دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Reproduction number::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Reproduction number

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 شدت و پتانسیل انتقال کرونا در کره جنوبی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: ازآنجایی که اولین مورد کروناویروس جدید 2019(کوید-19) در 20 ژانویۀ 2020 در کرۀ شمالی شناسایی شد، تعداد موارد به سرعت افزایش یافت به طوری که تا 6 مارس 2020، منجربه ابتلای6284 مورد و فوت42 نفر شد. اولین تحقیق درمورد گزارش تعداد تکثیر کوید-19 در کرۀ جنوبی را برای بررسی سرعت شیوع بیماری، ارائه می دهیم.
روش کار: موارد روزانۀ تأیید شدۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی از منابع عمومی موجود استخراج شد. با استفاده از توزیع تجربی گزارشات دارای تأخیر و شبیه سازی مدل رشد کلی، تعداد تکثیر مؤثر را برمبنای توزیع احتمال گسستۀ فاصلۀ زایشی ارزیابی کردیم.
نتایج: چهار گروه اصلی را شناسایی و تعداد تکثیر را 1.5(1.6-1.4 CI: 95%) برآورد کردیم. به علاوه، نرخ رشد طبیعی 0.6 (0.7، 0.6 CI: 95%) و مقیاس بندی پارامتر رشد 0.8 (0.8،0.7 CI: 95%) برآورد شدند، که نشان-دهندۀ پویایی رشد زیر نمایی کوید-19 می باشد. نرخ مرگ و میر موارد خام در بین مردان (1.1%) در مقایسه با زنان (0.4%) بیشتر است و با افزایش سن افزایش می یابد.
نتیجه گیری: نتایج ما انتقال پایدار اولیۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی را نشان می دهد و از اجرای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل سریع شیوع بیماری حمایت می کند.
کلمات کلیدی: کروناویروس | کوید-19 | کره | تعداد تکثیر
مقاله ترجمه شده
2 Effects of active links on epidemic transmission over social networks
اثرات لینک فعال در انتقال همه گیر در شبکه های اجتماعی-2017
A new epidemic model with two infection periods is developed to account for the human behavior in social network, where newly infected individuals gradually restrict most of future contacts or are quarantined, causing infectivity change from a degree dependent form to a constant. The corresponding dynamics are formulated by a set of ordinary differential equations (ODEs) via mean-field approximation. The effects of diverse infectivity on the epidemic dynamics are examined, with a behavioral interpretation of the basic reproduction number. Results show that such simple adaptive reactions largely determine the impact of network structure on epidemics. Particularly, a theorem proposed by Lajmanovich and Yorke in 1976 is generalized, so that it can be applied for the analysis of the epidemic models with multi-compartments especially network-coupled ODE systems.
Keywords: Contact network | Adaptive behavior | Infectivity | Basic reproduction number
مقاله انگلیسی
3 Dynamics of synthetic drugs transmission model with psychological addicts and general incidence rate
دینامیک مدل انتقال مواد مخدر مصنوعی معتادان روانشناختی و میزان بروز کلی-2017
Synthetic drugs are replacing traditional ones and becoming the main popular ones gradually, which have given rise to serious social issues in recent years. In this paper, a synthetic drugs transmission model with psychological addicts and general contact rate is proposed. The local and global stabilities are decided by the basic reproduction number R0. By analyzing the sensitivity of parameters, we obtain that controlling psychological addiction is better than drugs treatment. These results are verified by numerical simulations.
Keywords: Synthetic drugs | Basic reproduction number | Sensitivity analysis
مقاله انگلیسی
4 Modeling of large-scale social network services based on mechanisms of information diffusion: Sina Weibo as a case study
مدل سازی خدمات شبکه های اجتماعی در مقیاس بزرگ مبتنی بر مکانیزم انتشار اطلاعات: Sina Weibo به عنوان یک مطالعه موردی-2017
The purpose of this paper is to investigate the characteristics of the dissemination of information in the community. A variety of possible factors that affect the dissemination of information in Sina Weibo have been discussed. By analyzing the process of the information dissemination in the community of Sina Weibo, we found the information dissemination of Weibo community and the dynamic model are very similar. With the aid of data intensive computing theory, the various features have been mined and modeled. The dynamic model is improved and redefined to characterize the community. Then the SEINR model is proposed. The basic reproductive number, the existence of equilibrium point and the stability of the network are analyzed and proved in detail. By comparing with real data in Weibo community, we show that the SEINR model accurately reflects the dissemination of information community. Furthermore, we investigate the SEINR model in detail to show the influences of different parameters on information dissemination by simulations.
Keywords: Sina Weibo | Data intensive computing | SEINR | Propagation dynamics | Basic reproduction number | Equilibrium point
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi