دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Private benefits::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Private benefits

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Creditors holdup, releveraging and the setting of private appropriation in a control contract between shareholders
توقیف طلبکاران، جذب مجدد و تنظیم تخصیص خصوصی در یک قرارداد کنترلی بین سهامداران-2020
Debt is analyzed in relation to the conflict between three parties, a controlling shareholder, outside investors and creditors. We follow Jensen and Meckling’s (1976) and Myers’ (1977) intuitions that leverage may result in excess value appropriation by creditors while at the same time acting to discipline private benefits appropriation. Creditors’ holdup refers to the appropriation by the incumbent debtholders of a large part of the additional value created by an incentivized controlling shareholder. This paper introduces a negotiation framework between controlling and outside shareholders in which releveraging and private benefits are decided while the process of value creation initiates a transfer of value to the creditors. The admissible contracts of control involve a minimum jump in leverage. This result gives a theoretical foundation for the leveraged recap decisions observed in the market and one-off variations of the capital structure.
Keywords: Creditors’ holdup | Private benefits | Controlling shareholder | Debt leverage | Releveraging | Corporate governance
مقاله انگلیسی
2 Judicial efficiency and capital structure: An international study
کارآیی قضایی و ساختار سرمایه: یک مطالعه بین المللی-2017
We investigate a particular aspect of creditor rights, judicial efficiency, and its influence on firms corporate leverage in 69 countries. Increasing creditor rights makes credit more readily available due to greater loan supply, but firms use less leverage to avoid premature liquidation. We find that efficient judicial systems are associated with lower corporate leverage ratios. Managers perceive higher leverage in the presence of more efficient judicial systems as a seri ous threat to their jobs or private benefits continuing. Our results indicate that stronger cred itor rights alone do not explain corporate leverage without taking into account efficient enforcement of these rights.
Keywords: Capital structure | Leverage | Judicial efficiency
مقاله انگلیسی
3 حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده: شواهدی از فرانسه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
این مطالعه بررسی می کند که آیا حسابرسان، بعنوان یک مکانیزم کنترل کننده برای کاهش مسائل در شرکت ها بکار گرفته می شوند که از انواع مختلف سهامداران کنترل کننده ناشی می شوند. در یک محیط مالکیت متمرکز و حفاظت ضعیف از سرمایه گذاران، سهامداران کنترل کننده می توانند براحتی ثروت را از سهامداران اقلیت مصادره کنند و از منافع خصوصی کنترل بهره ببرند. به هرحال این تعارض شرکت ها بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است چون اکثر تعارض ها فرضی در شرکت ها بین مدیران و سهامداران رخ می دهد. با استفاده از یک مدل مبالغ حسابرسی که از Simunic (1980) گرفته شده ما تاثیر ماهیت سهامداران کنترل کننده بر مبالغ حسابرسی را در فرانسه مطالعه می کنیم . نتایج ما نشان می دهند (1) یک رابطه منفی بین مبالغ حسابرسی و سهامداری دولتی وجود دارد (2) یک رابطه مثبت بین مبالغ حسابرسی و سهامداری نهادی وجود دارد و (3) هیچگونه رابطه ای بین مبالغ حسابرسی و سهامداری خانوادگی وجود ندارد. این نتایج اثرات مخلوط شده ماهیت مالکیت بر مبالغ حسابرسی را نشان می دهد.
کلیدواژه ها: حقوق حسابرس | هویت سهامداران کنترل کننده | نظارت سلب مالکیت | اختلاف دلالی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi