دانلود و نمایش مقالات مرتبط با comprehensive examination::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - comprehensive examination

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 صداهایی در دروازه (نظرات مربوط به مسیر کسب مدرک دکتری): دیدگاه های متفاوت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در مورد اهداف آزمون جامع دکتری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
گذراندن آزمون جامع یکی از شرایط معمول و در عین حال نسبتاً بررسی نشده در آموزش مقطع دکتری در آمریکای شمالی است. این مطالعه موردی به بررسی هدف از برگزاری آزمون جامع از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشکده برنامه آموزشی، در یکی از دانشگاه های کانادا می پردازد. ما متوجه شدیم که علاوه بر کارکرد سنتی آزمون به عنوان دروازه ای برای کسب مدرک دکتری، اهداف دیگری نیز شکل گرفته اند. نظرات متناقضی در مورد این مسئله مطرح شده است که آیا این آزمون برای ارزیابی تسلط لازم بر مطالب برای تدریس یا برای ارزیابی میزان آمادگی برای انجام تحقیقات دکتری طراحی شده است. استفاده از آزمون جامع به عنوان فرصتی برای یادگیری و به عنوان ابزاری برای شکل گیری هویت، شامل آشنا کردن دانشجویان بآ فشارهای زندگی دانشگاهی ، همچنین با عملکرد سنتی ارزیابی آن مغایرت داشت. با این که دانشجویان از بحث های مربوط به طراحی و شکل گیری آزمون آگاه بودند، اهداف آزمون جامع برای آنها مبهم باقی مانده است. علاوه بر این، اعضای هیئت علمی همیشه در مورد اهداف آزمون جامع اتفاق نظر نداشتند. تفاوت در دیدگاه و چگونگی تأثیر آن بر اجرای آزمون جامع، بر تجربه دانشجویان، از جمله آماده شدن برای آزمون، تأثیر دارد. پیامدهای مربوط به اجرا، آماده سازی و ارزیابی آزمون مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: آموزش دکتری | دیدگاه اعضای هیئت علمی | دیدگاه دانشجویان | آزمون جامع
مقاله ترجمه شده
2 Smuggling of drugs by body packing: Evidence from Chinese sentencing documents
قاچاق دارو توسط بسته بندی بدن: شواهدی از اسناد مجازات چینی-2020
Background: In China, body packing as a means of transporting drugs was firstly found in Yunnan province in an area that shares a border with the Golden Triangle in late 1970s. Since then, drug trafficking cases that utilize body packing as the primary mode of transportation have increased substantially. Due to a scarcity of data, however, the scope and nature of such criminal activity is not thoroughly understood. This study provides a new approach to the analysis of body packing by digitizing and analyzing court sentencing documents in China from 2006–2016. Methodology: This study implements network analysis and descriptive statistics to identify the structures of drug trafficking routes involving body packing in China and aims to provide a comprehensive examination of body packing activity, including the pattern of geographic routes and the characteristics of captured body packers. A generalized inflated negative binomial model is also used to investigate the effects of legal and extra-legal factors on the length of sentence for captured body packers. Results: We identified three types of trafficking routes involving body packing: intra-provincial, inter-provincial, and international. Our results showed that heroin and methamphetamine are the two primary drugs trafficked by captured body packers. Network analysis revealed that among body packing routes, there are three major hubs that serve as the primary origin for the trafficking —Yunnan, Sichuan, and Myanmar— and three potential authorities— Guangdong, Xinjiang, and Sichuan—which serve as the common destinations of the drug routes. Consistent with previous studies, our research also demonstrated that heavier punishments are given in cases that involve a larger quantity of drugs and repeat offenders. Offenders who fall into special groups, such as pregnant/lactating women, the disabled, or minors, receive more lenient sentences. In addition, our analysis further revealed that the logic behind longer sentences for those offenders who confessed as opposed to those who did not, is possibly due to the concentration of imprisonment values at fifteen years, as many of the confessed body packers are sentenced to the maximum fixed term of imprisonment. Conclusion: By narrowing the gap in knowledge on the topic of body packing, our analysis provides evidencebased strategies for fighting against body packing, specifically by identifying geographical patterns and the profiles of captured body packers.
Keywords: Body packing | Network analysis | Sentencing documents | China
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi