دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Spiritual leadership::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Spiritual leadership

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Religious tourism and spiritual leadership development: Christian leadership conferences
گردشگری مذهبی و توسعه رهبری معنوی: همایش های رهبری مسیحی-2018
Christian leadership conferences are an increasingly relevant form of special events for leaders within ministry roles. Despite considerable anecdotal research, it is largely unknown what intrinsically motivates these leaders to attend a Christian leadership conference and if this motivation/s is homogenous. Through employing spiritual leadership and core competencies to identify intrinsic motivations to attend a Christian leadership conference, five segments are conceptualised. Whilst two motivations that mirror the key event theme and manifest the internal reward for most respondents, the segments differ significantly on key criterion, most notably their usual place of residence. Tourism and event academics and practitioners should carefully use the research findings when seeking to develop theory or attract attendees to Christian leadership conferences.
keywords: Christian leadership conference |Core competencies |Religious event |Market segmentation |Spiritual leadership
مقاله انگلیسی
2 گردشگری مذهبی و توسعه رهبری معنوی: همایش های رهبری مسیحی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
همایش های رهبری مسیحی یک شکل روزافزونی از رویدادهای معنوی برای رهبرانی با نقش های وزارتی می باشند. علیرغم تحقیقات قابل ملاحظه روی روایات، تاحد زیادی نامعلوم است که چه چیزی فی نفسه به این رهبران انگیزه می دهد تا در یک همایش رهبری مسیحی حضور داشته باشند و آیا این انگیزه همگن می باشد یا خیر. ازطریق به کارگیری رهبری معنوی و صلاحیت های محوری جهت شناسایی انگیزه های ذاتی برای حضور در یک همایش رهبری مسیحی، 5 بخش، مفهوم سازی می شود. ضمن اینکه دو انگیزه ای که منعکس کننده ریشه کلیدی این رویداد هستند و نشان دهنده پاداش درونی برای اکثر پاسخ دهنده ها هستند، این 5 بخش به صورت قابل توجهی ازنظر معیار کلیدی و دربرجسته ترین حالت ازنظر مکان اقامت معمول، باهم فرق دارند. گردشگری و آکادمی های رویدادی و دست اندرکاران آن باید وقتی که به دنبال تولید نظریه یا جذب حضّار در همایش های رهبری مسیحی هستند به دقت از یافته های تحقیقاتی استفاده کنند.
کلیدواژه ها: همایش رهبری مسیحی | صلاحیت های محوری | رویداد مذهبی | بخش بندی بازار | رهبری معنوی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi