دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Women::صفحه 9
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Women

تعداد مقالات یافته شده: 127
ردیف عنوان نوع
81 دانش، نگرش و شیوه های رژیم غذایی ورزشکاران مرد و زن دو و میدانی کار 18 الی 22 سال
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
سابقه (زمینه): ورزش و تغذیه به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند. با توجه به این واقعیت که ورزشکاران نیاز به انرژی بیشتری برای انجام فعالیت های ورزشی خود به طور موثر دارند، مراقبت از تغذیه برای عملکرد ورزشکاران، از اهمیت عمده ای برخوردار است. زمانی که صحبت از تغذیه ورزشی ورزشکاران می شود، برنامه ریزی و پیاده سازی دقیقی مورد نیاز است.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا ورزشکاران دو و میدانی دارای دانش، نگرش و روش های مناسب مربوط به تغذیه ورزشی هستند.
طراحی: تجزیه و تحلیل توصیفی آینده نگر از «منابع دانش تغذیه»، نگرش و روش های ورزشکاران با استفاده از یک پرسشنامه ساختاری ایجاد شده توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفت. یک مطالعه آزمایشی برای اعتبارسنجی پرسشنامه ایجاد شده، انجام گرفت. در مجموع 178 ورزشکار مرد و زن 18 تا 22 ساله وارد مطالعه شدند. یک محتوای اطلاعاتی از شرکت کنندگان به دست آمد. پرسشنامهKAP شامل ده سوال به ترتیب از دانش، نگرش و روش (عمل) می باشد.
نتایج: میانگین سنی ورزشکاران 3.2 ± 18 سال و منابع تغذیه اصلی ورزشکاران از طرف مربیان بود. میانگین نمره سوالات دانش 1.5 ± 5.26 و 56% از ورزشکاران به سوالات دانش پاسخ درست دادند، در حالی که میانگین نمره نگرش 6.42 ±36.3 و تنها 47 درصد از ورزشکاران نگرش خوبی نسبت به سؤالات نگرش داشتند. میانگین نمره شیوه رژیم غذایی 2.1 ± 5.82 بود و 59 درصد پاسخ درستی به سوالات مربوط به آن دادند. نتایج حاصل ازKAP نشان دهنده دانش، نگرش و روش متوسطی (نسبتا خوبی) در رابطه با تغذیه ورزشی است.
نتیجه گیری: نمره متوسطKAP ، خواستار پیاده سازی آموزش تغذیه ای برای ورزشکاران است تا عملکرد فیزیکی بهتر داشته باشند.
واژه های کلیدی: KAP | دانش ورزشکاران | تغذیه ورزشی.
مقاله ترجمه شده
82 Fuzzy Facebook privacy boundaries: Exploring mediated lurking, vague-booking, and Facebook privacy management
مرزهای حریم خصوصی فیس بوک فازی : بررسی کمین واسطه، کپچا و مدیریت حریم خصوصی فیس بوک-2016
Managing privacy in the interconnected digital interaction environment of Facebook can be a complex yet vital endeavor. This study utilizes the theoretical framework of Communication Privacy Management (CPM) theory to explore relationships between concern about mediated lurking, strategic ambiguity (or vague-booking) on Facebook, and Facebook privacy management. The study explores three hypotheses. Overall, 383 participants completed an online survey instrument. Greater concern about mediated lurking was related to more Facebook privacy management. More frequent use of strategic ambiguity on Facebook was related to less Facebook privacy management. Individuals who were more highly concerned about mediated lurking were also more likely to employ more frequent use of strategic ambiguity on Facebook. Men engaged in significantly greater use of strategic ambiguity on Facebook and enacted significantly less Facebook privacy management than did women. Implications and future research related to Facebook privacy management from a CPM perspective are explored.
Keywords: Disclosure | Privacy | Communication privacy management (CPM) | theory Facebook privacy management | Concern about mediated lurking | Strategic ambiguity
مقاله انگلیسی
83 Food insufficiency, depression, and the modifying role of social support: Evidence from a population-based, prospective cohort of pregnant women in peri-urban South Africa
نارسایی های غذایی، افسردگی، و نقش اصلاح حمایت اجتماعی: شواهدی از یک، هم گروهی آینده نگر مبتنی بر جمعیت زنان باردار در حومه شهری آفریقای جنوبی-2016
Rationale: Food insecurity has emerged as an important, and potentially modifiable, risk factor for depression. Few studies have brought longitudinal data to bear on investigating this association in sub- Saharan Africa.Objective: To estimate the association between food insufficiency and depression symptom severity, and to determine the extent to which any observed associations were modified by social support.Methods and results: We conducted a secondary analysis of population-based, longitudinal data collected from 1238 pregnant women during a three-year cluster-randomized trial of a home visiting intervention in Cape Town, South Africa. Surveys were conducted at baseline, 6 months, 18 months, and 36 months (85% retention). A validated, single-item food insufficiency measure inquired about the number of days of hunger in the past week. Depression symptom severity was measured using the Xhosa version of the 10- item Edinburgh Postnatal Depression Scale. In multivariable regression models with cluster-correlatedrobust estimates of variance, lagged food insufficiency had a strong and statistically significant associ- ation with depression symptom severity (b ¼ 0.70; 95% CI, 0.46e0.94), suggesting a 6.5% relative dif- ference in depression symptom severity per day of hunger. In stratified analyses, food insufficiency had a statistically significant association with depression only among women with low levels of instrumental support. Using quantile regression, we found that the adverse impacts of food insufficiency wereexperienced to a greater degree by women in the upper end of the conditional distribution of depression symptom severity. Estimates from fixed-effects regression models and fixed-effects quantile regression models, accounting for unobserved confounding by time-invariant characteristics, were similar.Conclusions: Food insufficiency was associated with depression symptom severity, particularly for women in the upper end of the conditional depression distribution. Instrumental social support buffered women against the adverse impacts of food insufficiency.© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Food insufficiency | Depression | Social support | South Africa
مقاله انگلیسی
84 The use of surgery in the treatment of ER+ early stage breast cancer in England: variation by time, age and patient characteristics
استفاده از عمل جراحی در درمان ER + سرطان پستان در مراحل اولیه در انگلستان: تنوع توسط زمان، سن و ویژگی های بیمار-2016
AIM: To assess whether the proportion of patients aged 70 and over with ER+ operable breast cancer in England who are treated with surgery has changed since 2002, and to determine whether age and individual level factors including tumour characteristics and co-morbidity influence treatment choice.
METHODS: A retrospective cohort analysis of routinely collected cancer registration data from two English regions (West Midlands, Northern & Yorkshire) was carried out (n = 17,129). Trends in surgical use over time for different age groups were assessed graphically and with linear regression. Uni- and multivariable logistic regressions were used to assess the effects of age, comorbidity, deprivation and disease characteristics on treatment choice. Missing data was handled using multiple imputation.
RESULTS: There is no evidence of a change in the proportion of patients treated surgically over time. The multivariable model shows that age remains an important predictor of whether or not a woman with ER+ operable breast cancer receives surgery after covariate adjustment (Odds ratio of surgery vs no surgery, 0.82 (per year over 70)). Co-morbidity, deprivation, symptomatic presentation, later stage at diagnosis and low grade are also associated with increased probability of non-surgical treatment.
CONCLUSION: Contrary to current NICE guidance in England, age appears to be an important factor in the decision to treat operable ER+ breast cancer non-surgically. Further research is needed to assess the role of other age-related factors on treatment choice, and the effect that current practice has on survival and mortality from breast cancer for older women.
Keywords: Breast cancer | elderly | surgery | comorbidity | retrospective study
مقاله انگلیسی
85 پیشگیری اولیه از دیابت شیرین بارداری از طریق عوامل تغذیه ای: مروری هدفمند
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
پیش زمینه: دیابت شیرین بارداری (GDM)، که هر درجه‌ای از عدم تحمل گلوکوز تعریف می‌شود که حین بارداری آغاز شود، در سرتاسر جهان رو به افزایش است و دلیل عمده آن افزایش پیوسته چاقی در بین زنان در سن بارداری است. GDM پیامدهای نامطلوبی برای مادر و جنین به دنبال دارد. هدف این مقاله این است که به شکلی هدفمند مروری بر منابع علمی‌ای داشته باشد که به تأثیربخشی عوامل تغذیه‌ای قبل و در حین بارداری جهت پیشگیری از GDM پرداخته‌اند.
روش‌ها: ما پیشگیری اولیه از GDM از طریق عوامل تغذیه ای، مانند رژیم و مکمل‌ها را ارزیابی کردیم. هم چنین از ابتدا تا ژوئن سال 2016 جستجویی در پایگاه داده‌های PubMed، Cochrane و ClinicalTrials.gov داشتیم. در این تحقیق، از کارآزمایی‌های بالینی و مطالعات گروهی آینده نگرانه اصلاح شده نیز بهره گرفتیم.
نتایج: 8 کارآزمایی بالینی و 20 مطالعه مشاهداتی که به ارزیابی ارتباط بین عوامل رژیمی و پیشگیری اولیه GDM پرداخته بودند در این تحقیق بکار گرفته شدند. هم چنین، 6 کارآزمایی بالینی و 2 مطالعه مشاهداتی مرتبط با مکمل‌ها نیز به مجموعه اضافه شدند. ما دریافتیم که تنها دو مداخله تغذیه‌ای ابتلا به GDM را علاوه بر مکمل‌ها تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند.هرچند، مطالعات مشاهداتی نشان دادند که وابستگی بیشتر به الگوی رژیمی سالم تر، خصوصاً در جامعه آماری پرریسک، می‌تواند قبل از بارداری از ابتلا به این بیماری پیشگیری کند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهند که ممکن است برخی عوامل تغذیه‌ای در پیشگیری از GDM فوایدی داشته باشند. هرچند، مطالعاتی با طرح بهتر نیاز است تا شواهدی با کیفیت بالاتر حاصل کنند. در این زمان نمی‌توان هیچ نتیجه گیری محکمی در مورد بهترین مداخلاتی که برای پیشگیری از این بیماری وجود داشته است داشت.
کلیدواژه‌ها: دیابت شیرین بارداری | پیشگیری اولیه | عوامل تغذیه ای | رژیم و مکمل‌های رژیمی
مقاله ترجمه شده
86 An evaluation of the Federal Legal Services Program: Evidence from crime rates and property values
یک ارزیابی از برنامه خدمات حقوقی فدرال: شواهدی از نرخ جرم و جنایت و ارزش املاک-2016
This paper uses the city-level roll-out of legal service grants to evaluate their effects on crime. Using Uni- form Crime Reports from 1960 to 1985, the results show that there is a short-run increase of 7% in crimes reported and a 16% increase in crimes cleared by arrest. Results show an increase in the staffing of police officers in cities that received legal services. These cities are also associated with having higher median property values 10 years later. This supports the narrative that legal services changed police behavior through litigation or threats of litigation.© 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.“Legal services lawyers have won the confidence of angry young men and women and have channeled their grievances into demo- cratic procedures. This capability and achievement mark a major victory for those concerned with maintaining law and order.”– From the Office of Economic Opportunity, November 1969Senate Hearing
Keywords: Crime | Lawyers | Law firms | Poverty | Property values | War on poverty | Riots
مقاله انگلیسی
87 Gender Differences in Presentation, Coronary Intervention, and Outcomes of 28,985 Acute Coronary Syndrome Patients in Victoria, Australia
تفاوت های جنسیتی در ارائه، مداخله عروق کرونر و نتایج 28985 بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در ویکتوریا، استرالیا-2016
Background: Differences in demographics, presenting characteristics, and treatment of heart disease in women may contribute to adverse outcomes. The purpose of this paper was to describe gender differences in the epidemiology, treatment, and outcomes of all admissions for acute coronary syndrome (ACS) in Victoria that occurred between June 2007 and July 2009.
Methods: We undertook a retrospective cohort study of all patients admitted to Victorian hospitals with a first time diagnosis of ACS. Use of angiograms, percutaneous coronary intervention (PCI), coronary artery bypass graft (CABG), and adverse outcomes (death and/or unplanned readmission) were compared by gender and hierarchical logistic regression models were used to account for confounding variables.
Results: Of a total of 28,985 ACS patients, 10,455 (36%) were women. Compared with men, women were older (aged 75 years: 54% vs 31%; p < .001), more likely to present with multiple comorbidities (>1 comorbidity: 53% vs 46%; p < .001), and more likely to be diagnosed with non–ST-segment elevation ACS (86% vs 80%; p < .001).Women were less likely to receive coronary interventions (angiogram: adjusted odds ratio [aOR], 0.71; 95% CI, 0.66–0.75; PCI: aOR, 0.73; 95% CI, 0.66–0.80; CABG: aOR, 0.58; 95% CI, 0.53–0.64). Adverse outcomes were similar in women and men after accounting for confounding variables.
Conclusions: Our results show that women in Victoria were less likely to receive coronary interventions after an admission for ACS. Clinicians should be wary of inherent gender bias in decisions to refer patients for angiography.
مقاله انگلیسی
88 توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این پژوهش بخشی از پروژه زنان در زمینه کارآفرینی بر مبنای شایستگی است و با هدف بررسی نقش مهارت ها و توانایی ها در توضیح کارآفرینی زنان انجام شده است. در این راستا ، این کار پژوهشی بر این مبنا استوار است که زنان کارآفرین شایستگی های خاصی دارند و با مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها شناخته می شوند که تعیین کننده نوع کارآفرینی زنان است. (مثلا نوع شناسی، بخش، اندازه، نوآوری، خلاقیت). از لحاظ روش شناختی ، این پژوهش یک رویکرد کیفی را در پیش گرفته است که بوسیله مصاحبه های نیمه ساختار یافته از مردان و زنان از بخش های تجاری و اقتصادی اجتماعی مختلف پشتیبانی شده است. به دلیل تجزیه و تحلیل تفسیری و محض ، می توان نتیجه گرفت که تاجران زن و مرد با آموزش مهارت ها و توانایی ها به زنان کارآفرین موافق هستند اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین ادراکات زنان و مردان وجود دارد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی | زنان | مهارت ها | توانایی ها | شایستگی ها
مقاله ترجمه شده
89 مدیریت خونریزی غیرعادی رحم (DUB) با پروژسترون - به صورت موضعی یا به صورت خوراکی گزینه بهتری می باشد؟
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
پیش زمینه: سیستم لوونورژسترول داخل رحمی (LNG-IUS) یک قالب بی خطر و موثر برای جلوگیری از بارداری است که توسط میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. به غیر از این، روش فوق دارای بسیاری مزیت های درمانی غیر جلوگیری از بارداری برای خونریزی غیرعادی رحم (DUB)، رحم فیبروئید، اندومتریوز و هیپرپلازی آندومتر می باشد.
روش ها: یک مطالعه مقایسه ای آینده نگر در بخش زنان و زایمان کالج پزشکی S.N، آگرا، اوتار پرادش، در هندوستان شامل 100 زن از گروه سنی 20 الی 45 سال (قابل مقایسه در تمامی جنبه ها)، که مبتلا به DUB بودند، انجام شد. قبل از شروع درمان تمامی افراد، تحت بررسی سابقه (پیشینه)، معاینه و بررسی های پایه ای - هموگلوبین، آرمان آندومتر، هیستوپاتولوژی و لگن سونوگرافی (همراه با ضخامت آندومتر) و امتیازدهی PBAC قرار گرفتند. سپس افراد به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. در گروه A، LNG-IUS قرار داده شد. در گروه B، به افراد مدروکسی پروژسترون استات خوراکی به میزان 10 میلی گرم bd از روز 5 تا 25 چرخه قاعدگی، تجویز شد. افراد به مدت 1 ماه، 3 ماه و 6 ماه پس از شروع درمان تحت پیگیری بودند. در هر پیگیری، نتیجه اولیه از نظر ارزیابی ذهنی توسط بیمار، نمرات PBAC و نتیجه ثانویه به صورت سطح هموگلوبین و عوارض جانبی ثبت گردید.
نتایج: کاهش نمرات PBAC، بهبود در هموگلوبین و کاهش ضخامت آندومتر با هر دو روش درمانی مشاهده شد اما نتایج گروه LNG-IUS در مقایسه با MPA به صورت قابل توجهی بهتر بود (P<0.0001). در هیپرپلازی آندومتر و نوع پرولیفراتیو آندومتر، LNG-IUSمؤثرتر یافت شد.
نتیجه گیری: LNG-IUS یک جایگزین خوب برای درمان پروژسترون خوراکی برای بیماران مبتلا به DUB می باشد.
کلمات کلیدی: LNG-IUS، DUB، Hb، امتیازات PBAC
مقاله ترجمه شده
90 Physical Frailty and Cognitive Functioning in Depressed Older Adults: Findings From the NESDO Study
ضعف فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده: یافته هایی از مطالعه NESDO-2016
Objectives: Cognitive frailty has recently been defined as the co-occurrence of physical frailty and cognitive impairment. Late-life depression is associated with both physical frailty and cognitive impairment, especially processing speed and executive functioning. The objective of this study was to investigate the association between physical frailty and cognitive functioning in depressed older persons. Design: Baseline data of a depressed cohort, participating in the Netherlands Study of Depression in Older persons (NESDO).
Setting: Primary care and specialized mental health care. Participants: A total of 378 patients (60 years) with depression according to DSM-IV criteria and a MMSE score of 24 points or higher.
Measurements: The physical frailty phenotype as well as its individual criteria (weight loss, weakness, exhaustion, slowness, low activity). Cognitive functioning was examined in 4 domains: verbal memory, working memory, interference control, and processing speed.
Results: Of the 378 depressed patients (range 60e90 years; 66.1% women), 61 were classified as robust (no frailty criteria present), 214 as prefrail (1 or 2 frailty criteria present), and 103 as frail (3 criteria). Linear regression analyses, adjusted for confounders, showed that the severity of physical frailty was associated with poorer verbal memory (ß ¼ 0.13, P ¼ .039), slower processing speed (ß ¼ 0.20, P ¼ .001), and decreased working memory (ß ¼ 0.18, P ¼ .004), but not with changes in interference control (ß ¼ 0.04, P ¼ .54).
Conclusion: In late-life depression, physical frailty is associated with poorer cognitive functioning, although not consistently for executive functioning. Future studies should examine whether cognitive impairment in the presence of physical frailty belongs to cognitive frailty and is indeed an important concept to identify a specific subgroup of depressed older patients, who need multimodal treatment strategies integrating physical, cognitive, and psychological functioning.
Keywords: Physical frailty | cognitive functioning | cognitive frailty | late-life depression
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی