دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Prosumers::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Prosumers

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده آینده نگر و اشتراک گذاری انرژی در شبکه هوشمند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
انتظار بزرگی که از شبکه برق هوشمند می رود، این است که با استفاده از جریان دو طرفه ی داده ها و انرژی برقی که با اطلاعات پیشرفته فعال شده است و همچنین با استفاده از ارتباطات و زیرساخت های کنترلی، سرویس های انرژی پایدار را ارائه دهد. یک عنصر مهم از چنین شبکه ی هوشمندی مصرف کننده های آینده نگر هستند، یعنی مصرف کنندگانی که از طریق شبکه، انرژی اضافی را تولید و با سایر کاربران به اشتراک می گذارند. مصرف کننده های آینده نگر نه تنها مهمترین ذینفع در شبکه های هوشمندِ متشکل از مصرف کنندگانِ آینده نگر هستند، بلکه نقشی حیاتی در مدیریتِ حداکثر تقاضا ایفا می کنند. بنابراين، لازم است که به تحقیق و بررسی پیرامونِ مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده ی آینده نگر و اشتراک گذاریِ انرژی ( PEMS) و چالش های مرتبط با آن بپردازیم. این بررسی برای درک و تحلیل تاثیر مصرف کننده ها ی آینده نگر در شبکه های هوشمند آینده به ما کمک خواهد کرد. به منظور دستیابی به این اهداف، این مقاله به بررسی جامعِ PEMS (یا مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده ی آینده نگر و اشتراک گذاریِ انرژی) در محیط شبکه هوشمند و بررسیِ تأثیرات مرتبط با قابلیت اطمینان سیستم و پایداری انرژی می پردازد. فرایند به اشتراک گذاریِ انرژی میان مصرف کننده های آینده نگر ، شامل دو عنصر کلیدی می باشد: فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنیک های بهینه سازی. این دو عنصر به طور کامل مورد بحث قرار می گیرند تا نیازمندی های اجراییِ PEMS را تحت پوشش قرار دهند. آن دسته از فناوری های مرتط با ارتباطات که در این مقاله ارائه شده اند، عبارتند از: فناوری های سیمی، فناوری های بی سیم، گزینه های کوتاه مدت و بلند مدت در تکنیک های بهینه سازی خطی و غیرخطی، که در زمینه ی PEMS، شرح داده شده اند. در این مقاله، فناوری های مختلف، روش ها و مکانیزم های پذیرفته شده برای PEMS به صورت جامع مورد بحث قرار می گیرند تا به افزایش شهود خوانندگان کمک شود. چالش ها و مسائلی که در جوامع مصرف کننده ی آینده نگر با آنها مواجه هستند، و همچنین مسأله ی اشتراک گذاریِ انرژی، به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمه های کلیدی: شبکه هوشمند | مصرف کننده های آینده نگر | مدیریت انرژی | اشتراک انرژی | بهينه سازي.
مقاله ترجمه شده
2 دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
ما یک الگوریتم هوشمند برای دیسپاچینگ اقتصادی در شبکه های توان الکتریکی ارائه کرده ایم . این متد با استفاده از متدهای تداخل آماری کار می کند . با استفاده از متغیرهای بهینه موجود الگوریتم ما میزان بهینه جهانی را می یابد و دسیسپاچینگ زمان تکی را برای شبکه های موجود در زمان خطی ارائه می دهد که با تعداد گره های شبکه تطابق دارد . برای چنین مسائلی الگوریتم ما برنامه ریزی شده است و هر دو مورد زمان و المان های پیچیده ی مجاز و مدل خط در آن نقش دارد . علاوه براین محاسبات ضروری می تواند در یک مورد توزیع یافت شود و هر دو پیاده سازی عملی و خصوصی سازی اطلاعات را تسهیل نماید . بنابراین الگوریتم ما به صورت بهینه برای مساله دیسپاچینگ بسیار بزرگ طراحی شده است و شبکه های توزیع هوشمند را در آینده پیشبرد می دهد که میزبان کوچکی دارند و برای بسیاری از کاربردهای قابل کنترل انعطاف پذیر می باشند و از این رو قادر به تولید و مصرف الکتریسیته می باشند.
لغات کلیدی : الگوریتم توزیع | دیسپاچینگ اقتصادی | مدل های گرافیکی
مقاله ترجمه شده
3 توسعه قابلیت روابط تولید کننده- مصرف کننده(نیمه حرفه ای ) ( prosumer ) برای کارایی کسب و کار
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
در یک محیط همیشه در حال تغییر ،باید شرکتها برای تعالی کسب و کار تلاش کنند.عملکرد شرکتها توسط اعطای منابع شرکت و اثر بخشی سازمان در تبدیل این منابع به قابلیتها مشخص می شود. در استدلال مقاله حاضر به تشریح گرایش مصرف کنندگانی که راه جدیدی برای توسعه CRM ( مدیریت روابط مشتری ) مانند مدل مدیریت روابط تولید کننده-مصرف کننده (PoRM ) ارائه میدهد. تولید کننده-مصرف کننده ها یا prosumer ها مصرف کننده های خلاق و جدیدی هستند که در فعالیتهای شرکتها شرکت می کنندو با همکاری یکدیگر ایجاد ارزش می نمایند. نوآوری بالقوه آنها باید پرورش یافته و با فرایند ها و ابزارهای مناسب فعال گردد.پنج خوشه از الگوهای مفهومی برای PoRM را پیشنهاد می کند.با این هدف نهایی که آنها را در کنارسایر منابع سرمایه فکری درقابلیت PoRM به مزیت رقابتی تبدیل می کنیم. کلمات کلیدی: CRM، PoRM، قابلیت، عملکرد کسب و کار، تعامل خلاق، prosumer پیشرو، CRM اجتماعی، سرمایه های فکری، الگوهای مفهومی.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی