دانلود و نمایش مقالات مرتبط با incremental deployment::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - incremental deployment

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 استقرار تدریجی SDN در شبکه های ترکیبی ISP و شرکتی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
افزودن SDN به یک شبکه موجب پدیدار شدن دو مسأله ی عملیاتی و استقرار خواهد شد. روش استقرار تدریجی نظام مند و نیز مدل عملکرد ترکیبی نیاز است. ما این سیستم را برای استقرار تدریجی شبکه های SDN ترکیبی متشکل از ادوات ارسال کننده (یعنی روترهای معمولی IP) و سوئیچ های SDN قابل برنامه-ریزی ارائه می دهیم. ما سیستمی براساس ایجاد کنترلگر SDN برای پاسخ دادن به پرسش های زیر طراحی می کنیم: کدام دستگاه های قدیمی به SDN ارتقا یابند، و دستگاه های قدیمی و SDN به چه نحو می توانند در یک محیط ترکیبی با هم تعامل داشته باشند تا انواع اهداف مهندسی ترافیک (TE) همچون متوازن ساختن بار و بازیابی سریع شکست را تحقق بخشند. ارزیابی توپولوژی های شرکتی و ISP واقعی نشان می دهد که تنها با ارتقای 20% دستگاه ها به SDN، سیستم ما حداکثر استفاده از لینک را در مقایسه با شبکه های دارای صرفاً ادوات قدیمی (مسیریابی کوتاه ترین مسیر)، بطور متوسط تا 32% کاهش می دهد، درحالیکه بطور متوسط تنها به 41% ظرفیت جدول روند در مقایسه با شبکه های دارای تنها SDN نیاز دارند.
کلیدواژه ها: شبکه های نرم افزار محور | استقرار تدریجی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi