دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Queue system::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو - Queue system

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 A generic two-stage fuzzy inference system for dynamic prioritization of customers
یک سیستم استنتاج فازی دو مرحله ای عمومی برای اولویت بندی پویای مشتریان-2019
This paper presents a fuzzy expert system for prioritization of heterogeneous customers with different needs. In this way, it is possible to improve the average waiting cost of a queuing system and enhance customer satisfaction as the basic component of organizations. Each customer has his own specific char- acteristics and demands and expects the system to understand his value and provide the best service. In this study, a two-stage Mamdani fuzzy inference system (FIS) was applied as a decision-making approach to prioritize customers based on Service Duration, Service Value, Customer Loyalty, Maximum Toleration, and Waiting Time. For this purpose, an expert system was developed that can be applied in various fields perfectly. To evaluate and analyze the performance of Fuzzy Prioritization System (FPS), the proposed model is compared with the First-In-First-Out (FIFO) and the Technique for Order of Preference by Simi- larity to Ideal Solution (TOPSIS) methods as common approaches for prioritizing customers. The results of numerical experiments revealed the efficiency of the proposed system compared to these two methods.
Keywords: Queue system | Fuzzy inference system | Dynamic prioritization
مقاله انگلیسی
2 Performance measurement of data flow processing employing software defined architecture
اندازه گیری عملکرد پردازش داده ها با استفاده از معماری تعریف شده نرم افزار-2018
With the development of information technology, the importance of big data is quickly highlighted. Big data applications show great value to individuals, companies and governments. Recently, researches on the storage and utilization of big data have achieved considerable results. The prosperity of big data applications is a thrust of drawing attention to the system performance such as timeliness, computational and communication resources. Data retransmission caused by the violation of the stringent delay bound may result in the reprocessing of these data, which would have a negative effect on user experience. To fill this gap, a software defined architecture is developed in this work so that the appropriate start point of processing can be found for the data need to be reprocessed. For further improvement of the processing performance, two models are presented to this software defined architecture. In the optimized model, a priority queue is employed to facilitate the processing efficiency. In addition, data flows transmitting through networks exhibit obvious self-similar characteristics. Performance analysis without taking traffic self-similarity into account may lead to unexpected results. In the optimized model, the tightly coupled system makes performance analysis difficult. Therefore, a decomposition approach is employed to divide the coupled system into a group of single server single queue systems. Finally, the developed model is validated through extensive experimental results.
Keywords: Software defined architecture ، Performance measurement ، Data flow processing ، Queueing system ، Self-similar
مقاله انگلیسی
3 يک مکانيزم مبتنی بر تاريخچه برای زمانبندی کار برای ابر محاسبات برداری
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
زيرساخت گسترده¬ی فرامحاسبات برداری که ابر محاسبات برداری نام دارد، به عنوان نسل بعدی زيرساخت¬های محاسباتی با کارايی بالا پيشنهاد شده است. اما، در ابر محاسبات برداری، سياست¬های سايتی بين سازمان¬ها، موجب استفاده¬ی ناکارآمد منابع محاسبات برداری می¬شود. به منظور دستيابی به زمانبندی عادلانه و کارآمد کار روی ابر محاسبات برداری، اين مقاله يک مکانيزم مبتنی بر تاريخچه برای زمانبندی کار برای يک سيستم صف را ارئه می¬دهد. مکانيزم پيشنهاد شده، زمان شروع اجرای کار در يک سيستم صف را توسط تاريخچه¬ی اجرای کار روی ابَر رايانه¬های برداری، تخمين می¬زند. بر اساس اين تخمين، مکانيزم زمانبندی کار، به صورت اتوماتيک کار را به يک سايت مناسب، که می¬تواند کار را زودتر اجرا کند، تخصيص می¬دهد. نتايج شبيه¬سازی نشان می¬دهد که مکانيزم پيشنهاد شده برای زمانبندی کار، بهره¬وری استفاده از محاسبات برداری را در قياس با مکانيزم¬های زمانبندی سنتی روند روبين بهبود می¬بخشد. به علاوه، آزمايش استفاده کننده از يک نمونه¬ی ابر محاسبات برداری نشان می¬دهد که مکانيزم پيشنهاد شده پتانسيل کافی برای اجرای شفاف کارها بين دو سيستمSX-9 را دارد.
کلمات کليدی: زمانبندی کار | محاسبات شبکه ای | ابر | HPC
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi