دانلود و نمایش مقالات مرتبط با compact radiation sources::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - compact radiation sources

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 لامپ خط کانونی اشعه‌ی ایکس – یک مفهوم جدید برای ایجاد پرتوهای ایکس با درخشندگی بالا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف- تابش اشعه‌ی ایکس امروزی که به سختی همدوس می‌شود و شار فوتون‌ها در آن زیاد است را تنها می‌توان با منابع تابش بزرگ و گران‌قیمت همچون سینکروترون‌های نسل سوم ایجاد نمود. بطور خاص در پزشکی، این محدودیت مانعی بر سر راه عملی نمودن پیشرفت‌های نویدبخش متنوع در تصویربرداری و درمان است. ما در اینجا یک مفهوم جدید برای منابع اشعه‌ی ایکس با درخشندگی بالا یعنی لامپ خط کانونی اشعه‌ی ایکس (LFXT ها) را ارائه نمودیم، این می‌تواند به عنوان یک جایگزین قدرتمند و ارزان برای سینکروترون‌ها و انواع دیگر فناوری‌های موجود عمل کند.
روش‌ها- LFXT ها از یک نقطه‌ی کانونی بسیار نازک و یک هدف گردان پرسرعت برای پرتو الکترون استفاده می‌کند که موجب تغییر در سازوکار فیزیکی گرم کردن هدف می‌شود و امکان افزایش بیشتر شدت پرتو الکترون در نقطه‌ی کانونی را فراهم می‌آورد. شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو و راه‌حل‌های عددی معادله‌ی گرما برای پیش‌بینی مشخصه‌های LFXT استفاده می‌شوند.
نتایج- به لحاظ شار فوتونی و طول همدوسی، عملکرد لامپ خط‌ کانونی اشعه‌ی ایکس با منابع پراکندگی کامپتون معکوس مقایسه می‌شود. نرخ دوز تا 180 〖Gy s〗^(-1) را می‌توان در فاصله‌ی 50 سانتی‌متری از نقطه‌ی کانونی به دست آورد.
نتیجه‌گیری- نتایج نشان می‌دهد لامپ خط کانونی می‌تواند به عنوان یک منبع قدرتمند و یکپارچه‌ برای تصویربرداری کنتراست فاز و درمان تابش ریزپرتو عمل کند. چنین به نظر می‌رسد که ساخت نمونه‌ی اولیه‌ی آن به لحاظ فنی، امکانپذیر باشد.
کلیدواژه‌ها: درمان تابش ریزپرتو | اشعه‌ی ایکس | منابع تابشی یکپارچه | نرخ دوز بالا | تصویربرداری کنتراست فاز | همدوسی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi