دانلود و نمایش مقالات مرتبط با algorithm calibration::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - algorithm calibration

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 کیفیت آب منطقه ی ساحلی: کالیبره کردن رابطه ی کدورت آب برای داده های MODIS
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
یک الگوریتم کدورت غیرفلومتری بطور ویژه برای آب های ساحلی سیسیل کالیبره شد. بدین منظور، کمپین-های میدانی گسترده در ماه های جولای، اوت و سپتامبر 2008 ایجاد شدند. اندازه گیری ها به صورت محلی در سه خلیج مختلف گردآوری شدند. تحلیل آماری نشان می دهد داده های میدانی بایستی به صورت مکانی دسته بندی شده اما به لحاظ زمانی از هم تفکیک شوند؛ از این رو پارامترهای جدید کالیبراسیون پیشنهاد شدند. کدورت بازیابی شده با اعمال این الگوریتم از ضرایب موجود در متون و مقالات و ضرایب کالیبره شده در محل، بررسی و مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که یک کالیبراسیون ویژه برای پایش کمّی کدورت در خلیج های سیسیل نیاز است.
کلیدواژه ها: کدورت غیرفلومتری | کالبراسیون الگوریتم | تصاویر MODIS
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi