دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Social reproduction::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Social reproduction

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 “Lets preserve the achieved – And ask for more!” - Transformations of gender politics in Croatia
"بیایید برجام را حفظ کنیم - و بیشتر بخواهید!" - تحولات سیاست جنسیتی در کرواسی-2019
Research on gender and transformation in Eastern Europe has often emphasized the great changes that took place after 1989, without assessing the socialist period. This article analyses the transformation processes of gender-(relevant) policies in Croatia over 30 years by engaging both with socialism and subsequent transformation periods of democratization and EU accession. To disclose normative/discursive changes in gender-(relevant) policies, the article uses feminist historical institutionalism and policy framing. The article provides two main findings. First, the high positioning of gender-(relevant) policies on the political agenda indicates their embeddedness into wider economic-led goals. Second, when encountered with changed economic circumstances because of this embeddedness gender equality is often sacrificed. The article finally suggests that gender policies require an approach that goes beyond the economic sphere, includes the spheres of labour organization, intimacy and citizenship, discursively acknowledges differences, and considers the specificities of a local context.
Keywords: Gender policy | Feminist historical institutionalism | Policy framing | (post)socialism | Transformation | Social reproduction
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی