دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Smart Building::صفحه 1
تبریک غدیر خم
نتیجه جستجو - Smart Building

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 بازبینی تکنولوژی های FACTS و کاربرد های آن برای کیفیت توان در شبکه های هوشمند با سیستم های انرژی تجدید پذیر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
در دو دهه گذشته، ظهور استفاده از منابع انرژی پراکنده و تجدید پذیر در شبکه برق چالش هایی را برای سودمندی و کیفیت توان، پایدار سازی ولتاژ و بکار گیری انرژی کارآمد، ایجاد کرد. مبدل های الکترونیکی قدرت به صورت گسترده ای برای ارتباط بین سیستم های انرژی ظهور یافته (با ذخیره انرژی یا بدون آن) و سازه های هوشمند با سیستم های انتقال و توزیع بکار می روند. سیستم های انتقال ac انعطاف پذیر (FACTS ها) و مبدل های منبع ولتاژ با کنترل کننده های دینامیکی هوشمند، به عنوان یک پایدار سازی و تجهیزات فیلترینگ قدرت برای افزایش کیفیت توان در حال ظهور هستند. همچنین، FACTSهای پراکنده نقش مهمی در بهبود ضریب قدرت، پایدار سازی انرژی، تقویت کیفیت توان، و تضمین پایدار سازی انرژی کارآمد و مدیریت انرژی در شبکه های هوشمند با منابع انرژی تجدید پذیر، ایفا می کنند. این مقاله یک برآورد از ابزارهای تکنولوژی FACTS و کاربردهای آن برای کیفیت قدرت و کارآمدی برای پایدار سازی سیستم انرژی تجدید پذیر، ارائه می‌کند.
کلید واژه ها: تکنولوژی های FACTS | بکار گیری انرژی سبز | کیفیت توان | منابع انرژی تجدید پذیر | ریز شبکه
مقاله ترجمه شده
2 پردازش- جمع آوری و تحیل داده های بزرگ حسگر مبتنی بر اینترنت اشیا کارامد در ساختمان های هوشمند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
اینترنت اشیا IOT برای هر نوع خدمات جدید به منظور بهبود زندگی روزمره فراهم شده است. از طریق تکنولوژی جدید؛ دیگر تکنولوژی های اخیر توسعه یافته مانند داده های بزرگ؛ محاسبات ابری؛ و نظارت ها می تواند در کارها شرکت کند. در این مقاله؛ چهار تکنولوژی فوق الذکر را برای پیدا کردن عملیات مشترک مرور می کنیم؛ و عملکرد انها را؛ به منظور داشتن طرح سودمند از کاربردهای مورد استفاده از انها ترکیب می کنیم. با وجود مفهوم سرپرستی از یک شهر هوشمند؛ سعی خواهیم کرد سیستم های جدیدی را برای جمع آوری و مدیریت اطلاعات حسگر ها در یک ساختمان هوشمند که در محیط IoT عمل می کند، بررسی کنیم. به عنوان یک تکنولوژی پایه برای سیستم مدیریت حسگر پیشنهادی، یک سرور ابری است؛ که برای جمع آوری داده ها که از هر سنسور در ساختمان هوشمند تولید می شود؛ استفاده می شود. این داده ها به راحتی مدیریت می شود و قابل کنترل از راه دور؛ توسط یک دستگاه از راه دور (تلفن همراه) در شبکه ای است که در تکنولوژی IoT راه اندازی شده است. در نتیجه، راه حل های پیشنهادی برای جمع آوری و مدیریت داده های حسگر ها در یک ساختمان هوشمند می تواند ما را در ساخت یک ساختمان هوشمند با انرژی یاری نماید؛ و به این ترتیب دارای یک ساختمان هوشمند سبز خواهیم بود.
لغات کلیدی: اینترنت اشیا | محاسبات ابری | داده های بزرگ | ساختمان های هوشمند | مدیریت حسگر | بهره وری انرژی | جمع آوری داده ها | سیستم Contiki
مقاله ترجمه شده
3 Efficient IoT-based sensor BIG Data collection–processing and analysis in smart buildings
جمع آوری داده های بزرگ سنسور مبتنی بر اینترنت اشیا کارآمد - پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها در ساختمان های هوشمند-2018
Internet of Things (IoT) provides to everyone new types of services in order to improve everyday life. Through this new technology, other recently developed technologies such as Big Data, Cloud Computing, and Monitoring could take part. In this work, we survey the four aforementioned technologies in order to find out their common operations, and combine their functionality, in order to have beneficial scenarios of their use. Despite the boarder concept of a smart city, we will try to investigate new systems for collecting and managing sensors’ data in a smart building which operates in IoT environment. As a bases technology for the proposed sensor management system, a cloud server would be used, collecting the data that produced from each sensor in the smart building. These data are easy to be managed and controlled from distance, by a remote (mobile) device operating on a network set up in IoT technology. As a result, the proposed solutions for collecting and managing sensors’ data in a smart building could lead us in an energy efficient smart building, and thus in a Green Smart Building.
Keywords: Internet of Things ، Cloud Computing ، Big Data ، Smart Building ، Sensor management ، Energy efficiency ، Data collection ، Sensor anagement ، Contiki OS
مقاله انگلیسی
4 Application development for the Internet of Things: A context-aware mixed criticality systems development platform
توسعه نرم افزار برای اینترنت اشیاء : چارچوب توسعه سیستم های بحرانی امیخته متن اگاه-2017
The Internet of Things (IoT) is gaining momentum and may positively influence the automation of energy efficiency management of smart buildings. However, the development of IoT-enabled applications still takes tremendous efforts due to the lack of proper tools. Many software components have to be devel oped from scratch, thus requiring huge amounts of effort, as developers must have a deep understanding of the technologies, the new application domain, and the interplay with legacy systems. In this paper we introduce the IMPReSS Systems Development Platform (SDP) that aims at reducing the complexity of developing IoT-enabled applications for supporting sensor data collection in buildings, managing au tomated system changes according to the context, and real-time prioritization of devices for controlling energy usage. The effectiveness of the SDP for the development of IoT-based context-aware and mixed criticality applications was assessed by using it in four scenarios involving energy efficiency management in public buildings. Qualitative studies were undertaken with application developers in order to evaluate their perception of five key components of the SDP with regard to usability. The study revealed signifi cant and encouraging results. Further, a quantitative performance analysis explored the scalability limits of the IMPReSS communication components.
Keywords: Internet of Things | System development platform | Smart building | Context-aware management | Mixed–criticality systems | Energy-efficiency management
مقاله انگلیسی
5 Integration of Big Data analytics embedded smart city architecture with RESTful web of things for efficient service provision and energy management
تجمیع تحلیل داده های بزرگ معماری شهر هوشمند توکار با وب اشیا RESTful برای ارائه خدمات کارآمد و مدیریت انرژی-2017
Emergence of smart things has revolutionized the conventional internet into a connected network of things, maturing the concept of Internet of Things (IoT). With the evolution of IoT, many attempts were made to realize the notion of smart cities. However, demands for processing enormous amount of data and platform incompatibilities of connected smart things hindered the actual implementation of smart cities. Keeping it in view, we proposed a Big Data analytics embedded smart city architecture, which is further integrated with the web via a smart gateway. Integration with the web provides a universal communication platform to overcome the platform incompatibilities of smart things. We introduced Big Data analytics to enhance data processing speed. Further, we evaluated authentic data sets to determine the threshold values for intelligent decision-making and to present the performance improvement gained in data processing. Finally, we presented a representational state transfer (RESTful) web of things (WoT) integrated smart building architecture (smart home) to reveal the performance improvements of the proposed smart city architecture in terms of network performance and energy management of smart buildings.
Keywords: Smart city | Big Data analytics | Smart Home | Web of Things | RESTful Architecture
مقاله انگلیسی
6 شبکه نانو DC مبتنی بر ابری چند کاربری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
انرژی، یکی از با ارزش ترین منابع عصر حاضر است و باید به شیوه بهینه ای با بکارگیری هوشمندانه دستگاه های مختلف هوشمند که امروزه منابع اصلی مصرف انرژی هستند، مصرف شود. با رایج شدن دستگاه های DC ولتاژ پایین مانند به LED ها، رایانه ها، و لپ تاپ ها، تقاضا برای طراحی راه حل های جدید برای ساختمان های انرژی هوشمند با قابلیت خود پایداری افزایش یافته است. این ساختمان های هوشمند ، شهرهای هوشمند نسل بعدی را به وجود می آورند. این مقاله، یک نانوشبکه DC مبتنی بر ابری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند نسل بعدی را ارائه می دهد. از آنجا که ممکن است ساختمان های هوشمند در شهرهای مختلف هوشمند در آینده ای نزدیک پدیدار شوند، از این رو، حجم زیادی از داده ها با توجه به تقاضا و تولید برق از کلیه این ساختمان ها به وجود می آید. این داده ها از نوع ناهمگن هستند، زیرا از انواع مختلف لوازم برقی در این ساختمان های هوشمند تولید می شوند. برای حل این مشکل، از یک زیرساخت مبتنی بر ابری برای تصمیم گیری های هوشمندانه با توجه به مصرف انرژی لوازم برقی مختلف استفاده می شود که به منبع تغذیه DC بدون وقفه برای کلیه لوازم برقی DC ولتاژ پایین با حداقل وابستگی به شبکه منتهی می شود. از این رو، بار اضافی در شبکه اصلی در ساعات اوج برق کاهش می یابد، زیرا، ساختمان ها در شهرهای هوشمند با توجه به تقاضای انرژی شان خود پایدار هستند. در راه حل پیشنهادی، مجموعه ساختمان های هوشمند در یک شهر هوشمند برای مطالعه تجربی در نظر گرفته شده که به وسیله ی مراکز مختلف داده کنترل می شوند. این مراکز داده جهت ایجاد هشدارهای منظم در هنگام مصرف اضافی انرژی ناشی از لوازم برقی کاربران به کار گرفته می شوند. کلیه این مراکز داده در شهرهای مختلف هوشمند به زیرساخت مبتنی بر ابری متصل می شوند که مدیر اصلی برای تمام تصمیم گیری ها در مورد اتوماسیون انرژی در شهرهای هوشمند است. اثربخشی روش پیشنهادی بر حسب معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد مانند مانند نسبت رضایتمندی ، تأخیر، سرریز به وجود آمده ، و فاصله تقاضا و تامین سنجیده شده است. با توجه به این معیارها ، عملکرد روش پیشنهادی برای پیاده سازی به صورت عملی بسیار خوب است.
کليدواژگان: محاسبات ابری | ساختمان های هوشمند | شهرهای هوشمند | لوازم خانگی | دستگاه های هوشمند | منابع انرژی تجدید پذیر
مقاله ترجمه شده
7 Policy-based Secure and Trustworthy Sensing for Internet of Things in Smart Cities
ایمنی امن و قابل اطمینان مبتنی بر سیاست برای اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند-2017
The internet of things (IoT), which is known as one of the key enabling technologies of smart cities, generally refers to the network of smart objects, which are embedded with sensing, computing, networking, and actuating capabilities that all together enable them to collect and exchange data. The IoT devices are usually wirelessly networked, and they serve as a key enabling technology for many critical smart city applications, such as intelligent transportation, smart grid, smart building, and mobile healthcare. However, security has become a key challenge for the wide deployment of IoT: because of the environmental influences, the IoT data are inherently noisy. Moreover, the IoT devices may be compromised by attackers to intentionally generate fake data. Finally, the underlying wireless network can also be subverted. To address the security issue in IoT, we propose a policy-based secure and trustworthy sensing scheme for IoT named RealAlert, in which the trustworthiness of both data and the IoT devices are evaluated based on both the reporting history and the context in which the data are collected using policy rules. Experimental results have shown that the RealAlert scheme can accurately assess the trust of the sensor nodes as well as data in IoT.
Keywords: Internet of Things | IoT| security | trust; policy | smart city
مقاله انگلیسی
8 نقش اینترنت اشیا در منابع انرژی تجدید پذیر
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
مفهوم شهرهای هوشمند با تکامل از مدل های مفهومی به مراحل توسعه، در حال تبدیل شدن به یک واقعیت است. انرژی و پخش بار انعطاف پذیر، قابل اطمینان، کارآمد و یکپارچه، بخش های ضروری برای انرژی دار کردن و توان رسانی به خدمات شهرهای هوشمند مانند بیمارستان های هوشمند، ساختمان های هوشمند، کارخانه های هوشمند و ترافیک و حمل و نقل هوشمند هستند. انتظار می رود که تمام این خدمات هوشمند با استفاده از شبکه های هوشمند انرژی و برق که از مهم ترین ارکان این شهرها به شمار می روند، بدون وقفه کار کنند. برای متصل و هماهنگ نگه داشتن خدمات شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا (IoT) و محاسبات ابری، در این انتقال بسیار مهم هستند. این مقاله، نقش IoT در الحاق منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه قدرت را ارائه می کند.
کلمات کلیدی: انرژی هوشمند | شبکه هوشمند | شهرهای هوشمند | اینترنت اشیا | 6LoWPAN
مقاله ترجمه شده
9 Fault detection analysis using data mining techniques for a cluster of smart office buildings
تجزیه و تحلیل تشخیص خطا با استفاده از تشخیص تکنیک های داده کاوی برای یک خوشه از ساختمان های اداری هوشمند-2015
There is an increasing need for automated fault detection tools in buildings. The total energy request in buildings can be significantly reduced by detecting abnormal consumption effectively. Numerous models are used to tackle this problem but either they are very complex and mostly applicable to components level, or they cannot be adopted for different buildings and equipment. In this study a simplified approach to automatically detect anomalies in building energy consumption based on actual recorded data of active electrical power for lighting and total active electrical power of a cluster of eight buildings is presented. The proposed methodology uses statistical pattern recognition techniques and artificial neu- ral ensembling networks coupled with outliers detection methods for fault detection. The results show the usefulness of this data analysis approach in automatic fault detection by reducing the number of false anomalies. The method allows to identify patterns of faults occurring in a cluster of bindings; in this way the energy consumption can be further optimized also through the building management staff by inform- ing occupants of their energy usage and educating them to be proactive in their energy consumption. Finally, in the context of smart buildings, the common detected outliers in the cluster of buildings dem- onstrate that the management of a smart district can be operated with the whole buildings cluster approach.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Smart building | ANN | Pattern recognition | Fault detection
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی