دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Social media analysis::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Social media analysis

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 تشخیص رویداد بر روی رسانه‌های اجتماعی بزرگ با استفاده از تحلیل زمانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی اکنون به‌عنوان یکی از کانال‌های خبری اصلی در نظر گرفته می‌شوند که خبرهایی که سایر رسانه‌ها آنها را منعکس می‌کنند، زودتر ارائه می‌دهند. به‌دلیل محبوبیت بسیار زیاد رسانه‌های اجتماعی، اخیرا توجه‌ی پژوهشگران به مسئله‌ی تشخیص رویداد مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی جلب شده است. رویکردهای موجود بر روی ویژگی‌های متمرکز شده‌اند که منعکس‌کننده‌ی همه‌ی ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی نمی‌باشند. برای هدف این تحقیق، ما یک رویداد را به‌عنوان یک رخداد که دارای نیرو و تکانه‌ی کافی می‌باشد، تعریف می‌کنیم که می‌تواند تغییر قابل‌توجهی در زمینه‌ی شبکه‌ی اجتماعی به‌وجود آورد. اینگونه تعریف برای ما یک چشم‌انداز گسترده را فراهم می‌کند که ما می‌توانیم تصویر بزرگی از شبکه‌های اجتماعی را مشاهده نماییم. ما در این تحقیق یک چارچوب جدید را برای تشخیص دادن رویدادها بر روی رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌دهیم. ما یک روش زمانی را جهت تشخیص تغییر ساختاری شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌کنیم که منعکس‌کننده‌ی رخدادهای یک رویداد با استفاده از الگوریتم‌های فراگیری ماشین می‌باشد. ما در این پژوهش نشان می‌دهیم که پردازش کردن شبکه‌های اجتماعی زمانی، سازگاری کامل شبکه‌ی اجتماعی را ثبت می‌کند که منجر به ایجاد دقت بالاتری از تشخیص رویداد می‌شود.
کلمات کلیدی: داده‌های بزرگ | داده کاوی | تحلیل رسانه‌های اجتماعی | تشخیص رویداد | یادگیری ماشین.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی