دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Software-Defined Networks::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Software-Defined Networks

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 MARVEL: Enabling controller load balancing in software-defined networks with multi-agent reinforcement learning
MARVEL: امکان ایجاد توازن بار کنترل کننده در شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار با یادگیری تقویتی چند عامل-2020
The control plane plays a significant role in Software-Defined Networking (SDN). A large SDN usually implements its control plane with several distributed controllers, each controlling a subset of switches and synchronizing with other controllers to maintain a consistent network view. Under the fluctuating network traffic, a static controller- switch mapping relationship could lead to imbalanced workload allocation. Controllers may getoverloaded and reject new requests, eventually reducing the control plane’s request processing ability. Most existing schemes have relied heavily on iterative optimization algorithms to manipulate the mapping relationship between con- trollers and switches, which are either time-consuming or less satisfactory in terms of performance. In this paper, we propose a dynamic controller workload balancing scheme, that is termed MARVEL, based on multi-agent re- inforcement learning for generation of switch migration actions. MARVEL works in two phases: offline training and online decision making. In the training phase, each agent learns how to migrate switches through interacting with the network. In the online phase, MARVEL is deployed to make decisions on migrating switches. Experimen- tal results show that MARVEL outperforms competing existing schemes by improving the control plane’s request processing ability at least 27.3% while using 25% less processing time.
Index Terms: Multi-agent reinforcement learning | Neural networks | Software-defined networking | Switch migration
مقاله انگلیسی
2 Optimal Decision Making for Big Data Processing at Edge-Cloud Environment: An SDN Perspective
تصمیم گیری بهینه برای پردازش داده های بزرگ در محیط لبه-ابر: چشم انداز SDN-2018
With the evolution of Internet and extensive usage of smart devices for computing and storage, cloud computing has become popular. It provides seamless services such as e-commerce, e-health, e-banking, etc., to the end users. These services are hosted on massive geodistributed data centers (DCs), which may be managed by different service providers. For faster response time, such a data explosion creates the need to expand DCs. So, to ease the load on DCs, some of the applications may be executed on the edge devices near to the proximity of the end users. However, such a multiedge-cloud environment involves huge data migrations across the underlying network infrastructure, which may generate long migration delay and cost. Hence, in this paper, an efficient workload slicing scheme is proposed for handling data-intensive applications in multiedgecloud environment using software-defined networks (SDN). To handle the inter-DC migrations efficiently, an SDN-based control scheme is presented, which provides energy-aware network traffic flow scheduling. Finally, a multileader multifollower Stackelberg game is proposed to provide costeffective inter-DC migrations. The efficacy of the proposed scheme is evaluated on Google workload traces using various parameters. The results obtained show the effectiveness of the proposed scheme.
Index Terms: Cloud data centers, edge computing, energy efficiency, software-defined networks (SDNs), Stackel berg game
مقاله انگلیسی
3 Big Data Analysis-Based Secure Cluster Management for Optimized Control Plane in Software-Defined Networks
مدیریت خوشه امن مبتنی بر تحلیل داده های بزرگ برای کنترل بهینه هواپیما در شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار-2018
In software-defined networks (SDNs), the abstracted control plane is its symbolic characteristic, whose core component is the software-based controller. The control plane is logically centralized, but the controllers can be physically distributed and composed of multiple nodes. To meet the service management requirements of large-scale network scenarios, the control plane is usually implemented in the form of distributed controller clusters. Cluster management technology monitors all types of events and must maintain a consistent global network status, which usually leads to big data in SDNs. Simultaneously, the cluster security is an open issue because of the programmable and dynamic features of SDNs. To address the above challenges, this paper proposes a big data analysis-based secure cluster management architecture for the optimized control plane. A security authentication scheme is proposed for cluster management. Moreover, we propose an ant colony optimization approach that enables big data analysis scheme and the implementation system that optimizes the control plane. Simulations and comparisons show the feasibility and efficiency of the proposed scheme. The proposed scheme is significant in improving the security and efficiency SDN control plane.
Index Terms: Software-defined networks, big data, swarm computing, security, cluster management
مقاله انگلیسی
4 A low overhead flow-holding algorithm in software-defined networks
الگوریتم نگهداری جریان سربار کم در شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار-2017
Software-Defined Networking (SDN) allows flexible and efficient management of networks. However, the limited capacity of flow tables in SDN switches hinders the deployment of SDN. In this paper, we propose a novel routing scheme to improve the efficiency of flow tables in SDNs. To efficiently use the routing scheme, we formulate an optimization problem with the objective to maximize the number of flows in the network, constrained by the limited flow table space in SDN switches. The problem is NP-hard, and we propose the K Similar Greedy Tree (KSGT) algorithm to solve it. We evaluate the performance of KSGT against “traditional” SDN solutions with real-world topologies and traffic. The results show that, compared to the existing solutions, KSGT can reduce about 60% of flow entries when processing the same amount of flows, and improve about 25% of the successful installation and forwarding flows under the same flow table space.
Keywords: Software-defined networking | MPLS | Flow table reuse | Overhead
مقاله انگلیسی
5 JURY: اعتبارسنجی اقدامات کنترل‌کننده در شبکه‌های تعریف ‌شده با نرم‌افزار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 48
شبکه‌های تعریف‌شده با نرم‌افزار (SDNها) صفحه کنترل را تنها بصورت منطقی، متمرکز می‌سازد. در حقیقت، کنترل‌کننده‌های SDN موجودیت‌های توزیع‌شده‌ای هستند، که ممکن است در محرک‌های رویداد، رفتارهای مختلفی را از خود نشان دهند. ما چندین کلاس از خطاهایی (شکست‌هایی) را که خوشه‌ی کنترل‌کننده‌ی SDN را مورد آزار قرار داده و آن‌ها را در دو دسته‌ی کنترل‌کننده‌های SDN شرکتی، با نام‌های ONOS و OpenDaylight شرح‌ می‌دهیم. ما JURY، سیستمی برای اعتبارسنجی اقدامات کنترل‌کننده در توسعه‌ی SDN خوشه‌ای، شامل حالت توپولوژیکی و پیش‌رانی، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محدودیتی روی رفتار کنترل‌کننده، ارائه می‌دهیم. ارزیابی ما نشان می‌دهد که JURY برای توسعه نیاز به ایجاد کم‌ترین تغییرات در کنترل‌کنندهای SDN داشته، و قادر به اعتبارسنجی اقدامات کنترل‌کننده در زمانی نزدیک به زمان واقعی (اعتبار سنجی در آن واحد) با سربارهای کارایی پایین می‌باشد.
کلمات کلیدی: شبکه‌ی تعریف‌شده با نرم‌افزار | خوشه‌ی کنترل‌کننده | دسترس‌پذیری بالا | اعتبارسنجی.
مقاله ترجمه شده
6 استقرار تدریجی SDN در شبکه های ترکیبی ISP و شرکتی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
افزودن SDN به یک شبکه موجب پدیدار شدن دو مسأله ی عملیاتی و استقرار خواهد شد. روش استقرار تدریجی نظام مند و نیز مدل عملکرد ترکیبی نیاز است. ما این سیستم را برای استقرار تدریجی شبکه های SDN ترکیبی متشکل از ادوات ارسال کننده (یعنی روترهای معمولی IP) و سوئیچ های SDN قابل برنامه-ریزی ارائه می دهیم. ما سیستمی براساس ایجاد کنترلگر SDN برای پاسخ دادن به پرسش های زیر طراحی می کنیم: کدام دستگاه های قدیمی به SDN ارتقا یابند، و دستگاه های قدیمی و SDN به چه نحو می توانند در یک محیط ترکیبی با هم تعامل داشته باشند تا انواع اهداف مهندسی ترافیک (TE) همچون متوازن ساختن بار و بازیابی سریع شکست را تحقق بخشند. ارزیابی توپولوژی های شرکتی و ISP واقعی نشان می دهد که تنها با ارتقای 20% دستگاه ها به SDN، سیستم ما حداکثر استفاده از لینک را در مقایسه با شبکه های دارای صرفاً ادوات قدیمی (مسیریابی کوتاه ترین مسیر)، بطور متوسط تا 32% کاهش می دهد، درحالیکه بطور متوسط تنها به 41% ظرفیت جدول روند در مقایسه با شبکه های دارای تنها SDN نیاز دارند.
کلیدواژه ها: شبکه های نرم افزار محور | استقرار تدریجی
مقاله ترجمه شده
7 مکانیسیمی دفاعی برای حمله منع سرویس توزیع شده (DDOS) در شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
حمله منع سرویس توزیع شده (DDoS) تهدیدی جدی برای برنامه های وقت گیر مبتنی بر اینترنت، مانند وب سایت های مستقل اخبار، تجارت الکترونیک و بازی های انلاین، است. شناسایی و بلوکه کردن چنین حملات ماهرانه ای، مشکل بنظر می اید. شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار (SDN) بعنوان ساختار آتی شبکه ارتباطات پدید امده است که کنترل و حمل و نقل شبکه را جدا می سازد. این شبکه دارای برخی خصوصیات ویژه مانند کنترل مرکزی و قابلیت برنامه ریزی برای مبارزه علیه حمله DdoS است. این مقاله، به بررسی حملات DDoS و مکانیسم های دفاعی موجود، و بحث در خصوص نیاز به مکانیسم های دفاعی برای مبارزه ای موفق برعلیه DdoS می پردازد. سپس، خصوصیات ویژه SDN مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نتیجه گیری می شود که ان موجب اقدامی متقابل (اقدام جبران کننده) علیه حملات DdoS است. مطابق با تجزیه و تحلیل ها، در مطالعه حاضر، به ایجاد مکانیسمی دفاعی برای DdoS در SDN دست یافتیم. در نهایت، با استفاده از مثالی عملی بیان می شود که چگونه این مکانیسم می تواند بر علیه حملات DdoS، مبارزه نماید.
کلمات کلیدی: شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار | منع سرویس توزیع شده | کنترل مرکزی | قابلیت برنامه ریزی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi