقویم در بازار برق
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
چگونگی هماهنگی عرضه و تقاضا تبدیل به یک سوال طولانی مدت در بازار برق شده است، و ناهنجاری های مرتبط با اشکالات تقویم عوامل بحرانی برای تخصیص منابع هستند. این مقاله یک روش ارزیابی اهمیت تمام تاثیرات ممکن در فرکانس های زمانی متفاوت معرفی می‌کند. ما روش تست خودمان را در بزرگ ترین پلت فرم معاملات برق در ایالات متحده پیاده سازی می‌کنیم. با استفاده از اطاعات معاملات روزانه فرکانس بالا، تاثیرات تقویم در فرکانس های زمانی متفاوت (روز-از-هفته، ساعت-از-روز، ماه-از-سال، روز-از-ماه و فصل) را ارزیابی می‌کنیم. نتایج ما وجود تاثیرات تقویم در هر بعد از فرکانس زمانی، و مخصوصا آن تاثیرات تقویم با اهمیت آماری را تایید می کند. علاوه بر آن، این مطالعه وجوه اشتراک بین بازارهای برق و بازار های پولی که امکان درخواست مدیریت بازار های پولی به بازار های برق را کشف می‌کند. در کنار آن، تاثیرات شناسایی شده تقویم الگو های دوره ای تعادل بازار و تسهیل پیاده سازی راه حل های فنی صحیح در بازار های برق را شرح می‌دهد.
کلید واژه ها: تاثیرات تقویم | بازار برق PJM | قیمت برق | نوسان قیمت
مقاله ترجمه شده
3 ُسفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله به بررسی تاثیر برکسیت روی مسافرت های خارجی ساکنان شهر لندن می پردازد. این مقاله یک مطالعه جامع را در بر می گیرد و از دو مطالعه تحقیقی، قبل از همه پرسی برکسیت (307 نفر) و بعد از آن (278 نفر) استفاده می کند. نتایج این تحقیق با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی سری فازی روی تغییر قبل و بعد از همه پرسی در تاثیر روی مسافرت های خارجی ازنظر قیمت و کیفیت، انگیزه های انتخاب مقصد و خطرات مشاهده شده تاکید می کند. این نتایج همچنین معنادار و قابل توجه بودن اهمیت مسافرت، سن و درآمد سالانه را راجع به تصمیمات سفر خارجی برقرار می کنند. این تحقیق همچنین نتایج را با حالات تحلیل خطی غالب (رگراسیون؛ وی کرامر) مقایسه می کند که روی غیرخطی بودن به عنوان مناسب ترین گزینه برای بررسی جنبه های پیچیدگی و پیشروی بیشتر از تناسب به اعتبار پیشگویانه تاکید می کنند.
مقاله ترجمه شده
4 The structure of information release and the factor structure of returns
ساختار افشای اطلاعات و ساختار عاملی بازگشت ها-2018
We model how firms releasing information on different dates causes the CAPM to fail, requiring an additional factor based on the information structure to price assets. We exemplify this mechanism’s empirical relevance using quarterly earnings announcements, which cluster across months along size and book-to-market. Seventy percent of the alpha reduction from including SMB and HML occurs in the four main earnings announcement months. The information structure factor accounts for all of SMB and HML’s seasonal alpha reduction and one third of their overall alpha reduction. Controlling for size and book-to-market, exposures to SMB and HML vary with firms’ earnings announcement month.
keywords: Earnings announcements |CAPM|Factor models |SMB|HML
مقاله انگلیسی
5 All’s well that ends well? On the importance of how returns are achieved
چیزی خوب است که خوب تمام شود؟ درمورد اهمیت چگونگی به دست آمدن بازگشت ها-2018
We demonstrate that investor satisfaction and investment behavior are influenced substantially by the price path by which the final investor return is achieved. In a series of experiments, we analyze various different price paths. Investors are most satisfied if their assets first fall in value and then recover, and they are least satisfied with the opposite pattern, independent of whether the final return is positive or negative. Price paths systematically influence risk preferences, return beliefs, and ultimately trading decisions. Our results enable a much more holistic perspective on a wide range of topics in finance, such as the disposition effect, risk-taking behavior after previous gains and losses, and behavioral asset pricing.
keywords: Investor satisfaction |Reference points |Risk tolerance |Investor behavior |Experimental finance
مقاله انگلیسی
6 The price-volume relationship for new and remanufactured smartphones
رابطه قیمت - حجم برای گوشی های هوشمند جدید و بازساخت شده-2018
Despite the rapid expansion of secondary markets for remanufactured electronic goods, the understanding of their empirical dynamics such as the price-volume relationship is still rather limited. In this study, we investigate such dynamics over time for new, manufacturer- and seller-refurbished smartphones using data from eBay UK and eBay US. We find significant negative relationships between price and volume for new smartphones indicating that the profit potential of such markets for sellers is limited. We show, instead, that the price-volume relationships for remanufactured smartphones are positive and significant – suggesting that the secondary markets for such items are potentially highly profitable. Overall, our empirical results suggest that the UK markets have higher profit potential than their US counterparts. The proposed analysis is a further step toward a better understanding of the price dynamics of new and remanufactured smartphones – and it enables both manufacturers and OEMs to better evaluate the profit potential of one of the fastest growing segments of consumer electronic goods.
keywords: Price-volume relationship |Remanufacturing |eBay |Regression analysis
مقاله انگلیسی
7 Carry
حمل-2018
We apply the concept of carry, which has been studied almost exclusively in currency markets, to any asset. A security’s expected return is decomposed into its “carry,” an ex-ante and model-free characteristic, and its expected price appreciation. Carry predicts returns cross-sectionally and in time series for a host of different asset classes, including global equities, global bonds, commodities, US Treasuries, credit, and options. Carry is not explained by known predictors of returns from these asset classes, and it captures many of these predictors, providing a unifying framework for return predictability. We reject a generalized version of Uncovered Interest Parity and the Expectations Hypothesis in favor of models with varying risk premia, in which carry strategies are commonly exposed to global recession, liquidity, and volatility risks, though none fully explains carry’s premium.
keywords: Carry trade |Predictability |Stocks |Bonds |Currencies |Commodities |Corporate Bonds |Options |Liquidity risk |Volatility risk
مقاله انگلیسی
8 Four centuries of return predictability
چهار قرن قابل پیش بینی بودن بازگشت-2018
We combine annual stock market data for the most important equity markets of the last four centuries: the Netherlands and UK (1629–1812), UK (1813–1870), and US (1871–2015). We show that dividend yields are stationary and consistently forecast returns. The documented predictability holds for annual and multi-annual horizons and works both in- and out-of-sample, providing strong evidence that expected returns in stock markets are time-varying. In part, this variation is related to the business cycle, with expected returns increasing in recessions. We also find that, except for the period after 1945, dividend yields predict dividend growth rates.
keywords: Dividend-to-price ratio |Return predictability |Dividend growth predictability
مقاله انگلیسی
9 Cost optimization for deadline-aware scheduling of big-data processing jobs on clouds
بهینه سازی هزینه برای زمانبندی دقیق پردازش داده های بزرگ کارها در ابرها-2018
Cloud computing has been widely regarded as a capable solution for big data processing. Nowadays cloud service providers usually offer users virtual machines with various combinations of configurations and prices. As this new service scheme emerges, the problem of choosing the cost-minimized combination under a deadline constraint is becoming more complex for users. The complexity of determining the cost minimized combination may be resulted from different causes: the characteristics of user applications, and providers’ setting on the configurations and pricing of virtual machine. In this paper, we proposed a variety of algorithms to help the users to schedule their big data processing workflow applications on clouds so that the cost can be minimized and the deadline constraints can be satisfied. The proposed algorithms were evaluated by extensive simulation experiments with diverse experimental settings.
Keywords: Big-data ، Scheduling ، Cost-efficient ، Cloud computing
مقاله انگلیسی
10 Hotel location when competitors may react: A game-theoretic gravitational model
مکان هتل وقتی که رقبا ممکن است واکنش نشان دهند: یک مدل نظری گرانشی بازی-2018
This paper presents a hotel location model that incorporates concepts from both game theory and gravitational site location models. We consider a hotel chain intending to build new hotels in a given region. Customers travel to the region to visit some specific points, termed “attractions”, and they choose a hotel according to room price, location and hotel attractiveness. Competitor hotels react to the new hotels by changing prices, in order to maximize their own profits, so the final set of prices will be a Nash equilibrium. We propose an iterative procedure for finding the equilibrium prices and a genetic algorithm-based procedure for finding the optimal strategy, in terms of new hotels to be built and respective typologies. Using a mini case, we illustrate and analyse the influence of several parameters. Then, we present computational experiments, concluding that the proposed procedures are effective in finding good solutions for the model.
keywords: Tourism site location| Game theory| Genetic algorithms| Spatial interaction models
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی