دانلود و نمایش مقالات مرتبط با design::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - design

تعداد مقالات یافته شده: 2308
ردیف عنوان نوع
1 Performance assessment of coupled green-grey-blue systems for Sponge City construction
ارزیابی عملکرد سیستم های سبز و خاکستری-آبی همراه برای ساخت و ساز شهر اسفنجی-2020
In recent years, Sponge City has gained significant interests as a way of urban water management. The kernel of Sponge City is to develop a coupled green-grey-blue system which consists of green infrastructure at the source, grey infrastructure (i.e. drainage system) at the midway and receiving water bodies as the blue part at the terminal. However, the current approaches for assessing the performance of Sponge City construction are confined to green-grey systems and do not adequately reflect the effectiveness in runoff reduction and the impacts on receiving water bodies. This paper proposes an integrated assessment framework of coupled green-grey-blue systems on compliance of water quantity and quality control targets in Sponge City construction. Rainfall runoff and river system models are coupled to provide quantitative simulation evaluations of a number of indicators of landbased and river quality. A multi-criteria decision-making method, i.e., Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) is adopted to rank design alternatives and identify the optimal alternative for Sponge City construction. The effectiveness of this framework is demonstrated in a typical plain river network area of Suzhou, China. The results demonstrate that the performance of Sponge City strategies increases with large scale deployment under smaller rainfall events. In addition, though surface runoff has a dilution effect on the river water quality, the control of surface pollutants can play a significant role in the river water quality improvement. This framework can be applied to Sponge City projects to achieve the enhancement of urban water management.
Keywords: Low impact development | Sponge City | Green-grey-blue system | Performance assessment | TOPSIS
مقاله انگلیسی
2 Implementation of a standardized voiding management protocol to reduce unnecessary re-catheterization - A quality improvement project
اجرای یک پروتکل استاندارد مدیریت تخلیه برای کاهش دوباره کاتتریزاسیون غیر ضروری - یک پروژه بهبود کیفیت-2020
Objective. To design and implement a standardized postoperative voiding management protocol that accurately identifies patients with urinary retention and reduces unnecessary re-catheterization. Methods. A postoperative voiding management protocol was designed and implemented in patients undergoing major, inpatient, non-radical abdominal surgery with a gynecologic oncologist. No patients had epidural catheters. The implemented quality improvement (QI) protocol included: 1) Foley removal at six hours postoperatively; 2) universal bladder scan after the first void; and 3) limiting re-catheterization to patientswith bladder scan volumes N150 ml. A total of 96 patients post-protocol implementation were compared to 52 patients preprotocol. Along with baseline demographic data and timing of catheter removal,we recorded the presence or absence of urinary retention and/or unnecessary re-catheterization and postoperative urinary tract infection rates. Fishers exact test and students t-tests were performed for comparisons. Results. The overall rate of postoperative urinary retention was 21.6% (32/148). The new voiding management protocol reduced the rate of unnecessary re-catheterization by 90% (13.5% vs 2.1%, p = 0.01), without overlooking true urinary retention (23.1% vs 20.8%, p = 0.83). Additionally, there was a significant increase in hospital-defined early discharge prior to 11:00 AM (4.0% vs 22.0%, p = 0.022). There was no difference in the postoperative urinary tract infection rate between the groups (p=1.00). Risk factors associatedwith urinary retention included older age (p b 0.01), use of medications with anticholinergic properties (p b 0.01), and preexisting urinary dysfunction (p b 0.01). Conclusions. Implementation of this new voiding management protocol reduced unnecessary recatheterization, captured and treated true urinary retention, and facilitated early hospital discharge
Keywords: Quality improvement | Bladder voiding | Urinary retention | Postoperative management | Gynecologic Oncology surgery | Urinary tract infection
مقاله انگلیسی
3 MISS-D: A fast and scalable framework of medical image storage service based on distributed file system
MISS-D: یک چارچوب سریع و مقیاس پذیر از خدمات ذخیره سازی تصویر پزشکی بر اساس سیستم فایل توزیع شده-2020
Background and Objective Processing of medical imaging big data is deeply challenging due to the size of data, computational complexity, security storage and inherent privacy issues. Traditional picture archiving and communication system, which is an imaging technology used in the healthcare industry, generally uses centralized high performance disk storage arrays in the practical solutions. The existing storage solutions are not suitable for the diverse range of medical imaging big data that needs to be stored reliably and accessed in a timely manner. The economical solution is emerging as the cloud computing which provides scalability, elasticity, performance and better managing cost. Cloud based storage architecture for medical imaging big data has attracted more and more attention in industry and academia. Methods This study presents a novel, fast and scalable framework of medical image storage service based on distributed file system. Two innovations of the framework are introduced in this paper. An integrated medical imaging content indexing file model for large-scale image sequence is designed to adapt to the high performance storage efficiency on distributed file system. A virtual file pooling technology is proposed, which uses the memory-mapped file method to achieve an efficient data reading process and provides the data swapping strategy in the pool. Result The experiments show that the framework not only has comparable performance of reading and writing files which meets requirements in real-time application domain, but also bings greater convenience for clinical system developers by multiple client accessing types. The framework supports different user client types through the unified micro-service interfaces which basically meet the needs of clinical system development especially for online applications. The experimental results demonstrate the framework can meet the needs of real-time data access as well as traditional picture archiving and communication system. Conclusions This framework aims to allow rapid data accessing for massive medical images, which can be demonstrated by the online web client for MISS-D framework implemented in this paper for real-time data interaction. The framework also provides a substantial subset of features to existing open-source and commercial alternatives, which has a wide range of potential applications.
Keywords: Hadoop distributed file system | Data packing | Memory mapping file | Message queue | Micro-service | Medical imaging
مقاله انگلیسی
4 A robust co-state predictive model for energy management of plug-in hybrid electric bus
یک مدل پیش بینی شده مشترک قدرتمند برای مدیریت انرژی اتوبوس برقی هیبریدی پلاگین-2020
This paper proposes a robust co-state predictive model for Pontryagin’s Minimum Principle (PMP)-based energy management of plug-in hybrid electric bus (PHEB). The main innovation is that the robust costate predictive model is only expressed by a simplified formula. Moreover, it is exclusively designed by the Design For Six Sigma (DFSS) method in consideration of noises of driving cycles and stochastic vehicle mass. Because the DFSS strives to minimize the weighted sum of mean and standard deviation of fuel consumption, the proposed strategy can simultaneously improve the fuel economy of the PHEB and its robustness. The DFSS results show that the coefficients of the robust co-state predictive model can be found; the simulation results demonstrate that the proposed strategy has similar fuel economy to dynamic programming (DP); the hardware-in-loop (HIL) results demonstrate that the proposed strategy has good real-time control performance, and can averagely improve the fuel economy by 35.19% compared to a rule-based control strategy.
Keywords: Plug-in hybrid electric bus | Energy management | PMP | Co-state predictive model | Design for six sigma
مقاله انگلیسی
5 Cooperative control strategy for plug-in hybrid electric vehicles based on a hierarchical framework with fast calculation
استراتژی کنترل تعاونی برای وسایل نقلیه برقی هیبریدی پلاگین بر اساس یک چارچوب سلسله مراتبی با محاسبه سریع-2020
Developing optimal control strategies with capability of real-time implementation for plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) has drawn explosive attention. In this study, a novel hierarchical control framework is proposed for PHEVs to achieve the instantaneous vehicle-environment cooperative control. The mobile edge computation units (MECUs) and the on-board vehicle control units (VCUs) are included as the distributed controllers, which enable vehicle-environment cooperative control and reduce the computation intensity on the vehicle by transferring partial work from VCUs to MECUs. On this basis, a novel cooperative control strategy is designed to successively achieve the energy management planned by the iterative dynamic programming (IDP) in MECUs and the energy utilization management achieved by the model predictive control (MPC) algorithm in the VCU. The performance of raised control strategy is validated by simulation analysis, highlighting that the cooperative control strategy can achieve superior performance in real-time application that is close to the global optimization results solved offline.
Keywords: Cooperative control strategy | Hierarchical framework | Iterative dynamic programming (IDP) | Model predictive control (MPC) | Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs)
مقاله انگلیسی
6 Participatory approach in Aquifer Storage and Recovery management in Arid zones, does it work?
رویکرد مشارکتی در مدیریت ذخیره سازی ابخوان و مدیریت بازیابی در مناطق خشک ، مؤثر است؟-2020
Aquifer storage and recovery (ASR) with treated wastewater, is considered as an effective solution for a critical aquifer decline due to groundwater overexploitation. In ASR operational step and after the aquifer storage phase, the problem is the new groundwater right for stakeholders and specifically farmers. In a 2-year study, the potential of a participatory approach for solving this problem was investigated and applied in Fashafoeyeh aquifer in southern Tehran Province. This aquifer faces a critical situation of groundwater from point of view of quantitative and qualitative aspects. Firstly, five indicators were considered including agricultural efficiency, water resource efficiency, water governance, local participation, and economic factors. Then 23 farmers and agricultural landowners were selected based on age, education, and gender. A questionnaire was designed, surveyed, and filled out after interviewing them in several field trips to the site. The results of data analysis showed that 96% of farmers and landowners were highly motivated in the implementation of the participatory approach in ASR management. Moreover, 91% showed a high desire to decrease the groundwater withdrawal from wells. A high percentage of stakeholders had a tendency to participate in some aspects of ASR system. In the meantime, many farmers had a negative viewpoint about government supports. The results illustrate a correlation between agriculture efficiency with participation in the government’s projects and implementation. Moreover, a correlation exists between water management in the field and participation in government’s projects as well as local participatory. This research emphasises on proper planning through face-to-face dialogue with farmers and landowners. In this regard, they collaborate in a participatory approach, as well as a technical and social team to implement the aquifer storage and recovery management.
Keywords: Aquifer | Treated wastewater | Storage | People participation | Groundwater | Iran
مقاله انگلیسی
7 Drivers, barriers and social considerations for AI adoption in business and management: A tertiary study
رانندگان ، موانع و ملاحظات اجتماعی برای پذیرش هوش مصنوعی در مشاغل و مدیریت: یک مطالعه عالی-2020
The number of academic papers in the area of Artificial Intelligence (AI) and its applications across business and management domains has risen significantly in the last decade, and that rise has been followed by an increase in the number of systematic literature reviews. The aim of this study is to provide an overview of existing systematic reviews in this growing area of research and to synthesise their findings related to enablers, barriers and social implications of the AI adoption in business and management. The methodology used for this tertiary study is based on Kitchenham and Charter’s guidelines [14], resulting in a selection of 30 reviews published between 2005 and 2019 which are reporting results of 2,021 primary studies. These reviews cover the AI adoption across various business sectors (healthcare, information technology, energy, agriculture, apparel industry, engineering, smart cities, tourism and transport), management and business functions (HR, customer services, supply chain, health and safety, project management, decisionsupport, systems management and technology acceptance). While the drivers for the AI adoption in these areas are mainly economic, the barriers are related to the technical aspects (e.g. availability of data, reusability of models) as well as the social considerations such as, increased dependence on non-humans, job security, lack of knowledge, safety, trust and lack of multiple stakeholders’ perspectives. Very few reviews outside of the healthcare management domain consider human, organisational and wider societal factors and implications of the AI adoption. Most of the selected reviews are recommending an increased focus on social aspects of AI, in addition to more rigorous evaluation, use of hybrid approaches (AI and non-AI) and multidisciplinary approaches to AI design and evaluation. Furthermore, this study found that there is a lack of systematic reviews in some of the AI early adopter sectors such as financial industry and retail and that the existing systematic reviews are not focusing enough on human, organisational or societal implications of the AI adoption in their research objectives.
Keywords: artificial intelligence | business | machine learning | management | systematic literature review | tertiary study
مقاله انگلیسی
8 Qualitative and quantitative project risk assessment using a hybrid PMBOK model developed under uncertainty conditions
ارزیابی ریسک کمی و کیفی پروژه با استفاده از یک مدل توسعه یافته PMBOK تحت شرایط غیر قطعی-2020
This study presented a qualitative and quantitative project risk assessment using a hybrid PMBOK model developed under uncertainty conditions. Accordingly, an exploratory and applied research design was employed in this study. The research sample included 15 experienced staff working in main and related positions in Neyr Perse Company. After reviewing the literature and the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 32 risk factors were identified and their number reduced to 17 risks using the expert opinions via the fuzzy Delphi technique run through three stages. The results of the confirmatory factor analysis showed that all risks were confirmed by the members of the research sample. Then the identified risks were structured and ranked using fuzzy DEMATEL and fuzzy ANP techniques. The final results of the study showed that the political and economic sanctions had the highest weight followed by foreign investors’ attraction and the lack of regional infrastructure.
Keywords: Project risks | Project management body of knowledge (PMBOK) | Uncertainty | Mixed qualitative and quantitative risk assessment approach | Mathematics | Probability theory | Engineering | Industrial engineering | Business
مقاله انگلیسی
9 Designing with differences, cross-disciplinary collaboration in transport infrastructure planning and design
طراحی با تفاوت ها ، همکاری های متقابل انضباطی در برنامه ریزی و طراحی زیرساخت های حمل و نقل-2020
The study explores enablers and barriers of collaborative planning and design work in transport infrastructure planning projects, drawing upon five cases of projects in Sweden. The study apply a set of theoretical lenses complied of previous research focusing professional knowledge and co-production in planning and design practices, and research revolving around the concept of boundary objects in studies of collaborative work. The study provides insights into the mechanisms of practitioners learning across professional boundaries: what they learn fromeach other, howthey learn, and how the learning facilitates collaborative work. The results show that disciplinary barriers can be bridged through both individual efforts and project management strategies. This study shed light a set of enablers on individual level including; 1) a capacity to change focus between solving tasks within the remit of ones own discipline and jointly solving tasks together with professionals representing other disciplines; 2) curiosity and interest other professional perspectives; 3) willingness to learn from other professionals; and 4) motivation to engage in cross-disciplinary design processes. Project management is proposed to enable collaboration by; 1) opening up discussions about reasons and motives for collaborative work; 2) opening up discussions about strategies for collaborative processes; 3) promoting and facilitating learning processes among project participants, 4) coordinating meetings and activities for collaboration, and 5) facilitating deliberative dialogues at project meetings in which different types of knowledge can be put forth and interrelated.
Keywords: Transport infrastructure planning | Cross-disciplinary collaboration | Landscape architects | Engineers | Boundary objects | Professional knowledge
مقاله انگلیسی
10 A two-stage multi-operator differential evolution algorithm for solving Resource Constrained Project Scheduling problems
یک الگوریتم تکامل دیفرانسیل چند مرحله ای چند کاره برای حل مشکلات برنامه ریزی پروژه محدود شده از منابع-2020
The Resource Constrained Project Scheduling problem (RCPSP) is a complex and combinatorial optimization problem mostly relates with project management, construction industries, production planning and manufacturing domains. Although several solution methods have been proposed, no single method has been shown to be the best. Further, optimal solution of this type of problem requires different requirements of the exploration and exploitation at different stages of the optimization process. Considering these requirements, in this paper, a two-stage multi-operator differential evolution (DE) algorithm, called TS-MODE, has been developed to solve RCPSP. TS-MODE starts with the exploration stage, and based on the diversity of population and the quality of solutions, this approach dynamically place more importance on the most-suitable DE, and then repeats the same process during the exploitation phase. A complete evaluation of the components and parameters of the algorithms by a Design of Experiments technique is also presented. A number of single-mode RCPSP data sets from the project scheduling library (PSPLIB) have been considered to test the effectiveness and performance of the proposed TS-MODE against selected recent well-known state-of-the-art algorithms. Those results reveal the efficiency and competitiveness of the proposed TS-MODE approach.
Keywords: Evolutionary algorithms | Differential evolution | Adaptive operator selection | Resource constrained project scheduling | problems
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi