دانلود و نمایش مقالات مرتبط با hybrid electronic tongue::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - hybrid electronic tongue

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 زبان الکترونیکی هیبرید به عنوان ابزاری برای پایش تخمیر شراب و روند ذخیره سازی آن
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
زبان الکترونیکی هیبرید مبتنی بر حسگرهای ولتامتری و پتانسیومتری برای پایش فرآیند تولید شراب مورد استفاده قرار گرفت. آرایه ی حسگری از الکترودهای گزینش یونی مینیاتوری و الکترودهای کربن شیشه ای تشکیل شده و آنالیز میزان پیشرفت و صحت تخمیر شراب و روند ذخیره سازی آن، تشخیص وجود عوامل مزاحم و ارزیابی کیفیت فرآورده ی نهایی را ممکن می سازد. کارایی رویکرد پیشنهادی با پایش تولید شراب انجام گرفته با استفاده از روش های مرجع استاندارد مقایسه شد. نتایج نشان می دهد زبان الکترونیکی هیبرید را می توان به عنوان ابزار تحلیلی ساده و قابل اطمینان برای ارزیابی کیفی و کمّی فرآورده ی شراب مورد استفاده قرار داد.
کلیدواژه ها: تخمیر شراب | ذخیره سازی شراب | پایش فرایند | حسگرهای الکتروشیمیایی | زبان الکترونیکی هیبرید
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi