دانلود و نمایش مقالات مرتبط با SiC::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - SiC

تعداد مقالات یافته شده: 2064
ردیف عنوان نوع
1 مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
برای این مطالعه با نه صاحب کسب و کار کوچک سوئدی در بخش نظافت در رابطه با نظرات و تجربیات شخصی آنها در مورد مسئولیت های کارفرما در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل توسط یک تحلیل محتوای کیفی هدایت می شود که استراتژی های اعمال شده برای رهبری مسئول را بررسی می کند. ما متوجه شدیم که یک الگوی رفتاری خاص وجود دارد که بیش از بقیه برجسته است. صاحبان مشاغل کوچک مرتباً شکلی از رهبری مسئولانه را اجرا می کنند که ما آن را مدیریت ارزش ها می نامیم. مدیریت بر اساس ارزش ها با استفاده از سه راهبرد ایجاد روابط کارکنان، مدیریت منطقی و انتقال مسئولیت به کار گرفته شد. این سبک مدیریت می تواند برای شرایط کاری کارکنان هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف باشد. نقاط قوت این است که مالکان حمایت می کنند، راهنمایی می کنند، و برقراری ارتباط در رهبری خود با کارکنان خود در حالی که نقاط ضعف می تواند این باشد که آنها، مالکان، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش، بر ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود.
کلید واژه ها: صاحبان مشاغل کوچک | صنعت نظافت | بهداشت و ایمنی شغلی | رهبری مسئول
مقاله ترجمه شده
2 آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
زمینه: همه‌گیری COVID-19 آموزش سنتی را مجبور کرده است که دوباره ساختار یافته و به صورت آنلاین ارائه شود. هدف: تجزیه و تحلیل ادراک دانشجویان پزشکی در مورد مزایا و مشکلات آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه گیری COVID-19.
طراحی: یک مطالعه مقطعی با یک نظرسنجی آنلاین برای دانشجویان سال سوم و چهارم فارغ‌التحصیلی پزشکی، که در آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه‌گیری COVID-19 شرکت کردند، انجام شد. روش‌های تدریس آنلاین شامل فعالیت‌های همزمان با سخنرانی‌های تعاملی زنده، بحث‌های مبتنی بر مورد و فعالیت‌های ناهمزمان با سخنرانی‌های ضبط‌شده، آموزش‌ها و متون موجود در پلت فرم آموزش آنلاین است. ادراک دانشجویان در مورد آموزش از راه دور آسیب شناسی از طریق نظرسنجی آنلاین مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: 90 دانشجو (47%) از 190 شرکت‌کننده پرسشنامه را تکمیل کردند که 45 نفر مرد و 52 نفر در سال سوم فارغ‌التحصیلی پزشکی بودند. شرایط درک شده ای که یادگیری آسیب شناسی را تسهیل می کرد شامل استفاده از پلت فرم آموزش آنلاین و انعطاف پذیری زمانی برای مطالعه بود. دانشجویان سخنرانی های زنده تعاملی را برتر از سخنرانی های سنتی سنتی می دانستند. شرایط درک شده ای که مانع اجرای آموزش آنلاین شد، شامل دشواری جداسازی مطالعه از فعالیت های خانگی، بی انگیزگی و بدتر شدن کیفیت زندگی به دلیل دوری فیزیکی از همکاران و اساتید بود. به طور کلی، آموزش از راه دور آسیب شناسی توسط 80٪ از دانشجویان ارزش مثبت داشت.
نتیجه‌گیری: ابزارهای آنلاین اجازه می‌دهند تا محتوای پاتولوژی با موفقیت در طول همه‌گیری COVID-19 به دانش‌آموزان ارائه شود. این تجربه می تواند الگویی برای فعالیت های آموزشی آتی آسیب شناسی در آموزش علوم بهداشت باشد.
کلید واژه ها: پاتولوژی | آموزش از راه دور | کووید -19 | آموزش پزشکی
مقاله ترجمه شده
3 یک اسکریپت Matlab برای آنالیز مورفومتریک رودخانه‌ها، کانال‌ها و دره‌های روی زمینی، زیرآبی و فرا زمینی
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
ویژگی های مورفومتریک نقش مهمی در طبقه بندی و مدل سازی سیستم های رودخانه ای دارند. تمرکز تحقیقات گذشته بر شباهت‌ بین سیستم‌های زیرآبی و فرازمینی ناشناخته و سیستم‌های رودخانه‌ای رو زمینی است، اما اکنون مطالعات جزئی و دقیق دره و کانال زیرآبی در دریاچه‌ها، مخازن، اقیانوس‌ها و سیستم‌های فرازمینی افزایش یافته است. در این مطالعات، اغلب فقط چند ویژگی مورفومتریک (به عنوان مثال، شیب بستر، پهنای کرانه، شعاع خط مرکزی در نوک خم، عمق کرانه‌) در نظر گرفته می شد، که علت آن فقدان ابزاری کارآمد برای تعیین این ویژگی‌ها بود. در این راستا، یک اسکریپت Matlab ساده برای تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های مورفومتریک رودخانه‌ها، کانال‌ها و دره‌های رو زمینی، زیرآبی و فرازمینی ارائه شد. تنها ورودی‌های مورد نیاز این اسکریپت ، خاکریز یا تاج‌های کناره خاکریز است که تعریف خط مرکزی را به‌عنوان مبنای سیستم مرجع خمیده خطی کانال محور امکان‌پذیر می‌ کند و به محاسبه ویژگی‌های پلان‌فرم (به عنوان مثال، عرض کامل، انحنای تدریجی متغیر، سینوسی) می پردازد. در صورتی که داده‌های رقومی ارتفاع بیومتری یا توپوگرافی وجود داشته باشد و قابل تبدیل به سیستم مرجع خمیده خطی کانال‌مرکز باشند، بنابراین امکان تعیین شیب بستر طولی و ویژگی‌های بیشتر مورفومتریک در سطح مقطع های عرضی (به عنوان مثال، عمق کرانه، سطح مقطع، و شیب های کناره ها یا سیلاب ها) فراهم می شود. این اسکریپت به عنوان مثال بر دره زیر آبی در دریاچه کنستانس اجرا شد. این اسکریپت ابزاری کارآمد برای آنالیز مقدار روزافزون مدل‌های ارتفاعی دیجیتال (DEMs) در رودخانه‌ها، کانال‌ها و دره‌های رو زمینی، زیرآبی و فرازمینی است. این اسکریپت به ویژه برای سیستم‌های زیر آبی که درک آن ها ضعیف است، مناسب بوده و به درک بزرگترین سیستم‌های دره و کانال کمک می‌کند.
کلمات کلیدی: رانندگی خودکار | محلی سازی سطح لاین | تشخیص لاین | GNSS | GPS | تطبیق نقشه
مقاله ترجمه شده
4 محلی‌سازی دقیق سطح خط مبتنی بر تطبیق نقشه با استفاده از دوربین و GPS کم‌هزینه
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در سیستم های خودران یا وسایل نقلیه خودران(وسایل بدون راننده) (AVs) ، محلی سازی دقیق سطح خط، برای انجام مانورهای پیچیده رانندگی ضروری است. معمولاً روش‌های کلاسیک مبتنی بر GNSS از دقت کافی برای محلی‌سازی در سطح خط و پشتیبانی از مانورهای AV برخوردار نیستند. محلی سازی مبتنی بر LiDAR قابلیت ارائه محلی سازی دقیق را دارد. با این حال، یکی از مسائل مهمی که مانع تبدیل کاربرد گسترده این نوع راه حل می شود، قیمت LiDAR است. بنابراین، در این پژوهش راه‌حلی کم‌هزینه برای محلی‌سازی سطح خط و برای دستیابی به محلی‌سازی با دقت بالا در سطح خط با استفاده از سیستم مبتنی بر دید و GPS کم‌هزینه پیشنهاد شد. آزمایش‌ها در دنیای واقعی و زمان واقعی اثبات می کند که روش پیشنهادی در محلی‌سازی سطح خط دقت مطلوبی داشته و عملکرد بهتری نسبت به راه‌حل‌های مبتنی بر فقط GPS ، ارائه داده است.
کلیدواژه: رانندگی خودران | محلی سازی سطح خط | تشخیص خط | GNSS| GPS| تطبیق نقشه
مقاله ترجمه شده
5 بیوپلیمر: ماده ای پایدار برای کاربردهای غذایی و پزشکی
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 48
پلیمرهای زیستی یک گروه پیشرو از مواد کاربردی مناسب برای کاربردهای با ارزش بالا هستند که مورد توجه محققان و متخصصان در رشته‌های مختلف قرار گرفته اند. برای درک جنبه های اساسی و کاربردی بیوپلیمرها برای رسیدگی به چندین مشکل پیچیده مرتبط با سلامت و رفاه مهم به تحقیقات بین رشته ای نیاز است. برای کاهش اثرات زیست محیطی و وابستگی به سوخت های فسیلی، تلاش زیادی برای جایگزینی پلیمرهای مصنوعی با مواد زیست تخریب پذیر، به ویژه آنهایی که از منابع طبیعی به دست می آیند، انجام شده است. در این راستا، بسیاری از انواع پلیمرهای طبیعی یا زیستی برای رفع نیازهای کاربردهای روزافزون توسعه یافته اند. این بیوپلیمرها در حال حاضر در مصارف غذایی مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل خواص منحصر به فردشان در حال گسترش در صنایع دارویی و پزشکی هستند. این بررسی بر روی کاربردهای مختلف پلیمرهای زیستی در صنایع غذایی و پزشکی تمرکز دارد و چشم انداز آینده را برای صنعت بیوپلیمر ارائه می دهد.
واژگان کلیدی: پلیمرهای زیستی | کاربردهای پزشکی و غذایی | مواد زیست تخریب پذیر | پلی ساکاریدهای میکروبی | کیتوزان
مقاله ترجمه شده
6 MagLoc : A magnetic induction based localization scheme for fresh food logistics
MagLoc: یک طرح محلی سازی مبتنی بر القای مغناطیسی برای تدارکات مواد غذایی تازه-2022
An IoT infrastructure to continuously monitor the fresh food supply chain can quickly detect food quality and contamination issues and thereby reduce costs and food wastage. This, in turn, involves several challenges including the development of inexpensive quality/contamination sensors to be deployed in a fine grain manner in the food boxes, technologies for sensor level communications, online data management and analytics, and logistics driven by such analytics. In this paper, we study the issues related to the communication among sensing modules deployed in the fresh food boxes and thereby an automated localization of the boxes that may have quality/contamination issues. In this context we study the near-field magnetic induction (NFMI) based communication and localization, as the ubiquitous RF communications suffer high attenuation through the water/mineral rich tissue media. An accurate localization of the sensors inside boxes within the food pallets is very challenging in this environment. In this paper we propose a novel magnetic induction based localization scheme, and show that with a small number of anchor nodes, the localization can be done without any errors for boxes as small as 0.5 meter on the side, and with small errors even for boxes half as big.
Keywords: Smart sensing | Industrial sensors | Food supply chain | Physical Internet | Magnetic communication | Localization
مقاله انگلیسی
7 Non-functional requirements elicitation for edge computing
استخراج الزامات غیر عملکردی برای محاسبات لبه-2022
The proliferation of the Internet of Things (IoT) devices and advances in their computing capabilities give an impetus to the Edge Computing (EC) paradigm that can facilitate localize computing and data storage. As a result, limitations like network connectivity issues, data mobility constraints, and real-time processing delays, in Cloud computing can be addressed more efficiently. EC can create a lot of opportunities across the breadth of the IT domains and cyber–physical systems. Several studies have been conducted describing EC general requirements, challenges, and issues. However, considering the complexity involved in the EC paradigm, non-functional requirements (NFRs) are equally important as functional requirements, to be thoroughly investigated. This paper discusses NFRs, namely, performance, reliability, scalability, and security that can assist in maturing the EC paradigm. To accomplish the objective, available case studies and the state-of-the-art related to non-functional requirements, real-world issues, and challenges concerning EC are reviewed. Ultimately, the paper anatomizes the aforementioned NFRs leveraging the six-part scenario form of sourcestimulus-artifact-environment-response-response measure to assert Quality of Service (QoS) in EC.
Keywords: Edge Computing | Non functional requirements (quality attributes) | Quality of service
مقاله انگلیسی
8 Pain management for infants – Myths, misconceptions, barriers; knowledge and knowledge gaps
مدیریت درد برای نوزادان - افسانه ها، باورهای غلط، موانع؛ دانش و شکاف دانش-2021
Twelve years ago, the paper ‘Oral sucrose for pain management in infants: Myths and misconceptions’ was published in the Journal of Neonatal Nursing. At this time, eight myths or misconceptions were addressed. Since this time there has been more than 100 studies published reporting on analgesic effects of sweet solutions in newborns, which have been synthesised and included in systematic reviews. There has also been a growth of literature to support analgesic effects of breastfeeding and skin-to-skin care as well as concerning evidence of adverse long-term neurobehavioural outcomes associated with painful procedures. Yet, ongoing studies of pain management practices continue to report inconsistent use of these strategies during painful procedures. We are therefore at a cross-roads of evidence – there is knowledge of effective treatments, knowledge of harm of untreated pain, yet sick, premature as well as healthy infants are continuing to be exposed to painful procedures with no effective treatment. There are however ongoing myths, misconceptions, and practical barriers to using the evidence as well as ongoing knowledge gaps. This paper will therefore highlight existing myths, misconceptions, barriers and current knowledge gaps to using the three key evidence-based pain management strategies of breastfeeding, skin-to-skin care and sweet solutions, in the hope that this will bring to light newborn infant pain treatment practices that can be improved.
keywords: پرستاری | نوزاد تازه | درد | درمان درد | شیر دادن | ساکاروز | پوست به پوست | نوزاد | ترجمه دانش | پژوهش | Nursing | Newborn | Pain | Pain treatment | Breastfeeding | Sucrose | Skin-to-skin | Neonate | Knowledge translation | Research
مقاله انگلیسی
9 A deducing-based reliability optimization for electrical equipment with constant failure rate components duration their mission profile
یک بهینه سازی قابلیت اطمینان مبتنی بر استنتاج برای تجهیزات الکتریکی با اجزای نرخ خرابی ثابت در طول مدت مشخصات ماموریت آنها-2021
Recently, with the rapid development of electrical industries, the R&D on electrical equipment has made a massive progress. However, high integration of multiple functions like isolationcircuit breaking, data collection and intelligent control results in low reliabilities. Therefore, a deducing-based reliability optimization for electrical equipment is proposed to enhance the reliability of electrical equipment. The Integrated Isolation Circuit Breaker (IICB), a classical device of power switch, is taken as the object in this research, and the reliability analysis is carried out by building the equipment description model of IICB, bringing forth the deduced method, and taking the constant failure rate components duration their mission profiles as indices for reliability increases. Next, on the basis of the deduced method, the unit to increase the system reliability can be determined. With the guidance of the above method, three kinds of reliability optimization schemes are studied, which are formed in accordance with the topologies of devices, component configurations and redundancy respectively. Finally, the comparing, analyzing and deducing of the three improving schemes are presented respectively. And an example is given to prove that the proposed method is feasible and can effectively improve equipment reliabilities, with valuable guidance for equipment reliability design as well.
Keywords: Reliability optimization | Deduced method | Electrical equipment | Topological structures | Reliability increase
مقاله انگلیسی
10 Accounting research and the significance test crisis
تحقیقات حسابداری و بحران آزمون اهمیت-2021
The emerging or at least threatening ‘‘significance test crisis” in accounting has been prompted by a chorus across multiple physical and social sciences of dissatisfaction with conventional frequentist statistical research methods and behaviors, particularly the use and abuse of p-levels. There are now hundreds of published papers and statements, echoing what has been said behind closed doors for decades, namely that much if not most empirical research is unreliable, simply wrong or at worst fabricated. The problems are a mixture of flawed statistical logic (as Bayesians have claimed for decades), ‘‘phacking” by way of fishing for significant results and publications, selective reporting or ‘‘the file drawer problem”, and ultimately the ‘‘agency problem” that researchers charged by funding bodies (their Universities, governments and taxpayers) with conducting disinterested ‘‘objective science” are motivated more by the personal need to publish and please other researchers. Expanding on that theme, the supply of empirical research in the ‘‘market for statistical significance” is described in terms of ‘‘market failure” and ‘‘the market for lemons”.
keywords: تحقیق حسابداری تجربی | آزمایشات | بحران تکثیر | سطحی | گزارش های ثبت شده | Empirical accounting research | Significance tests | Replication crisis | p-levels | p-hacking | Registered reports
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi