دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Red wine::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Red wine

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 تشخیص سریع و همزمان فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و تلخی و شراب قرمز توسط زبان الکترونیکی آمپرومتری چندکاناله
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
زبان الکترونیکی مبتنی بر سیستم تزریق جریان مجهز به اشکارساز آمپرومتری چندکاناله برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و مزه ی تلخ شراب قرمز استفاده شد. آشکارساز از 4 الکترود کربنی شیشه ای تشکیل شده، اینها در یک پیکربندی مربعی چیده شده اند و دو الکترود موازی (در موقعیت های E_1=+400 و E_2=+800 mv) پشت دو الکترود دیگر قرار گرفتند (در موقعیت های E_3=+800 و E_4=-400 mv). این پیکربندی ها امکان دستیابی به اطلاعاتی در خصوص میزان فعالیت آنتی اکسیدانی (E_1) و کل محتوای فنولی (E_2 و E_3) را فراهم می آورند. E_1/E_2 برای بیان نسبت آنتی اکسیدان های قوی به ضعیف استفاده شد. E_3/E_4 برای بیان شاخص برگشت پذیری به کار رفت. نهایتاً، نسبت E_2/E_3 برای کنترل سیستم استفاده شد. در مجموع، 4 الکترود به 7 متغیر ختم شدند و این نمودار الگوی مشخصه را پدید آورد. در مجموع 11 متغیر توسط تحلیل مؤلفه ی اصلی (PCA) برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و میزان تلخی نمونه های شراب قرمز، تحلیل شدند. نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی با شاخص فولین-سیکالتو همبسته است (R^2=0.94). تلخی با توصیفگرهای زبان الکترونیکی همبستگی دارد (R^2=0.81). در مجموع، تحلیل با زبان الکترونیکی پیشنهادی در مقایسه با تحلیل حسی کلاسیک، ساده (تنها یک رقیق سازی نیاز است)، سریع (تحلیل برای هر نمونه کمتر از 20 ثانیه طول می کشد)، هدفمند (دقت در حد 5%، این به شکل RSD% بیان می شود) و ارزان است.
کلیدواژه ها: شراب قرمز | زبان الکترونیکی | آمپرومتری | آنتی اکسیدان ها | تلخی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi