دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Virtual Networks::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Virtual Networks

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 به سوی تقسیم بندی شبکه 5G برای شبکه های ادهاک خودرویی: یک رویکرد انتها به انتها
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
شبکه های 5G نه تنها از افزایش نرخ داده ها پشتیبانی می کنند، بکه همچنین می بایست زیرساخت مشترکی را فراهم کنند که براساس آن سرویس های جدید همراه با نیازمندی های بسیار متفاوت کیفیت سرویس (QoS) شبکه با تاخیر کمتر ارائه شود. به طور دقیق تر، کاربردهای شبکه های خودرویی چند منظوره (VANET) که اساساً گرایش آن ها به مسائل ایمنی و سرگرمی است (مانند پخش ویدیویی و مرورگر وب) در حال افزایش است. بیشتر این کاربردها دارای محدودیت های جدی از نظر تاخیر در حد چند میلی ثانیه هستند و نیاز به اطمینان پذیری بالایی دارند. پلتفورم نسل پنجم برای بررسی چنین نیازهایی نیازمند ایجاد شبکه های مجازی برنامه پذیر و راهکارهای مختلف ترافیکی همانند تقسیم بندی (برش) شبکه است. به این منظور در این مقاله یک مکانیزم تقسیم بندی پویا و برنامه پذیر انتها به انتها در شبکه LTE مبتنی بر M-CORD پیشنهاد می دهیم. یکی از ویژگی های کلیدی M-CORD که مکانیزم پیشنهاد تقسیم بندی شبکه از آن استفاده می کند، EPC مجازی است که سفارشی سازی و اصلاح را امکان پذیر می سازد. M-CORD کارکرد ضروری را برای برنامه ریزی تعاریف تقسیم بندی فراهم می کند که در آن مکانیزم پیشنهادی به طور کامل از رویکرد تعریف شده نرم افزاری خود پیروی می کند. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که چگونه دستگاه ها انتهایی قرار گرفته در بخش های مختلف براساس QoS های متفاوت براساس نوع کاربر انتهایی تخصیص داده می شوند. این نتایج نشان می دهند که مکانیزم پیشنهادی تقسیم بندی شبکه بخش های مناسب را انتخاب می کند و منابع را به کاربران براساس نیازها و نوع سرویس آن ها اختصاص می دهد.
کلمات کلیدی: تقسیم بندی شبکه | نسل پنجم (5G) | M-CORD | LTE | NSSF | VANET
مقاله ترجمه شده
2 Optimising virtual networks over time by using Windows Multiplicative DEA model
بهینه سازی شبکه های مجازی در طول زمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ویندوز ضربی-2019
Recently, the prediction of the most efficient configuration of a vast set of devices used for mounting an optimised cloud computing services and virtual networks environments have attracted growing atten- tion. This paper proposes a paradigm shift in modelling transmission control protocol (TCP) behaviour over time in virtual networks by using data envelopment analysis (DEA) models. Firstly, it proves that self-similarity with long-range dependency is presented differently in every network device. This study implements a novel fractal dimension concept on virtual networks for prediction, where this key in- dex informs if the transport layer forwards services with smooth or jagged behaviour over time. Another substantial contribution is proving that virtual network devices have a distinct fractal memory, TCP band- width performance, and fractal dimension over time, presenting themselves as important factor for fore- casting of spatiotemporal data. Thus, a continuous stepwise fractal performance evaluation framework methodology is developed as an expert system for virtual network assessment and performs a fractal analysis as a knowledge representation. In addition, due to the limitations of classical DEA models, the windows multiplicative data envelopment analysis (WMDEA) model is used to dynamically assess the fractal time series from virtual network hypervisors. For knowledge acquisition, 50 different virtual net- work hypervisors were appraised as decision-making units (DMU). Finally, this expert system also acts as a math hypervisor capable of determining the correct fractal pattern to follow when delivering TCP services in an optimised virtual network.
Keywords: Cloud computing | Windows multiplicative data envelopment | analysis | Fractal expert system | Virtual Networks | Network Optimisation | Stepwise Performance Evaluation
مقاله انگلیسی
3 Assessing the impacts of IPsec cryptographic algorithms on a virtual network embedding problem
ارزیابی اثرات رمزنگاری الگوریتم IPsec در مشکل تعبیه شبکه مجازی-2017
Network virtualization has emerged as an alternative to traditional networking, allowing several different virtual networks to operate on the same physical infrastructure. Despite its wide adoption, virtualization still has some open issues. One of the challenges is re lated to resource allocation of virtual networks on the physical substrate. In the literature, this problem is known as virtual network embedding. Different papers propose virtual net work embedding considering different aspects, but only a few address security, which is a key requirement for many applications. This work quantifies the overhead of cryptographic algorithms in order to use them in virtual network embedding solutions. Both theoreti cal and experimental evaluation of IPsec algorithms are conducted. The obtained results are applied to a known virtual network embedding problem, using realistic characteristics. These results demonstrate the importance of considering such overheads to perform the allocation of secure virtual networks.
Keywords: Network virtualization | Virtual network embedding | Security overhead | IPsec
مقاله انگلیسی
4 Virtualization in Wireless Sensor Networks: Fault Tolerant Embedding for Internet of Things
مجازی سازی در شبکه های سنسور بیسیم: جاسوسی از خطا برای اینترنت اشیاء -2017
Recently, virtualization in wireless sensor networks (WSNs) has witnessed significant attention due to the growing service domain for IoT. Related literature on virtualization in WSNs explored resource optimization without considering communication failure in WSNs environments. The failure of a communication link in WSNs impacts many virtual networks running IoT services. In this context, this paper proposes a framework for optimizing fault tolerance in virtualization in WSNs, focusing on heterogeneous networks for service-oriented IoT applications. An optimization problem is formulated considering fault tolerance and communication delay as two conflicting objectives. An adapted non-dominated sorting based genetic algorithm (A-NSGA) is developed to solve the optimization problem. The major components of A-NSGA include chromosome representation, fault tolerance and delay computation, crossover and mutation, and non-dominance based sorting. Analytical and simulation based comparative performance evaluation has been carried out. From the analysis of results, it is evident that the framework effectively optimizes fault tolerance for virtualization in WSNs.
Index Terms: IoT | Virtualization | Wireless sensor networks
مقاله انگلیسی
5 طراحی و ارزیابی الگوریتم های یادگیری برای مدیریت دینامیک منابع در شبکه های مجازی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
مجازی سازی شبکه بعنوان راه حلی برای قالب بندی-تقویت ساختار اینترنت، توجه زیادی را بخود جلب نموده است. اگرچه، بخشی از موفقیت مجازی سازی شبکه بستگی به این خواهد داشت که تا چه اندازه شبکه های مجازی از منابع فرعی شبکه بطرز موثری استفاده می کنند. در این مقاله، رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین برای مدیریت منابع شبکه مجازی پیشنهاد می شود. ما پیشنهاد می کنیم تا شبکه فرعی بصورت سیستم غیرمتمرکز مدل سازی شود و الگوریتم یادگیری را در هر گره فرعی و لینک فرعی معرفی می کنیم، که سبب ایجاد توانایی های خودسازماندهی می شود. همچنین الگوریتم یادگیری چندعاملی را پیشنهاد می کنیم که مدیریت منابع شبکه فرعی را به روش هماهنگ و غیرمتمرکز انجام می دهد. وظیفه این عامل ها (نماینده ها) استفاده از فیدبک تخمینی برای یادگیری ترفندی بهینه است تا بصورت دینامیک منابع شبکه را به گره ها و لینک های مجازی اختصاص دهند. عامل ها اطمینان می دهند که درحین اینکه شبکه های مجازی دارای منابعی هستند که در زمان های معین به ان ها نیاز دارند، تنها منابع مورد نیاز برای این منظور ذخیره می شوند. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهند که روش دینامیکی ما، بطور قابل توجهی نرخ پذیرش شبکه مجازی و حداکثر تعداد درخواست های مورد قبول شبکه مجازی را در هر زمان بهبود می دهد حال انکه اطمینان می-دهد کیفیت نیازهای خدماتی شبکه مجازی مانند نرخ رهاسازی بسته و تاخیر لینک مجازی تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
کلمات کلیدی: مجازی سازی شبکه | تخصیص دینامیک منابع | تعبیه شبکه مجازی | هوش مصنوعی | یادگیری ماشین | یادگیری تقویت | سیستم های چند عاملی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi