دانلود و نمایش مقالات مرتبط با brain-inspired computing::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - brain-inspired computing

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 A dynamical-structure neural network model specified for representing logical relations with inhibitory links and fewer neurons
یک مدل شبکه عصبی با ساختار دینامیکی برای نشان دادن روابط منطقی با پیوندهای بازدارنده و سلولهای عصبی کمتری مشخص شده است-2020
To make ANNs have the ability of logical processing in order to fulfil the urgent requirement that com- puters can automatically judge according to numerous specific conditions, researches have been carried out to design novel neural network models for representing logical relations. Recently, a new ANN model for representing logical relations is proposed. In the model, six components are designed to simulate the operations of logic gates. The work provides a novel way for constructing logical relations running in a neural-like manner. However, the components are still complex and indirect for the representation since more extra neurons and links are needed to simulate logic gates. In order to represent logical relations more directly, this paper defines new neurons and multiple kinds of links to represent logic gates directly, and they can be combined to represent complex logical relations in a simpler neural network structures with fewer neurons. Additionally, this ANN model can dynamically create links on demand instead of the fixed full connections. It can constantly adjust its network structure when getting the data continuously. It can be used for the establishment of the rule library of the intelligent information system in the form of the neural network structure.
Keywords: Brain-inspired computing | Logical representation | Dynamical neural network structure | Inhibitory link | Adaptivity | Rule library
مقاله انگلیسی
2 توسعه دادن یک پلتفرم سخت افزاری فوتونی برای محاسبه کردن شبه(الهام گرفته از ) مغز آن هم بر اساس آرایه های 5×5 VCSEL
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
محاسبه کردن شبه مغزی مفهومی شبیه به شبکه های عصبی مصنوعی دارند که تبدیل به نویدی با پیشنهاد های متناوب برای معماری رایانه فون نویمان شده . شبکه های عصبی فوتونی , تحقق (رویای)واقعی سازی نورون ها ارتباطات شبکه و یادگیری فوتونیک در بستر فوتونیک را هدف قرار می دهد . اینجا ما توسعه یک پلتفرم سخت افزاری نانوفوتونیک سریع را گزارش می کنیم و انرژی موثر نورون های فوتونی را از طریق آرایه هایی از رویه کاواک به صورت عمودی با کیفیت بالا(VCSELs) که در حال انتشار دادن لیزر است را گزارش می نماییم . آرایه های 5×5 VCSEL توسعه یافته, تزریق بصری قفلی بالایی ر ا با کارایی خوب از طریق سازه ترکیب شده همگن (با مغز) با کنترل شخصی طول موج لیزر تدارک می بیند. القا قفلی (تصویر ) کار سختی برای پردازش قابل اطمینان اطلاعات در VCSEL برپایه نورون های فوتونی دار است , و ما ثابت می کنیم , آرایه های VCSEL مناسب به وسیله ی اندازگیری های تزریق قفلی تصویر و طیف القا شده اخیر خوب تنظیم می شود. ما در میابیم که با وارسی کردن های ما آرایه می تواند به سهولت با طیف همگن مورد نیاز وفق یافته , و همچنین نشان می دهیم که آرایه های VCSEL بر اساس تکنولوژی ما می تواند همانند انرژی کافی بالا و نورون های فوتونی فوق سریع برای ایجاد شبکه های عصبی فوتونی بعدی فعالیت کنند. شبکه های فوتونی موازی که به صورت کامل ترکیب شده اندبه عنوان زیر لایه نوید عملکرد فوق سریع رسیدن به 10S از پهنای باندگیگا هرتز را می دهد, و ما نشان می دهیم که یک تغییر شکل غیر خطی بر اساس لیزر های ما در حدود 100fj در هر VCSEL مصرف می کند , که در مقایسه با دیگر پلتفرم ها به شدت رقابتی است.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi