دانلود و نمایش مقالات مرتبط با international criminal justice::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - international criminal justice

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 The impact of Brexit on the future of UK forensic science and technology
تأثیر Brexit در آینده علم و فناوری پزشکی قانونی انگلیس-2019
This article seeks to assess the prospects of UK forensic science and technology in a post-Brexit world by analysing four interlocking issues: Brexit itself, the evolution of national criminal justice organisational and funding priorities, the increasing interrelationship of science and technology in the forensic domain and the relatively disadvantaged place of forensic science and technology within the contemporary ‘scientific state’ paradigm. The results are generally pessimistic for the likely future of forensic science. This conclusion is reinforced by scepticism about the wisdom of proceeding with Brexit. The article is structured to identify the potential implications of British political decisions on its national forensic science capabilities and capacity. Some aspects of the analysis are likely to have a wider resonance for international discourse about the future sustainability of forensic science and technology, however, particularly the interface between the globalisation of science and technology with justice.
Keywords: Brexit | Forensic science and technology | International criminal justice cooperation | Fiscal austerity | National science policy
مقاله انگلیسی
2 Accepting the political face of international criminal justice
پذیرش چهره سیاسی عدالت کیفری بین المللی-2019
The emergence of international criminal justice in general and of the modern international criminal courts in particular (the International Tribunal for the former Yugoslavia — ICTY, for Rwanda — ICTR and the permanent International Criminal Court — ICC) has been a matter of mixed reception by the academic and policy communities. After years of initial enthusiasm in the academic world and among international human rights campaigners about the creation and functioning of international criminal tribunals, the atmosphere has transformed into one of disappointment, blunt criticism and often open rejection. Over the past decade it has been difficult to find academic articles and books which are affirmative about the tribunals’ trial record, about the fairness of their proceedings, or their contribution to the fight against impunity. Instead, a vast and devastating literature appears to have emerged, which can be divided into four different, critical strands.
مقاله انگلیسی
3 From symbolic surge to closing courts: The transformation of international criminal justice and its professional practices
از افزایش نیروهای نمادین به دادگاه اختتامیه: تحول عدالت کیفری بین المللی و شیوه های حرفه ای آن-2015
The creation of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in 1993 began a striking proliferation of international criminal tribunals. Now, however, in the wake of this phase of international institution building that followed from the surge of symbolic support for an emergent legal field, international criminal justice is characterized by closing courts and a declining number of professional positions. Developing a framework inspired by structural sociology, this article will analyze the professional practices of the agents that created this field and are now affected by the closure of the courts. These practices constitute a professional response to larger geopolitical transformations in which international criminal justice is no longer politically in vogue. As the article will show, geopolitical structures alone are not wholly definitive for developments of international law: professional agency is actively reshaping the field of international criminal justice. Keywords: Sociology of law; International criminal law; International criminal justice; International criminal courts
مقاله انگلیسی
4 کمسیون جنایات جنگی سازمان ملل و ریشه های عدالت کیفری بین المللی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
حدود 25 سال پیش، نشریه فوق "با استناد بر این باور که نیاز به نشریه پژوهشی جدیدی به منظور تشریح تغییرات صورت گرفته در قوانین کیفری است، تاسیس گردید. طبق پیشبینیهای موسسین این نشریه " دادگاه در صورتی به هدف خود می­رسد که محققین آینده با بررسی این مطالب بتوانند به نحوه شکلگیری و گسترش جامعه جهانی پی برده و با واکنش به جهان در حال تغییر برای ایجاد جهانی بهتر تلاش کنند". موضوعی که در این مطالعه به آن پرداخته میشود. چاپ جلد بیست و پنجم این نشریه باعث خرسندی خوانندگانی است که علاقمند به شناخت زمینههای ظهور و بنیاد عدالت کیفری بین المللی هستند.
مقاله ترجمه شده
5 کمیسیون جنایات جنگی سازمان ملل متحد و ریشه های بین المللی عدالت کیفری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
مقاله فاقد چکیده می باشد
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi