دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Research agenda::صفحه 8
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Research agenda

تعداد مقالات یافته شده: 94
ردیف عنوان نوع
71 Sustainability in multi-tier supply chains: Understanding the double agency role of the first-tier supplier
توسعه پایدار در زنجیره تامین چند لایه: درک نقش دو سازمانی از تامین کنندگان ردیف اول-2016
In light of the growing complexity of globally dispersed, multi-tier supply chains, the involvement of first-tier suppliers has become instrumental in the quest for achieving sustainability compliance along the supply chain. We describe this new responsibility as the double agency role. We employ agency and institutional theory arguments to explore the conditions under which first-tier suppliers will act as agents who fulfill the lead firms sustainability requirements (i.e., the primary agency role) and imple- ment these requirements in their suppliers operations (i.e., the secondary agency role). The findings from three in-depth case studies embedded in different institutional contexts highlight the importance for lead firms to incentivize each agency role separately and to reduce information asymmetries, particularly at the second-tier level. In addition, our inductive analysis reveals several contingency fac- tors that influence the coupling of the secondary agency role of the first-tier supplier. These factors include resource availability at the first-tier suppliers firm, the lead firms focus on the triple-bottom- line dimension (i.e., environmental or social), the lead firms use of power, and the lead firms internal alignment of the sustainability and purchasing function. We integrate our findings in a conceptual framework that advances the research agenda on multi-tier sustainable supply chains, and we subse- quently outline the practical implications of assigning the double agency role to first tier suppliers.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Sustainable supply chain management | Multi-tier supply chains | Double-agency | Agency theory
مقاله انگلیسی
72 10 سال مدیریت دانش معماری نرم‌افزار: شیوه ها و جهت گیری های آتی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 55
اهمیت مدیریت دانش معماری (AK) برای توسعه نرم‌افزار در طول ده سال گذشته فزونی یافته و تعداد زیادی تحقیق در این باره انجام شده است. از زمان به‌کارگیری نخستین سیستم‌هایی که در قرن هفدهم و هجدهم از منطق طراحی استفاده می‌کردند تا رویکردهای مدرن‌تری که از AK برای طراحی معماری نرم‌افزار استفاده می‌کنند، انواع مدل‌ها، رویکردها و ابزارهای تحقیقاتی به منافع محققان و متخصصان در مدیریت دانش معماری (AKM) راه یافته‌اند. ثبت، به اشتراک‌گذاری و استفاده از AK مزایای بسیاری برای طراحان و نگه‌دارنده‌های نرم‌افزاری دارد، اما هزینه ثبت این اطلاعات مربوطه، مانع استفاده گسترده از آن توسط شرکت‌های نرم‌افزاری شده است. بااین‌حال، ازآنجاکه پیشرفت‌های دهه گذشته موجب تقویت استفاده از رویکردهای AKM نشد، باید موفقیت‌ها و ضعف‌های رویکردهای کنونی AK و اینکه چه صنعتی از AK نیاز است را شناسایی کنیم. بنابراین، همان‌طور که محققان و مؤلفان بسیاری از ابزارهای تحقیقاتی AK در مراحل اولیه که در آن AK به جامعه معماری نرم‌افزار مربوط می‌شد و بر اساس تجربه و مشاهدات ما بود استفاده می‌کردند، ما در این تحقیق، تجزیه‌وتحلیل گذشته‌نگر غیررسمی از آنچه انجام شده است و چالش‌ها و روندهای یک برنامه تحقیقاتی آینده را برای ترویج استفاده از AK در شیوه‌های نوین توسعه نرم‌افزار ارائه می دهیم.
کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش معماری | طراحی معماری | تصمیم‌گیری معماری طراحی | منطق طراحی | فرا مدل‌ها | توسعه چابک.
مقاله ترجمه شده
73 رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مقاله مرحله ای را برای ساختن رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار معرفی می کند. تجربه واقعی کارآفرینی، اهمیت اتفاقات خوش گذرانی در جوامع کارآفرین را به ویژه برای ایجاد شبکه های اجتماعی و تجاری در بازارهای صنعتی، بیان می کند. هنوز تحقیقات اندکی به بررسی و توضیح عواملی که در دستیابی به چنین تاثیراتی، ایفای نقش می کنند، اختصاص یافته اند. این مقاله با هدف پر کردن این شکاف موجود در منابع علمی مربوط به کسب و کار، یک دیدگاه میان-رشته ای را برای بررسی و تشریح مفهوم رفتار دوستانه اتخاذ می کند چراکه این رفتار بر شبکه های کسب و کار اثر می گذارد. دو مورد از جوامع کارآفرین در صنعت مُد ایتالیا، با هدف دستیابی به بینش هایی درباره نقش ایفا شده توسط رفتار دوستانه در توسعه قابلیت های تولید کنندگان جهت راه اندازی کسب و کار در بازارهای مربوطه خود، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج اصلی این مقاله شامل سه موضوع تحقیقاتی در رابطه با نقش رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین می باشد.
کلیدواژه ها: رفتار دوستانه | انجمن ها | بازاریابی کسب و کار | کارآفرینی | شبکه ها | صنعت مُد
مقاله ترجمه شده
74 مالی شدن: به سوی یک حوزه تحقیقاتی جدید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
اگرچه مفهوم "مالی شدن" به صورت روزافزونی در محدوده گسترده ای از علوم اجتماعی، همگانی شده است، تاحد زیادی از بحث درباره اقتصاد و مسائل مالی مستثنی می باشد. هدف این مقاله فراهم کردن پایه ای برای مشارکت آن در مسائل مالی علمی می باشد. این مقاله در وهله اول با برداشتن موانع تئوریکی موجود دربرابر پذیرش این مفهوم در این رشته سروکار دارد. سپس ما مالی شدن را با توسعه اقتصادی فضای مجازی، تنظیم مجدد بازارهای مالی و افزایش نظارت سهامدار متصل می کنیم. ما یک سری تغییرات متناظر در بخشهای مالی و واقعی شناسایی می کنیم که ما با یک سری از واقعیت های دارای سبک و روش تایید کرده و درداخل منابع علمی جاری قرار می دهیم. در نهایت، ما فهرستی از سوالات تحقیقی مربوطه را برای مطالعه مالی شدن در زمینه مسائل مالی علمی منتشر می کنیم.
کلیدواژه ها: علم مالی بین المللی | مالی شدن
مقاله ترجمه شده
75 Energy use, behavioral change, and business organizations: Reviewing recent findings and proposing a future research agenda
استفاده انرژی، تغییر رفتار، و کسب و کار سازمان ها: بررسی یافته های اخیر و ارائه دستور کار تحقیقات آینده-2016
Article history:Received 26 November 2014Received in revised form 31 August 2015 Accepted 3 September 2015Keywords: Energy Behavior Business OrganizationsA sizable literature has begun to emerge on individual energy behavior, but research on energy behavior in business organizations has been far more limited, despite businesses’ responsibility for a far larger fraction of energy use, global warming and other impacts. This article reviews studies of energy behavior in businesses, and suggests areas for additional social science research. We conducted a systematic review of bibliographies on energy and behavior, papers presented at recent conferences on behavior and energy, and reference lists of publications thus identified, and keyword searches on energy behavior and business and related topics. From these sources we identified research articles addressing energy behavior in businesses, and categorized them by qualitative content analysis into three levels of analysis: individuals within organizations, organizations, and institutional forces influencing organizations’ behavior. Using this method, we found several well-developed research areas but also significant gaps on other important topics. Under-developed topics include factors influencing businesses’ adoption of renewable energy; sector-specific studies on barriers to energy innovation; integrated studies of influences on businesses’ energy behavior at the individual, organizational and institutional levels; and cross- cultural comparisons. Such studies offer opportunities both for scholarly contributions and for improving business decision- making and public policy.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Energy | Behavior | Business | Organizations
مقاله انگلیسی
76 Analysing relationships in tourism: A review
تجزیه و تحلیل روابط در گردشگری: یک مرور-2016
In recent decades, a systemic notion of tourism has been gaining ground, leading to its recognition as a set of interacting elements. From this perspective, relationships have become an important factor in research for understanding tourism, proving useful in the planning and management of tourism desti nations. By means of an comprehensive review of the main contributions in the scientific literature in this regard, this paper highlights that there is no one single conception or theoretical-methodological approach to studying relationships, and proposes a classification of the literature on the basis of six major research lines, with a view to identifying and analysing the main advances and gaps presented by each of the research lines. In short, the article identifies the main lines of research developed in this field, analysing the main contributions and making a series of proposals to guide the future research agenda regarding the analysis of relationships in tourism.
Keywords: Relationships | Reticulated characteristics | Social Sciences | Community Approach | Tourism System | Stakeholder approach | Tourism Cluster | Tourism Networks
مقاله انگلیسی
77 عدالت انرژی: یک مرور مفهومی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
عدالت انرژی به عنوان یک حوزه علمی تحقیقاتی اجتماعی جدید و میان بُر پدیدار شده است که به دنبال به کارگیری اصول عدالت در سیاست انرژی، تولید و سیستمهای انرژی، مصرف انرژی، فلسفه انرژی، ایمنی انرژی و تغییرات آب و هوایی می باشد. یک مرور مفهومی اکنون برای یکپارچه سازی و گسترش منطقی این رشته مورد نیاز است. در این بررسی، ما به اصول محوری آن توجه داریم: توزیعی، شناختی و روندی. سپس ما کاربرد این دیدگاه سه قسمتی را در سیستم انرژی، و درداخل زمینه جهانی تولید و مصرف انرژی ترویج می دهیم. بنابراین ما هر دوی مرور مفهومی و حوزه تحقیقاتی را ارائه می دهیم. از این طریق، ما ابعد کلیدی این حوزه جدید – دسترسی به بررسی و هنجارهای آن – را بررسی می کنیم که نشانگر این است که عدالت انرژی در ابتدا یک فرصتی را برای بررسی اینکه عدالت کجا اتفاق می افتد فراهم می کند، و فرآیندهای جدید جلوگیری و معالجه و شناخت بخشهای جدید جامعه را توسعه می دهد. ثانیا" ما نشان می دهیم که عدالت انرژی یک چارچوب محرک برای ایجاد پیوند بین تحقیقات موجود و تحقیقات آتی در زمینه تولید و م صرف انرژی به هنگامی که همه دیدگاههای سیستمهای انرژی به صورت طراحی های تحقیقاتی یکپارچه شده اند، فراهم می کند. در نتیجه، ما سه ناحیه را برای تحقیقات آتی پیشنهاد می کنیم: بررسی اصول غیر فلسفی عدالت انرژی، سرو کار داشتن با اقتصادها و یکی کردن سیستمهای تولید و مصرف.
کلیدواژه ها: عدالت انرژی | سیاست انرژی | سیستمهای کلی انرژی | اقتصاد انرژی
مقاله ترجمه شده
78 زنجیره های تامین خدمات حرفه ایی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
مبادلات خدمات حرفه ایی (PS) بندرت محدود به زمان و مکان میشوند . این مطالعه مفهومی توالیهای متناوب و ممتدِ PS را که شامل انواع مختلف تخصص ها و متخصصین حرفه ایی میشود را مورد بحث و بررسی قرار میدهد . این مطالعه در چارچوب مفاهیم دوگانه ی خدمات طراحی شده ، و نشان دهنده ی چشم انداز و تجربه مشتری و زنجیره های تامین PS است ، که توالیهای سازمان یافته ی حرفه ایی ، ادارای و خدمات فنی بطور صریح بنحوی طراحی شده اند که نتایج خاصی ارایه میکنند مانند تولید یک محصول مالی ، طراحی خانه و یا جایگزین کردن با دیگر موارد . هر نمونه ، در هر دو بخشِ بهداشتی و اجتماعی ، واقعی هستند و روی داده های قابل دسترس ترسیم میشوند و غنی بودن اطلاعات انعکاسی از این حقیقت است که هر یک از آنها میتوانند نمونه ایی از یک شکست و یا فاجعه باشند (آلتای و رامیرز ،2010) . این مفهوم سازی دوگانه منجر به دستیابی به دیدگاه جامع میشود که از چارچوبِ سیستم پیچیده سازگارمورد استفاده میکند (دولی و وان دی ون ،1999، لوین 1998) .نتیجه گیری مبحث با استفاده از سیستمهای خدماتی برای یک برنامه تحقیقاتی ارایه میشود .
واژگان کلیدی : خدمات حرفه ایی | زنجیره تامین | پیچیدگی علم | سیستمهای سازگار | واسطه بین حرفه ایی | تجربه خدمت | بخش خدمات | شکست فاجعه امیز .
مقاله ترجمه شده
79 Energy justice: A conceptual review
عدالت انرژی: یک بررسی مفهومی-2016
Energy justice has emerged as a new crosscutting social science research agenda which seeks to apply justice principles to energy policy, energy production and systems, energy consumption, energy activism, energy security and climate change. A conceptual review is now required for the consolidation and logical extension of this field. Within this exploration, we give an account of its core tenets: distributional, recognition and procedural. Later we promote the application of this three-pronged approach across the energy system, within the global context of energy production and consumption. Thus, we offer both a conceptual review and a research agenda. Throughout, we explore the key dimensions of this new agenda – its evaluative and normative reach – demonstrating that energy justice offers, firstly, an opportunity to explore where injustices occur, developing new processes of avoidance and remediation and recognizing new sections of society. Secondly, we illustrate that energy justice provides a new stimulating framework for bridging existing and future research on energy production and consumption when whole energy systems approaches are integrated into research designs. In conclusion, we suggest three areas for future research: investigating the non-activist origins of energy justice, engaging with economics, and uniting systems of production and consumption.
Keywords: Energy justice | Energy policy | Whole energy systems | Energy economics
مقاله انگلیسی
80 Conviviality behavior in entrepreneurial communities and business networks
رفتار دوستانه معقول در جوامع کارآفرینی و شبکه های کسب و کار-2016
This article takes a step toward building of conviviality behavior in entrepreneurial communities and business networks. The actual experience of entrepreneurs suggests the importance of convivial events in entrepreneurial communities, especially to foster social and business networks in industrial markets. Yet little research effort has been devoted to elucidating the factors at play in achieving such effects. With the aim of contributing to closing this gap in the business literature, this study adopts a multidisciplinary approach to investigating and elaborating on the concept of conviviality as this behavior influences business networks. Two cases of entrepreneurial communities in the Italian fashion industry are examined with the aim of gaining insight on the role played by conviviality in the development of the producers' ability to conduct business in their respective industrial markets. The main results of the paper include three research propositions for a research agenda regarding the role of conviviality in entrepreneurial communities.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Conviviality | Communities | Business marketing | Entrepreneurship | Networks | Fashion industry
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi