دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Sustainability::صفحه 32
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Sustainability

تعداد مقالات یافته شده: 341
ردیف عنوان نوع
311 مدیریت پایداری: تحلیل عملکردهای کلیدی براساس اندازه حرفه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
بخش معدن برحسب استراتژی ها و عملکردهای صنعت، چالش های زیادی دارد که این امر با درنظر گرفتن ماهیت استخراجی و چندین اثر اجتماعی و محیطی مرتبط با این فعالیت تولیدی است. بنابراین هدف این مطالعه تحلیل رابطه بین عملکردهای مدیریتی برای پایداری و عملکرد حرفه است که این امر براساس اندازه شرکت ها در بخش معدن برزیل در نظر گرفته می شود. این مطالعه با ماهیت توصیفی و کیفی از طریق ارزیابی شرکت های مرتبط با انجمن معدن برزیل (IBRAM) انجام شد. نتایج اصلی نشان داد که شرکت های بزرگتر سطوح بالاتری از عملکردهای مدیریتی برای پایداری و عملکرد حرفه را بیان کرده اند. تحلیل همبستگی همچنین به ما اجازه داد تا تایید کنیم که تعداد ارتباط ها بین عملکردهای مدیریتی برای پایداری و عملکرد حرفه در شرکت های بزرگتر بیشتر است. بنابراین فرضیه اصلی که بیان می کند "اتخاذ عملکردهای مدیریتی برای پایداری و عملکرد حرفه طبق اندازه شرکت ها در بخش معدن متفاوت است" تایید شد، به طوریکه ما تفاوت های معناداری در رفتار شرکت ها طبق اندازه آنها با در نظر گرفتن عملکردهای مدیریتی برای پایداری و عملکرد حرفه یافتیم. واژه های کلیدی: مدیریت برای پایداری | عملکرد | حجم | بخش معدن
مقاله ترجمه شده
312 عوامل ارزیابی در اجرای موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از DEMATEL: مطالعه موردی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
فشارهای فزاینده از سوی سهامداران، نهادهای دولتی و غیر دولتی، صنایع را مجبور به اجرای اقداماتی در راستای مدیریت زنجیره تامین سبز(GSCM) نموده است. اجرای موفقیت آمیز مدیریت تامین زنجیره سبز برای صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوانند از طریق آن کارایی اقتصادی مرتبط با محیط زیست خود را افزایش دهند و پایایی و پایداری کسب و کار خود را تضمین کنند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی فاکتورهای مهم مرتبط با اجرای موفق این نوع مدیریت(GSCM)است. این مقاله برای گسترش یک مدل ساختاری برای ارزیابی فاکتورهای موثر در میان دیگر فاکتورهای شناخته شده، یک شیوه مبتنی بر آزمون تصمیم گیری و ارزیابی آزمایشگاهی( (DEMATEL پیشنهاد می کند.شیوه پیشنهادی مبتنی بر این روش، ما را قادر می سازد تا روابط متقابل میان عوامل ارزیابی شده را از طریق یک دیاگرام علی بررسی کنیم. برای نشان دادن یک کاربرد این مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، یک مطالعه موردی تجربی بر روی یک شرکت صنعتی هندی انجام گرفت. یافته های تحقیقات نشان داد که تعهد مدیریت کلان،تخصص های فنی انسانی، عوامل مالی، بیشترین اثر را در اجرای موفقیت آمیز GSCM خواهند داشت. جمع بندی ها و کاربردها برای مدیران نیز بحث شده اند کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین سبز | عوامل ارزیابی | DEMATEL | نمودار علت و معلولی
مقاله ترجمه شده
313 یک چارچوب مبتنی بر محاسبات ابری امن برای مدیریت اطلاعاتی داده های بزرگ شبکه هوشمند
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
شبکه هوشمند، یک نوآوری تکنولوژیکی است که کارایی، قابلیت اطمینان، صرفه های اقتصادی، و ثبات سرویس های برقی را بهبود می دهد. یک نقش حیاتی در زیرساخت های انرژی مدرن ایفا می کند. با این حال، چالش های اصلی شبکه های هوشمند، چگونگی مدیریت کارآمد انواع مختلف دستگاه های هوشمند مبدا- مقصدی مانند وسایل برقی و کنتورهای هوشمند؛ و چگونگی پردازش حجم زیادی از اطلاعات دریافت شده از این دستگاه ها هستند. محاسبه ابری، تکنولوژی است که منابع محاسباتی را در جهت خواسته ها فراهم می کند، کاندید مناسبی به منظور توجه به این چالش هاست، زیرا دارای چندین خاصیت مناسب مانند صرفه جویی در انرژی، صرفه جویی در هزینه، چابکی، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری است. در این مقاله، ما یک چارچوب مبتنی بر محاسبات ابری امن برای مدیریت اطلاعاتی داده های حجیم در شبکه های هوشمند ارائه می دهیم، که ما آنرا بعنوان" چارچوب هوشمند" معرفی می کنیم. ایده اصلی چارچوب ما، ساخت یک ساختار سلسله مراتبی از مراکز محاسبات ابری به منظور ارائه انواع مختلف از سرویس های محاسباتی برای مدیریت اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل داده های حجیم است. علاوه بر این چارچوب ساختاری، ما یک راه حل امنیتی بر اساس رمزگذاری هویت- محور، امضا و رمزگذاری مجدد پروکسی بمنظور توجه به مسائل امنیتی حیاتی در چارچوب مفروض ارائه می دهیم.
واژگان کلیدی: داده های بزرگ | محاسبات ابری | ایمنی | مدیریت اطلاعاتی | شبکه هوشمند
مقاله ترجمه شده
314 The Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management
بعد معنوی اخلاق تجاری و مدیریت توسعه پایدار-2015
This volume introduces the dimension of spirituality into business ethics and sustainability management. It presents selected papers from the international “Spirituality and Sustainability: A New Path for Entrepreneurship” conference held in September 21–23, 2012 in Visegrad, Hungary. The conference was organized by the Business Ethics Center of Corvinus University of Budapest in cooperation with the European SPES Forum and ERENET—the Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities. The volume presents and summarizes new perspectives and findings about sustainability-related spirituality from a social and economic perspective. It reports on innovative practices and policy reform and discusses spiritual-based leadership for sustainability management. The main function of the volume is to present ideas and initiatives that can lead toward responsible business practices and promote policies for ecological sustainability. It seeks a value community of readers: scholars, practitioners and policymakers who are engaged with genuine ethics in business, environmental management and public policy. The volume is a product of 19 scholars and practitioners from Europe, North America and Asia. The contributors represent a diversity of fields, including business ethics, management, finance, leadership, religious studies, literature, and sociology. It is the hope of the editor that the papers presented in this volume will be good food for thought and inspiration to action for those who are engaged in the neverending “business” of preserving and restoring nature.
کتاب
315 آینده پایداری تجاری: گزارشگری و اطمینان بخشی پایداری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 31 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
پایداری تجاری، یک فرایند مربوط به ایجاد ارزش پایدار برای تمامی ذینفعان با تمرکز بر سود، کره زمین (محیط زیست)، و مردم است. گزارشگری و اطمینان¬بخشی پایداری، به همراه پتانسیلی قابل توجه بمنظور بهبود دادن شفافیت و اعتبار اطلاعات برای سرمایه گذاران و سهامداران، یک شیوه در حال تحول شرکت¬های بزرگ است. بسیاری از سازمان های تخصصی جهانی از جمله سازمان جهانی گزارشگری مبتکرانه (GRI) و کمیته بین¬المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC) در حال فعالیت در جهت توسعه مجموعه¬ای از دستورالعمل-های گزارشگری پایداری استاندارد شده، یکنواخت و پذیرفته شده در سطح جهانی هستند. GRI در ابتدا از طریق نسخه 3.1 (همچنین نسل سوم یا G3) متعلق به چهارچوب پایداری خود بر تحتانی ترین خطوط سه گانه عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، متمرکز شد. نسل چهارم (G4)، عملکرد اقتصادی، نظارتی، اجتماعی، زیست محیطی را پوشش خواهد داد.
کلمات کلیدی: پایداری کسب و کار | سهامداران | گزارش پایداری | پایداری EGSEE | دستورالعمل GRI | اطلاعات پایداری
مقاله ترجمه شده
316 Scuba Diving Tourism System: A framework for collaborative management and sustainability
غواصی سیستم گردشگری غواصی: چارچوب برای مدیریت مشارکتی و پایداری-2015
This paper proposes a conceptual model for the scuba diving tourism system (SDTS). A holistic view was adopted to highlight the central elements of scuba diving tourism (SDT). Specifically, the paper examines the key components in the SDTS along with issues which challenge the sustainability of SDT. Scuba divers, the marine environment, the host community and the scuba diving tourism industry (including all associated industries) are fundamental elements of the SDTS. Notably, the host community is often overlooked as a key stakeholder in the management and sustainability of SDT at the destination. A systems approach used to conceptualise the SDTS highlights the need for adaptive management and leadership to encourage future orientated thinking and the integration of stakeholder concerns and perspectives to ensure the sustainability of marine resources and experiences.
Keywords: Scuba diving tourism system | Sustainability | Stakeholders | Host community | Marine environment
مقاله انگلیسی
317 بررسی جنبه‌ی تقاضا در مدلهای مدیریت تجاری در بازار الکتریسیته
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
(DSM) مدیریت جنبه‌ی تقاضا را می‌‌توان بصورت اصلاحات در الگوی مصرف انرژی در جنبه‌ی تقاضا تعریف کرد بصورتیکه باعث بهتر شدن بازدهی و عملکردها در سیستمهای انرژی برقی می‌شوند فعالیتهای DSM در «بازدهی انرژی (EE)» و «پاسخ به تقاضا (DR)» طبقه‌بندی شده‌اند و محبوبیت بسیاری بدلیل پیشرفتهای فنی در شبکه‌های کوچک و بازار الکتریسیته پیدا کرده‌اند اگرچه می‌توان استدلال کرد که قابلیت حفظ DSM نیازمند خلق مدلهای تجاری مناسب می‌باشد مدلهای تجاری توسط فاکتروهای مختلفی مانند قوانین بازار برق، مکانیسم‌ها، زیرساختارها و مشخصات سیستم نیرو تحت تأثیر قرار می‌گیرند گسترش زیرساختارهای شبکه‌ای هوشمند، تولید توزیع شده، منابع انرژی تجدیدشدنی متناوب و ابزارهای ذخیره انرژی بطور قابل توجهی بر روی مدلهای تجاری DSM تاثیر می‌گذارند در این مقاله، مدلهای تجاری احتمالی برای ارائه‌دهندگان EE و DR در بخشهای مختلف بازار الکتریسیته آنالیز شده و بازبینی شده‌اند این آنالییز سه نوع از مشخصات را پوشش داده است: مشخصات تبادلی DSM، همبستگی انرژی قابل تجدید و مشخصات کنترل بار DSM. در مشخصات تبادلی DSM، نسبت ارزش DSM مانند ارزش اضافه شده که به یک خریدار DSM ارائه می‌شود و محرک‌های تبادلی توضیح داده می‌شوند در همبستگی انرژی قابل تجدید، تأثیرگذار نفوذ انرژی قابل تجدید در مدل تجاری ارزیابی می‌شود در مشخصات کنترل بار DSM، جنبه‌های کنترل بار و تراکم مانند سرعت پاسخ‌دهی، مدت زمان، اخطار دادن، حساسیت مکان و دفعات استفاده واقعی آنالیز می‌شوند. واژه های کلیدی: مدیریت تقاضا جانبی | پاسخ به تقاضا | بهره وری انرژی | مدل کسب و کار | شبکه هوشمند | بازار برق | انرژی های تجدید پذیر
مقاله ترجمه شده
318 Modelling forest growing stock from inventory data: A data mining approach
مدل سهام در حال رشد جنگلی از داده های موجودی: رویکرد داده کاوی-2015
Growing stock is an ecological indicator of forest ecosystem response to natural and anthropogenic impacts that may result from forest management measures or environmental impacts. Information on growing stock is thus essential to understand dynamics of forest stands, their productive capacity and to manage their use within limits of sustainability. Dynamic changes of forest growing stock, as well as predictions of their future development, are usually estimated from the data gathered by national forest inventories using some mechanistic modelling approach. The resulting models are informative, but include many parameters, some of which are difficult to set or estimate. Due to the demanding parameterisation of mechanistic models, it is hard to achieve stability of their output accuracy, which can lower their predictive power. This paper presents an alternative and complementary approach of constructing models with machine learning and data mining methods. We applied these methods to the Silva-SI database and used the resulting interpretable models in order to find explanations for structural changes in Slovenian forests over the period from year 1970 to 2010. In addition, we developed predictive models for growing sock in the decade from year 2010 to 2020. The structure of the models describing temporal dynamics of growing stock shows that trends of growing stock are increasing for the entire studied period, while accumulation of growing stock is much more intensive after 1990. Forests with a lower growing stock are located either in the areas with non-favorable site conditions for forest growth, or at lower altitudes, where they are more exposed to human exploitation due to their vicinity to more densely populated regions. Predictions of growing stock for the decade 2010–2020 suggest that Slovenian forests will continue to accumulate their growing stock (private owned forests to 327 m3 /ha and state owned forests to 343 m 3 /ha in 2020). The presented data mining approach that was here applied to the growing stock can also be used for investigating other ecological indicators. Keywords: Forest growing stock Ecological indicator Forest inventory data Data mining Trend prediction
مقاله انگلیسی
319 درک و شناخت مشارکت کاربر در جوامع آنلاین : مروری نظام مند بر ادبیات مطالعات تجربی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
جوامع آنلاین تبدیل به یک موضوع تحقیقاتی محبوب شده و به طور گسترده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. چون مشارکت فعال برای پایداری جوامع ضروری شناخته شده است بنابراین، این تحقیق تا حد زیادی بر مشهودترین شرکت کنندگان متمرکز شده که بزرگترین ارزش مالی را برای ارائه دهندگان جامعه آنلاین دارند. با این حال کاربران می‌توانند به روش‌های مختلف با سایت ها در تعامل باشند که این امر باعث می‌شود "مشارکت " بجای داشتن یک تقسیم دوگانه و ساده ی فعال-منفعل ، از طبقه‌‌بندی متنوع‌تری برخوردار شود. این بررسی نظام مند ادبیات به بحث و گفتگوی مطالعات تجربی انجام شده بر مشارکت جامعه آنلاین می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه تحقیقات زیادی بر روی این موضوع انجام شده اما چارچوب نظری و مفهومی مشارکت کاربر تعریف نشده باقی مانده است، چون بیشتر تحقیقات به بررسی کمیت مشارکت پرداخته‌اند نه کیفیت آن. در مطالعات آینده درباره‌ی پیچیدگی مشارکت آنلاین و تأثیرات آن بر متدولوژی بحث و گفتگو خواهد شد.
واژگان کلیدی: مشارکت کاربر | جوامع آنلاین | مروری نظام مند بر ادبیات
مقاله ترجمه شده
320 استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فن آوری های انرژی برای برق رسانی به روستاها
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
در این مقاله به ارزیابی عملکرد پایداری فناوری مبتنی بر انرژی با معرفی یک روش در برق رسانی روستاها با استفاده از روش چند متغيره، با نام تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی پایداری (PCA) پرداخته شده است . این پایداری از نظر شاخص پایداری فناوری انرژی (ETSI) ارزیابی شده است . ETSI برای ارزیابی عملکردی پایدار 10 سیستم انرژی مختلف مورد استفاده در هندوستان است. ار آنجا که این روش یک روش استاتیک است ، تجزیه و تحلیل عملکرد پایداری برای سه سال مختلف 2005 ، 2010 ، 2015 بوده که با پیشرفت های تکنولوژیکی و تغییرات در بازار با فناوری های مختلف در طول زمان همراه است . نتایج نشان می دهد که فناوری های خوبی مانند زیست توده ، بیو گاز و فناوری های کوچک آبی دارای عملکرد نسبتا بهتری در میان گزینه های مورد تجزیه و تحلیل است . افزایش اندکی در عملکرد پایداری در 10 سال گذشته در نظر گرفته شده است . فناوری های در حال ظهور مانند انرژی خورشید و باد باید بهبود نسبتا خوبی در عملکرد پایدار در طول زمان مطالعه داشته باشند، اما هنوز هم مشکلات رقابت با فناوری های دیگر و تکنولوژی های مرسوم، بدون حمایت وجود دارد . تجزیه و تحلیل انجام شده توسط هزینه های سرمایه گذاری احتمالی و حداقل و حداکثر هزینه ها و هزینه های عملیاتی و سوختی می باشد و این حساسیت در تجزیه و تحلیل شاخص پایداری فناوری انرژی (ETSI) منعکس شده است . ETSI می تواند موجب بهبود ارزیابی فناوری انرژی شود، به و.یژه زمانی که امکان سنجی از گزینه های در دسترس به وجود می آید .
کلمات کلیدی: فناوری شاخص پایداری انرژی | شاخص | شاخص های کامپوزیتی | تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی | برق رسانی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi