دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Technology education::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Technology education

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Fostering skills for the 21st century: The role of Fab labs and makerspaces
پرورش مهارت برای قرن بیست و یکم: نقش آزمایشگاه های Fab و فضاهای سازندگان-2020
Based on a study of a network of fab labs and makerspaces, this article investigates the role that such ‘fabrication spaces’ can play in fostering 21st century skills. Using a combination of the two main 21st century skills frameworks—DigComp and EntreComp—developed by the EU Commission, we study by the means of two combined qualitative research methods—semi-structured interviews of 13 fab lab/makerspace founders, fol- lowed by a focus group with founders and policymaker—the entrepreneurial and digital skills that are fostered by these fab labs and makerspaces. Our findings are that while fab labs and makerspaces naturally foster some entrepreneurial 21st century skills, only explicit and proactive entrepreneurship and education programme en- able to foster the whole spectrum of these skills. In regard to technical skills, fab labs and makerspaces enable to develop skills beyond what is generally considered as 21st century digital skills, because they combine digital skills with hands-on ‘making’ skills, since they are themselves mixed environment, both digital and physical. Consequently, the growing importance of ‘maker technologies’ may force to redefine what 21st century skills should be.
Keywords: Entrepreneurship | Technology education | 21st Century Skills | Fab labs | Makerspaces | 3D printing
مقاله انگلیسی
2 دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در این مقاله، مشخص کردن دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علم و فن آوری هدف گذاری شد. این پژوهش توسط مجموعاً 182 دانش آموز در حال تحصیل در 3 مدرسه آموزش ابتدایی ارائه دهنده آموزش برای دانش آموزان در استانی در ترکیه انجام شد. در این تحقیق، که دارای خصوصیات توصیفی مدل بررسی است، دیدگاه های دانش آموزان از طریق یک فرم نیمه ساختاری شامل 4 سوال گرد آوری شد. سوالات اول و دوم فرم مصاحبه، مربوط به روش، تکنیک و استراتژی های تدریسی که دانش آموزان دوست دارند و ترجیح می دهند بود، سوال سوم مربوط بود به آزمایش های انجام شده در طول فرایند، و سؤال چهارم مربوط به کارهای فردی و / یا گروهی بود. داده های به دست آمده از دیدگاه های دانش آموزی، کدگذاری و آمارهای توصیفی آنها از قبیل درصد و فراوانی محاسبه شد. بر طبق نتیجه پژوهش، مشخص شد که دانش آموزان آموزش ابتدایی غالباً از روش ها و تکنیک های اجرا شده درون قلمرو درس علوم مانند آزمایش، تدریس از طریق برنامه ویتامین (برنامه آموزش الکترونیکی ترکی)، ارائه، حل مسئله، یادداشت برداری موضوعی داخل یک دفترچه یادداشت و روش سخنرانی لذت برده اند. معمول ترین روش ها، تکنیک ها و استراتژی هایی که دانش آموزان می خواستند در طول فرآیند تدریس علوم بکار گرفته شود، عبارت بودند از آزمایش، تدریس بهره گرفته از فن آوری، فعالیت های بیرون از کلاس درس (در طبیعت) و روش ها و تکنیک های با نشاط تر بر طبق امر مشارکت. علاوه بر این، اغلب دانش آموزان مسائلی را که از طریق هیچ آزمایشی فهمیده نمی شوند، به اشتراک گذاشته اند، زمانی که این مسائل مورد نیازند. در حالی که اغلب دانش آموزان ذکر کرده اند که ترجیح داده اند در گروه هایی در طول فعالیت ها و آزمایشاتی که آنها در قلمرو درس علوم انجام داده اند، کار کنند، همچنین کسانی بودند که ذکر کردند که کار کردن را بصورت انفرادی و یا در گروه ها ترجیح داده اند.
کلمات کلیدی: آموزش علوم و فناوری | دیدگاه های دانش آموزان | فرایند تدریس | روش های تدریس
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi