دانلود و نمایش مقالات مرتبط با cryptocurrencies::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - cryptocurrencies

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 The drivers of Bitcoin trading volume in selected emerging countries
محرک های معاملات بیت کوین در کشورهای نوظهور منتخب-2019
tWhile most of the debates about cryptocurrencies are centered on the global Bitcoin market, in thisarticle, we focus on local Bitcoin trading volume in 21 emerging countries. In particular, we attempt todetermine the drivers of Bitcoin trading volume in these countries over the period August 1st, 2015 – June2nd, 2018. Based on VECM and ARDL models, we find evidence of significant relationship between thelocal Bitcoin trading volume in each country and the associated banking system access, especially in theshort-run. Moreover, altcoins (Ethereum, Ripple) prices are shown to affect positively and significantlythe local Bitcoin trading volume for most countries in the long-run (VECM results) and the short-run(ARDL results).
Keywords:Bitcoin | Cryptocurrencies | Banking system access | Altcoins | VECM | ARDL
مقاله انگلیسی
2 رفع ابهام ازبیتکوین: پرده برداری از افسانه ارز دیجیتال
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
بیتکوین و سیستم معاملاتی عجیب و غیر متمرکز آن، در حال حاضر مورد علاقه معامله گران حرفه ای و خرده پای در جستجوی سود و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان قانونی به دنبال قوانین احتمالی برای محدود کردن استفاده های غیر قانونی، است. ما به بررسی موفقیت غیر منتظره و مداوم بیتکوین از یک دیدگاه جامعه شناختی علاقه مند هستیم، که سوال اول در این راستا، سیستم مشروعیت غیر معمولی آن، که به جای اختیارات دولتی، بافن آوری بلاکچین پشتیبانی می شود، است. سپس به جمع آوری داده و المان هایی پرداختیم که تاریخچه بیتکوین را به عنوان یک رمزنگاری ارزی (ارز دیجیتال) بازسازی می کند که از داستان پر رمز و راز آن آغاز می شود که تولد آن را در برگرفته است. ما سپس، گسترش و توسعه آن را از طریق شبکه های اجتماعی و زبان کلمات، همراه با شیوع و توسعه عظیم ناگهانی آن پیگیری می کنیم و در آخر پیشنهاد می دهیم که مصرف کنندگان و قانون گزاران نهادی باید نسبت به ریسک های بیتکوین و قدرت ادعایی آن که مفهوم پول ما را به چالش کشیده است، هوشیار باشند.
کلمات کلیدی: بیتکوین | ارز دیجیتال | تکنولوژی بلاکچین (زنجیره بلوکی) | طرح های پونزی | اعتماد به پول
مقاله ترجمه شده
3 امضاهای حلقه ای کارآمد در مدل استاندارد
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 30 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 50
طرح امضای حلقه ای به شخص ثالث امکان تأیید پیام ها از جانب مجموعه ی دلخواهی از کاربران که حلقه نامیده می شوند را می دهد. ویژگی ناشناس ماندن در این طرح تضمین می کند که امضا فاش نمی کند کدام عضو از حلقه، پیام را تأیید نموده است. حلقه ی کاربران را می توان در حین اجرا توسط امضاکننده انتخاب نمود و هیچگونه هماهنگی مرکزی نیاز نیست. امضاهای حلقه ای راه خود را در عمل در حوزه ی فناوری های ارتقای امنیت باز کرده اند و هسته ی چندین ارز نهان نگاری شده را شکل داده اند. تقریباً تمامی طرح های امضای حلقه ای صرف نظر از محبوبیتی که دارند یا در مدل اوراکل تصادفی یا در مدل رشته ی مرجع متداول خود، کاملاً امن هستند. تنها نمونه سازی کاندید در مدل ساده، یا غیرعملی بوده و یا بطور کامل عملیاتی نمی شود.
در این مقاله، ما این شکاف را با ارائه ی الگوی ساختاری جدیدی برای امضاهای حلقه ای بدون اوراکل های تصادفی پر می کنیم: ما نشان می دهیم به چه نحو به شیوه ای کارآمد امضاهای حلقه ای تمام عیار را از طرح-های امضا با کلیدهای رمز دارای قابلیت تصادفی سازی مجدد و غیرتعاملی با دانش صفر، نمونه سازی کرد. ما به نتایج زیر دست یافتیم:
- نخستین امضای حلقه ای تقریباً عملی در مدل ساده ی حاصل از فرضیات در گروه های دوخطی.
- نخستین امضای حلقه ای کارآمد در مدل ساده تحت تعمیم دانش فرضیات نمایی، ایمن سازی می شود.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی