دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Social media addiction::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Social media addiction

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 اعتیاد به شبکه های اجتماعی در روابط عاشقانه: آیا سن کاربر روی آسیب پذیری او دربرابر خیانت ناشی از شبکه های اجتماعی تاثیر دارد؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
استفاده اجباری از شبکه های اجتماعی انعکاس هایی را روی زندگی اجتماعی، روان شناختی، حرفه ای و فردی کاربر دارد. دسترس پذیری روشهای جایگزین عاشقانه تحت عنوان "دوستان" یک محیط بالغی را فراهم می کند که می تواند یک رابطه احساسی ویا جنسی را تسهیل کند. تعاملات آنلاین با دوستان مجازی توجه کاربران را جلب می کند و آنها را از وقت گذاشتن برای سایر امور مهم خود منحرف می کند که این کار منجر به ایجاد روابط زیان آور می شود. در این مطالعه ما رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای مرتبط با خیانت و بدعهدی را در یک نمونه ای از 365 شریک زندگی (242 زن، 123 مرد) بررسی کرده ایم. ما همچنین بررسی کرده ایم که آیا سن بر این ارتباط اثر می گذارد یا خیر. یافته ها بیانگر این هستند که اعتیاد به شبکه های اجتماعی رفتارهای مربوط به خیانت را پیش بینی می کند و سن این رابطه را وساطت می کند. این مطالعه همچنین دریافته است که سن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای خاینت و بدعهدی رابطه ای منفی دارد. روی دلالت ها و محدودیت های این مطالعه نیز بحث می شود.
مقاله ترجمه شده
2 Till logout do us part? Comparison of factors predicting excessive social network sites use and addiction between Singaporean adolescents and adults
ایا تا زمان خروج بخشی از ماست؟ مقایسه عوامل پیش بینی استفاده از سایت های شبکه اجتماعی بیش از حد و اعتیاد میان نوجوانان و بزرگسالان سنگاپور-2017
This study applies the theory of planned behavior (TPB) to examine how factors in the TPB, along with personality traits (neuroticism and extraversion), need to belong, self-identity, and self-esteem relate to excessive social network sites (SNSs) use and SNSs addiction among Singaporean adolescents and adults. We conducted two nationally representative surveys of Singaporean adolescents (n ¼ 4920) and adults (n ¼ 1000). Results indicated that adolescents showed greater addiction to SNSs as compared to adults, and that there are key differences between how the antecedents relate to the two dependent variables. TPB variables were found to be associated with SNSs addiction only among adolescents. Neuroticism was a consistent antecedent of both excessive use and addiction in the two samples, while extraversion was related to the outcome variables only among adults. Self-identity has the strongest association with excessive use and addiction for both samples; self-esteem was negatively associated with the two dependent variables among adults. Implications for theory and practice were discussed.
Keywords: Theory of planned behavior | Social network sites | Adolescents | Adults | Social media addiction | Social network sites addiction
مقاله انگلیسی
3 رضایت از زندگی: کلید مدیریت اعتیاد به اینترنت و رسانه های اجتماعی است
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اعتیاد به اینترنت و رسانه های اجتماعی همچنان وابستگی ما به تکنولوژی را افزایش می دهد. برآورده شده است که بیش از 210 میلیون نفر در سراسر جهان از این مسئله رنج می برند. با توجه به تاثیری که بر کاربران دارد، کاهش این اعتیاد مهم است. تحقیقات قبلی نشان دهنده اهمیت وضعیت عاطفی تحت تاثیر رفتارهای اعتیادآور است. با استفاده از مدل شناختی – رفتاری، آسیب شناسی استفاده از اینترنت و نقش رضایت از زندگی در کاهش وابستگی عمومی اینترنت و اعتیاد به رسانه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، چگونه شادزیستن و استرس بر این اعتیاد بررسی شد. نتايج نشان مي دهد که رضايت از زندگي تأثير قابل توجهي بر اعتياد با اينترنت و وابستگي خاص به رسانه هاي اجتماعي دارد. برای افراد معتاد، مسائل عمیق در زندگی شان، کاهش رضایت محرکی برای افزایش اعتیاد به مصرف اینترنت باشد.
کلید واژه ها: رضایت از زندگی | اعتیاد اینترنتی | اعتماد به نفس اجتماعی | آسیب شناسی کاربرد اینترنت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی