دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Stabilization::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - Stabilization

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
1 کنترل و تثبیت چندگانه عصبی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مقاله، ما یک استراتژی کنترل و تثبیت کننده چند عاملی عصبی برای سیستم های غیر خطی و ناپایدار ارائه می دهیم. این روش استراتژیک کنترل ، به ویژه زمانی که سیستم رفتارها و یا نقاط تعادل مختلفی دارد و زمانی که امیدواریم کل پروسه را به حالت مطلوب اطمینان ثبات منتقل کنیم، کارآمد است. استراتژی کنترل مورد نظر بر روی یک سیستم بی ثبات غیر خطی دارای دو نقطه تعادل بکار گرفته شده است. نشان داده شده است که استفاده از استراتژی کنترل و تثبیت کننده چند عاملی عصبی دامنه ثبات سیستم را نسبت به زمانی که از یک استراتژی کنترل عصبی تک استفاده می کنیم، بیشترافزایش می دهد.
کلمات کلیدی: رفتارها | متغیرهای حالت | کنترل کننده های عصبی چندگانه | ثبات
مقاله ترجمه شده
2 بازبینی تکنولوژی های FACTS و کاربرد های آن برای کیفیت توان در شبکه های هوشمند با سیستم های انرژی تجدید پذیر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
در دو دهه گذشته، ظهور استفاده از منابع انرژی پراکنده و تجدید پذیر در شبکه برق چالش هایی را برای سودمندی و کیفیت توان، پایدار سازی ولتاژ و بکار گیری انرژی کارآمد، ایجاد کرد. مبدل های الکترونیکی قدرت به صورت گسترده ای برای ارتباط بین سیستم های انرژی ظهور یافته (با ذخیره انرژی یا بدون آن) و سازه های هوشمند با سیستم های انتقال و توزیع بکار می روند. سیستم های انتقال ac انعطاف پذیر (FACTS ها) و مبدل های منبع ولتاژ با کنترل کننده های دینامیکی هوشمند، به عنوان یک پایدار سازی و تجهیزات فیلترینگ قدرت برای افزایش کیفیت توان در حال ظهور هستند. همچنین، FACTSهای پراکنده نقش مهمی در بهبود ضریب قدرت، پایدار سازی انرژی، تقویت کیفیت توان، و تضمین پایدار سازی انرژی کارآمد و مدیریت انرژی در شبکه های هوشمند با منابع انرژی تجدید پذیر، ایفا می کنند. این مقاله یک برآورد از ابزارهای تکنولوژی FACTS و کاربردهای آن برای کیفیت قدرت و کارآمدی برای پایدار سازی سیستم انرژی تجدید پذیر، ارائه می‌کند.
کلید واژه ها: تکنولوژی های FACTS | بکار گیری انرژی سبز | کیفیت توان | منابع انرژی تجدید پذیر | ریز شبکه
مقاله ترجمه شده
3 Exploring the transition phase in offshore outsourcing: Decision making amidst knowledge at risk
بررسی مرحله انتقال در برون سپاری دریایی: تصمیم گیری در میان دانش در معرض خطر-2018
We explore the transition phase in information system (IS) offshore outsourcing, focusing on ongoing decisions made in a client-vendor arrangement and the implications these decisions have for knowledge at risk. Drawing on time-compression and knowledge at risk literatures we argue that firms will need to make ongoing transi tional decisions over time as knowledge intensive work is increasingly handed over from client to vendor. We conduct a longitudinal exploratory case study of a strategic development project transitioned from a European client to a company in India over a 4-year period. Analysis indicates: (1) four distinct phases of the transition: penetration, embedment, ramp-up and stabilization; (2) how transitional decisions and knowledge at risk vary across these phases. Results from the longitudinal approach have implications not only for understanding the ‘what’ and ‘how’ in IS offshore outsourcing but also for a deeper insight into the ‘when’ question.
Keywords: Offshore outsourcing ، Transitional decisions ، Knowledge at risk ، India ، Longitudinal case study
مقاله انگلیسی
4 Stabilize, rebuild, prevent?: An overview of post-conflict resource management tools
تثبیت، بازسازی، جلوگیری کردن ؟ یک مرور کلی از ابزار مدیریت منابع پس از جنگ-2017
When a state endowed with natural resources emerges fromviolent conflict, it faces a significantly higher risk of conflict recurrence. In such fragile situations, resource management may help alleviate the risk of falling back into conflict. A variety of resource management tools has emerged over the past decade that addresses fields of action spanning the entire value chain of the extractive industries, often with implicit reference to resource-conflict links discussed in literature on armed conflicts. This paper reviews the most prominent of these tools and explicates the ways in which individual resource management tools attempt to disrupt the links between resource production and recurring political violence. Future research must pay attention to mutually contradicting logics of stabilization of individual resource management tools and address the questions of adaptation and effectiveness to identify conditions under which tools and entire strategies of resource management contribute to stabilization, reconstruction, and prevention of resource-related violence.
Keywords: Resource management | Post-conflict stability | Conflict prevention
مقاله انگلیسی
5 Perceptions of Caring for Adolescents With Eating Disorders Hospitalized on a General Pediatric Unit
تصورات مراقبت در نوجوانان مبتلا به اختلالات خوردن بستری در یک واحد کلی اطفال-2017
Purpose: To describe the perceptions of inpatient pediatric hospitalist physicians (HPs), registered nurses (RNs), and care assistants (CAs) at a tertiary pediatric hospital regarding caring for children with eating disorders (EDs) who are hospitalized for medical stabilization. Design and Methods: A qualitative descriptive study was conducted using semi-structured individual interviews with aforementioned health care workers (HCWs) to explore their perspectives on caring for children/ adolescents with EDs in relation to recent initiatives to transform their care. These initiatives focused on admit ting patients to a designated “ED Unit”, development of an ED consult team, providing ED education to staff, and development of ED standardized order sets (SOSs). Results: Twenty HCWs representing the three disciplines completed individual interviews. Most participants re ported that the system changes led to more consistent care of patients with ED. Content analysis of the interviews revealed the following themes: awkwardness and uncertainties of care, navigating family dynamics, establishing therapeutic boundaries, and finding rewards in ED care. Conclusions: Education, structure, and support for staff improved care for adolescents with EDs as perceived by HCWs. HCWs found satisfaction in providing care during the medical stabilization process. Study findings were positive for staff and future studies should include perceptions of patients/families to further design a therapeutic environment. Practice Implications: Providing a standardized order set, expert consult team, and ongoing staff training can strengthen the therapeutic hospital environment for adolescents with EDs. Pediatric hospitals can provide excel lent care for children with EDs while supporting their staff to provide a therapeutic environment.
Keywords: Eating disorders | Medical stabilization | Pediatrics | Therapeutic relationship | Standardized order set | Qualitative
مقاله انگلیسی
6 Experimental investigation on ignition schemes of partially covered cavities in a supersonic flow
تحقیقات تجربی بر روی طرح های احتراق حفره هایی که به طور جزئی پوشانده شده اند در یک جریان فراصوت هواپیما-2016
In this study, ignition schemes of the partially covered cavity in a scramjet combustor were investigated under inflow conditions of Ma¼2.1 with stagnation pressure P0¼0.7 Mpa and stagnation temperature T0¼947 K. It reveals that the ignition scheme of the partially covered cavity has a great impact on the ignition and flame stabilization process. There always exists an optimized global equivalence ratio of a fixed ignition scheme, and the optimized global equivalence ratio of ignition in the partially covered cavity is lower than that of the uncovered cavity. For tandem dual-cavities, ignition in the partially covered cavity could be enhanced with the optimization of global equivalence ratio. However, ignition in the partially covered cavity would be exacerbated with further increasing the global equivalence ratio. The global equivalence ratio and the jet pene tration height have a strong coupling with the combustion flow-field. For multi-cavities, it is assured that fuel injection on the opposite side could hardly be ignited after ignition in the partially covered cavity even with the optimized global equivalence ratio. It is possible to realize ignition enhancement in the partially covered cavity with the optimization of global equivalence ratio, but it is not beneficial for thrust increment during the steady combustion process.
Keywords:Partially covered cavity|Baffle|Ignition scheme|Injection setup
مقاله انگلیسی
7 Experimental Investigation on ignition schemes of a supersonic combustor with the rearwall-expansion cavity
آزمایش تجربی بر روی طرح های احتراق یک آتش سوزی فوق العاده با حفره rearwall-expansion-2016
In this study, ignition schemes of the rearwall-expansion cavity in a model scramjet combustor were investigated under inflow conditions of Ma=2.52 with stagnation pressure P0=1.6Mpa and stagnation temperature T0=1486K. It is concluded that under the current experimental condition, it is necessary to apply combined injection setups to achieve a successful ignition process for the rearwall-expansion cavity, including the cavity upstream transverse injection and direct spanwise injection setups. Compared with the cavity direct injection on the rear wall, the cavity direct injection on the leading edge is more beneficial for the formation and propagation of the initial flame and it will performs a more robust combustion in the combustor. For the rearwall-expansion cavity, the combined injection (cavity upstream transverse injection and cavity direct spanwise injection on the leading edge) is an optimized injection setup during the ignition and flame stabilization processes. Due to the configuration characteristics of rearwall-expansion cavity, the wall-pressure distribution in the isolator will not be affected substantially by the heat release in the combustor during a robust combustion process, which is important for the prevention of thermal choking and the unstart of scramjet inlet.
Keywords:Rearwall-expansion cavity| ignition scheme| cavity direct spanwise injection| cavity upstream transverse injection
مقاله انگلیسی
8 تأثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس‌های متورم شونده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
خاک‌های متورم شونده به دلیل نوسانات رطوبت دچار تغییر حجم زیادی می‌شوند وآسیب شدیدی به سازه‌های سبک وزن وارد می‌کنند. در این تحقیق، تلاش می‌کنیم تا خاک‌های متورم شونده را برای ارتقای خواص تورمی، سختی و میرایی شان با خاکستر بادی رده c تثبیت کنیم. درصد خاکستر بادی بین 5 تا 20 درصد وزن خشک خاک متغیر بود. جهت تعیین خواص دینامیکی ازجمله مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D) و هم چنین ضریب پوآسون (v) خاک‌های متورم شونده اصلاح نشده و اصلاح شده با خاکستر بادی سری آزمایش‌های ستون تشدید یک سر گیردار انجام گردید. پیش از آزمایش، نمونه‌ها در اتاقی مرطوب به مدت 1، 7 و 28 روز برای عمل آوری نگهداری شدند. شاهد بودیم که مدول برشی خاک رس متورم شونده افزایش و نسبت میرایی نظیرش با افزایش درصد خاکستر بادی کاهش یافته است. زمان عمل آوری در عمل تأثیر ناچیزی بر مدول برشی و نسبت میرایی نرمال شده نمونه‌های اصلاح شده دارد. در این تحقیق، برای منحنی‌های کران بالا و پائین تقلیل مدول برشی نرمال شده رس‌های تثبیت شده معادله‌ای تعمیم یافته پیشنهاد می‌گردد. هم چنین، یک روش طراحی اقتصادی براساس خواص دینامیکی ارتقایافته خاک رس برای دستگاه ارتعاش عمودی پیشنهاد خواهد شد.
کلیدواژه‌های مولف: خاک‌های متورم شونده | خاکستر بادی | مدول برشی | نسبت میرایی | مدت عمل آوری | آزمایش ستون تشدید
مقاله ترجمه شده
9 آنالیزی از پارامترهای ساختار الکترونیک، خواص جذب،NBO ، QTAIM، NMR از جذب هیدروژن سولفیددر مکان های مختلف از سطح خارجی نانولوله الومینیوم فسفید: یک مطالعه DFT
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
محاسبه تئوری تابع چگالی DFT در لایه B3LYP/6-31G* برای بررسی خواص جذبی و توصیف کوانتوم مولکولی از جذب H2S در سطح خارجی از نانولوله تک دیواره الومینیوم فسفیدALPNT ایجاد شد. فرکانس ارتعاشی و خواص فیزیکی مانند ممان دو قطبی، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، و خواص شیمیایی الکترون دوستی برای تمام صورتبندی ها به صورت سیستماتیک بیان شد. همچنین برهمکنش گاز H2S و ALPNT در 5 توصیف فعالیت مانند انرژی تعادل سراسری (DESE(AB)) ، تغییرات انرژی منحصر به پذیرنده (DEA(B)) ، تغییرات انرژی منحصر به دهنده (DEB(A))، تفاوت الکترون دوستی جهانی در ALPNT و H2S گازی (Dw) و انتقال بار (DN) توضیح داده می شود. تمام جذب ها دارای فرایند بی ضرر الکترونیکی و برخوردهای قابل اغماض در انرژی گاز نانولوله ALP است. محاسبات اربیتال پیوند طبیعی مشتق شده از محاسبات اربیتال اتم طبیعی است. جذب فیزیکی مولکول H2S در سطحی از نانولوله ALP اولیه همراه با انرژی جذبی در حدود 20-کیلو ژول بر مول است. تئوری AIM همچنین برای امتحان کردن خواصی از نقاط بحرانی پیوند استفاده می شود. این کار با دانسیته الکترونی و لاپلاسین انجام می شود. انرژی جذب مولکول H2S برای جلوگیری از بازگشت ALPNT خیلی بزرگ نیست. بنابراین سنسور دارای زمان بازگشت کوتاهی است. ساختار الکترونی ALPNT اولیه و گاز H2S جذب شده بر مدل ALPNTبا کمک محاسبات DFT برای پارامترحفاظت شیمیایی (CS) از اتم 27Al و 31P امتحان می شود. پارامترهای CS ایزوتروپی و غیر ایزوتروپی تقسیم شده بر روی لایه ها در دتکتور شبیه به محیط الکترونیک به وسیله مکان اتم در هر لایه ایجاد می شود.
کلمات کلیدی: نانولوله های فسفید آلومینیوم | سولفید هیدروژن | نظریه کاربردی تراکم | NBO | NMR | تراکم حالت
مقاله ترجمه شده
10 چگونه بیمه سپرده بر خطرات احتمالی بانک تاثیر می گذارد؟ شواهد برگرفته از بحران های اخیر
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
بیمه سپرده تا اندازه زیادی در برخی از کشورها به عنوان بخشی از یک شبکه امنیتی سیستم مالی برای ارتقای پایداری ارائه می شود. پیامدهای از قبل برنامه ریزی نشده بیمه سپرده انگیزه سپرده گذاران را برای نظارت بر بانک ها کاهش می دهد که منجر به خطرپذیری زیادی می شود.ارتباط بین بیمه سپرده و خطرات احتمالی بانک و شکنندگی سیستمیک را در سالهایی که منتهی به بحرانهای مالی شد را بررسی می کنیم. دریافتیم که سیستم های امنیتی مالی متعددی خطرات احتمالی بانک و شکنندگی سیستمیک را در سالهایی که منجر به بحران های مالی جهانی شدند افزایش می دهند.به هر حال در طول این بحران ها خطرات بانک کمتر و ثبات سیستمیک در کشورهایی با پوشش بیمه سپرده بیشتر است. یافته هایمان نشان می دهد که "تاثیر خطر اخلاقی" بیمه سپرده در زمان های مناسب حکمفرما می شوند در صورتی که " تاثیرات پایداری" بیمه سپرده در زمان های آشفتگی حکمفرما می شوند. تاثیر کلی بیمه سپرده در طول زمان های عادی در اندازه نسبت به تاثیر بی ثباتی در طول آشفتگی جهانی بزرگتر است. به علاوه، دریافتیم که نظارت خوب بر بانک می تواند پیامدهای برنامه ریزی نشده بیمه سپرده را در مورد خطر سیستمیک بانک در زمان های مناسب کم کند،پیشنهاد می کنیم که ایجاد چارچوب محرک مناسب برای تضمین ثبات سیستمیک بسیار مهم است.
کلید واژه ها: خطرات بانکی | خطرات سیستماتیک | بیمه سپرده | مقررات و نظارت بر بانک | بحران های مالی.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی