دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Tunneling::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Tunneling

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 Knowledge representation using non-parametric Bayesian networks for tunneling risk analysis
نمایش دانش با استفاده از شبکه های بیزی غیر پارامتری برای تجزیه و تحلیل ریسک تونل زنی-2019
Knowledge capture and reuse are critical in the risk management of tunneling works. Bayesian networks (BNs) are promising for knowledge representation due to their ability to integrate domain knowledge, encode causal relationships, and update models when evidence is available. However, the model development based on classic BNs is challenging when expert opinions are solicited due to the discretization of variables and quantification of large conditional probability tables. This study applies non-parametric BNs, which only require the elicitation of the marginal distribution corresponding to each node and correlation coefficient associated with each edge, to develop a knowledge-based expert system for tunneling risk analysis. In particular, we propose to use the pairwise Pearsons linear correlations to parameterize the model because the assessment is intuitive and experts in the engineering domain are more familiar and comfortable with this notion. However, when Spearmans rank correlation is given, the method can also be used by modification of the marginals. The method is illustrated with a tunnel case in the Wuhan metro project. The expert knowledge of risk assessment for common failures in shield tunneling is integrated and visualized. The developed model is validated by real documented accidents. Potential applications of the model are also explored, such as decision support for risk-based design.
Keywords: Non-parametric Bayesian networks | Structured expert judgment | Expert system | Risk analysis | Tunneling
مقاله انگلیسی
2 Dynamic prediction for attitude and position in shield tunneling: A deep learning method
پیش بینی پویا برای نگرش و موقعیت در تونل زنی محافظ: یک روش یادگیری عمیق-2019
Quality management in shield tunneling projects is a challenging problem. To improve the quality of segment erection, the shield driver must constantly adjust the shields attitude and position to reduce a snakelike motion for fitting the design tunnel axis based on the drivers experience, which is untimely and less reliable during excavation. Considering the disadvantage of this control method, this paper presents a predictive framework for the attitude and position in shield tunneling by applying a hybrid deep learning model. This framework contains a wavelet transform noise filter, convolutional neural network feature extractor, and long short-term memory predictor for determining the attitude and position of the shield machine in the future. The prediction framework is tested with the collected data of Mixshield operated in the river-crossing tunnel project of Yangtze Sanyang Road, Wuhan, China. Six variables characterizing the shield attitude and position are selected to validate the feasibility and performance of our method. Results reveal that the proposed model outperforms the other three similar models in predictive accuracy and provides decision support for adjusting the attitude and position in shield tunneling.
Keywords: Attitude and position | Shield machine | Deep learning | Dynamic prediction | LSTM | Quality managem
مقاله انگلیسی
3 Conception and Exploration of Using Data as a Service in Tunnel Construction with the NATM
مفهوم و اکتشاف استفاده از داده ها به عنوان یک سرویس در ساخت تونل با NATM-2018
The New Austrian Tunneling Method (NATM) has been widely used in the construction of mountain tun nels, urban metro lines, underground storage tanks, underground power houses, mining roadways, and so on. The variation patterns of advance geological prediction data, stress–strain data of supporting struc tures, and deformation data of the surrounding rock are vitally important in assessing the rationality and reliability of construction schemes, and provide essential information to ensure the safety and scheduling of tunnel construction. However, as the quantity of these data increases significantly, the uncertainty and discreteness of the mass data make it extremely difficult to produce a reasonable con struction scheme; they also reduce the forecast accuracy of accidents and dangerous situations, creating huge challenges in tunnel construction safety. In order to solve this problem, a novel data service system is proposed that uses data-association technology and the NATM, with the support of a big data environ ment. This system can integrate data resources from distributed monitoring sensors during the construc tion process, and then identify associations and build relations among data resources under the same construction conditions. These data associations and relations are then stored in a data pool. With the development and supplementation of the data pool, similar relations can then be used under similar con ditions, in order to provide data references for construction schematic designs and resource allocation. The proposed data service system also provides valuable guidance for the construction of similar projects.
Keywords: New Austrian Tunneling Method ، Big data environments ، Data as a service ، Tunnel construction
مقاله انگلیسی
4 Secure communication channel architecture for Software Defined Mobile Networks
معماری کانال ارتباط امن برای شبکه های تلفن همراه تعریف شده توسط نرم افزار-2017
Article history:Received 18 September 2015Revised 7 October 2016Accepted 11 January 2017Available online 16 January 2017Keywords:SDN NFV 5GTelecommunication SecurityMobile networks IPsecHIPOpenFlowA Software-Defined Mobile Network (SDMN) architecture is proposed to enhance the performance, flexi- bility, and scalability of today’s telecommunication networks. However, SDMN features such as centralized controlling, network programmability, and virtualization introduce new security challenges to telecom- munication networks. In this article, we present security challenges related to SDMN communication channels (i.e., control and data channel) and propose a novel secure communication channel architec- ture based on Host Identity Protocol (HIP). IPsec tunneling and security gateways are widely utilized in present-day mobile networks to secure backhaul communication channels. However, the utilization of legacy IPsec mechanisms in SDMNs is challenging due to limitations such as distributed control, lack of visibility, and limited scalability. The proposed architecture also utilizes IPsec tunnels to secure the SDMN communication channels by eliminating these limitations. The proposed architecture is implemented in a testbed and we analyzed its security features. The performance penalty of security due to the proposed security mechanisms is measured on both control and data channels.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: SDN | NFV | 5G | Telecommunication | Security | Mobile networks | IPsec HIP | OpenFlow
مقاله انگلیسی
5 امکان‌سنجی مدل PSO-ANN برای پیش‌بینی میزان نشست سطحی ناشی از تونل زنی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
نشست سطحی احتمالی، به‌ویژه در نواحی شهری، یکی از خطرسازترین عوامل در مترو و دیگر حفاری‌های زیر بنایی است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق حداکثر نشست سطحی (MSS) نقش مهمی در به حداقل رساندن ریسک احتمالی وارد آمدن صدمات دارد. در این مقاله یک مدل ترکیبی جدید از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) بهینه‌شده توسط الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای پیش‌بینی MSS ارائه شد. در اینجا، این ترکیب با استفاده از PSO-ANN مختصر می‌شود. به‌منظور نشان دادن عملکرد مدل PSO-ANN پیشنهادی در پیش‌بینی MSS، یک مدل ANN از قبل موجود استفاده شد. برای ایجاد مدل‌های موردنظر، نسبت تنش افقی به عمودی، چسبندگی و مدول¬های یانگ به‌عنوان پارامترهای ورودی انتخاب شدند، درحالی‌که MSS به‌عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته شد. یک پایگاه داده متشکل از 143 مجموعه داده حاصل از خط شماره 2 مترو کرج، برای ایجاد مدل‌های پیش‌بینی مورداستفاده قرار گرفت. عملکرد مدل‌های پیش‌بینی با مقایسه پارامترهای پیش‌بینی عملکرد، شامل خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)، حساب واریانس برای (VAF) و ضریب همبستگی (R2) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی PSO-ANN قادر به پیش‌بینی MSSبا میزان دقت بالاتر در مقایسه با نتایج ANN است. علاوه بر این، نتایج تجزیه‌وتحلیل حساسیت نشان می‌دهد که نسبت تنش افقی به عمودی اثر بیشتری بر MSS در مقایسه با سایر مدل‌های ورودی دارد.
کلمات کلیدی: تونل زنی | نشست سطحی | PSO-ANN | مدل ترکیبی
مقاله ترجمه شده
6 کاربرد روش منجمدسازی مصنوعی زمین در تونل‌سازی سپری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
یکی از روش های ایجاد محیط کاری پایدار حول تونل و درزبندی پیرامون تونل برای عدم نفوذ آبهای زیرزمینی روش منجمدسازی مصنوعی زمین است. این روش در کارگاه های ساختمانی بزرگ و حبس بلندمدت در تونل از نظر اقتصادی مقرون بصرفه است. هم چنین، زمانی که به خاک پرمقاومت یا عایق نفوذناپذیر موقتی نیاز باشد، روش ممتازی محسوب می شود. در این مطالعه، کاربرد روش منجمدسازی در تونل سازی سپری بررسی می شود. در این بین، به مطالعه موردی پروژه جامع تونل سازی زیرزمینی حومه توکیو نیز می پردازیم. پروژه ساخت تونل شامل اتصال تونل اصلی با شیبراهی است که مسیر تونل زیرزمینی را به سطح زمین وصل می کند. در این کارگاه ساختمانی، مقطع اتصال مسیر اصلی و شیبراه باید عریض شود. به جهت این توسعه و توالی کارهای ساختمانی در زیر سفره آب زیرزمینی، به جبهه کاری پایدار موقت و ناحیه ای نیاز است که از نظر هیدرولیکی ضد نفوذ آب باشد. یک راه کارآمد و موثر برای اصلاح خاک روش منجمدسازی است که در این مورد از آن استفاده می شود. در این روش، مطالعه ای پارامتری انجام می گیرد و مقدار جابجایی افقی و عمودی ناشی از یخ زدگی – آب شدگی و اثر سختی خاک پیرامون تونل بصورت عددی برآورد می شود. افزون بر این، اثر پارامترهای طراحی منجمدسازی متناوب بر ضخامت ناحیه انجماد بررسی می گردد. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که با توجه به شیوه طراحی قابل اطمینان، با بکارگیری روش منجمدسازی در تونل سازی سپری می توان به طرح پربازدهی در مصرف انرژی دست یافت.
کلیدواژه ها: منجمدسازی مصنوعی زمین | تونل سازی سپری | خیز و نشت زمین | منجمدسازی متناوب
مقاله ترجمه شده
7 Multilayer RTD-memristor-based cellular neural networks for color image processing
شبکه های عصبی چند لایه سلولی بر اساس RTD-ممریستور برای پردازش تصویر رنگی-2015
Multilayer cellular neural networks (CNNs) with multiple state variables in each cell associated with multiple dynamic rules are believed to possess more powerful data computing and signal processing capabilities than single-layer CNNs and are specially suitable for solving complex problems. However, at present, their large scale integrated hardware implementation is still quite challenging based on traditional CMOS-based technology due to high circuity complexity and their applications are thus limited in practice. In this paper, a novel compact multilayer CNN model based on nanometer scale resonant tunneling diodes (RTDs) and memristors is presented. More specifically, in this model, one multilayer CNN cell consists of several sub-cells located in different layers. The resonant tunneling diode with quantum tunneling induced nonlinearity and uniquely folded current–voltage characteristics is used to implement the compact and high-speed cell via replacing the original linear resistor and removing the output function of conventional CNN cells. Furthermore, the interactions between these cells are determined by a pair of multi-dimensional cloning templates. And a compact synaptic circuit based on memristors is designed to realize the cloning template parameter (weight strength) and the multiplication (weighting) operation, by leveraging its nonvolatility, good scalability, and variable conductance. The combination of these desirable elements equips the proposed multilayer CNN with advantages of powerful processing capability as well as high compactness, versatility, and possibility of very large scale integration (VLSI) circuit implementations. Finally, the performance of the proposed multilayer CNN is validated byfive illustrative examples in color image processing with each layer dealing with each primary color (red, green or blue) plane. Keywords: Multiplayer cellular neural networks | Resonant tunneling diodes (RTDs) | Memristor | Stability | Color image processing
مقاله انگلیسی
8 گذار از IPv4 به IPv6: یک مرور مرز دانشی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 64
در فرایند سیر تکاملی اینترنت، گذار از IPv4 به IPv6 یک اقدام اجتناب ناپذیر و و نسبتا فوری بود. IANA (سازمان مسئل اعداد تخصیص داده شده به اینترنت) بالاخره از فضای آدرس جهانی IPv4 خسته شد، که چاره‌ای جز رفتن به سمت IPv6 را برای جامعه باقی نگذاشت. هر دو شبکه IPv4 و IPv6 در طول دوره گذار وجود خواهند داشت، در حالیکه این دو ذاتا سازگار نیستند. بنابراین حفظ دسترس‌پذیری و همچنین فراهم‌سازی توانایی برقراری ارتباط بین IPv4 و IPv6 اموری ضروری هستند. چندین سال پیش تعدادی از تکنیک‌های گذار پیشنهاد شدند. اما، به علت عدم رشد از لحاظ فنی، در پوشش مناسب این فضای راه‌حلی با شکست مواجه شدند. حتی IETF بعضی از این تکنیک‌ها را بعلت نواقص موجود در آن‌ها منسوخ کرد. این مقاله مسئله پایه و سختی‌های کلیدی در گذار IPv4-IPv6 را دوباره بررسی کرده، و اصول تکنیک‌های تونل‌زنی و ترجمه را معرفی می‌کند. سپس جریان اصلی مکانیزم‌های تونل‌زنی و ترجمه را که از سال 1998 به بعد رشد کرده‌اند، را با توجه به جنبه‌های اصول تکنیکی، مزایا و معایب، سناریوها و قابلیت‌ها، مرور می‌کند، مخصوصا مکانیزم‌های جدیدی که که اخیرا معرفی شده‌اند. بعلاوه، این مقاله به ویژگی‌ها و نیازمندی‌های گذار شبکه‌های ISP عملی نگاهی انداخته، و کاربرد و استراتژی توسعه مکانیزم‌های گذار را در هر دو شبکه ستون فقرات و لبه معرفی می‌کند.
کلمات کلیدی: گذار IPv6 | اتصال‌پذیری شبکه ناهمگون | ترجمه، تونل‌زنی | آدرسدهی ناهمگون.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi