دانلود و نمایش مقالات مرتبط با language learning::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - language learning

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 An intelligent adaptive fuzzy-based inference system for computer-assisted language learning
یک سیستم استنتاج هوشمند مبتنی بر فازی سازگار برای یادگیری زبان با کمک رایانه-2019
Adaptive e-learning employs algorithmic mechanisms in order to orchestrate the pace of instruction and provide tailored learning objects to support the unique educational experience of each learner. Taking this into consideration, this research work presents a fully operating and evaluated adaptive and intelli- gent e-learning system for second language acquisition. This system uses a hybrid model for misconcep- tion detection and identification (MDI) and an inference system for the dynamic delivery of the learning objects tailored to learners’ needs. More specifically, the MDI mechanism incorporates the Fuzzy String Searching and The String Interpreting Resemblance algorithms in order to reason between possible learn- ers’ misconceptions. Furthermore, the inference system utilizes the knowledge inference relationship be- tween the learning objects and creates a personalized learning environment for each student. The paper presents examples of operation and the system is evaluated using an evaluation model. The results are very encouraging and promising since they reveal that the hybrid model for misconception detection and identification and the inference system operate collaboratively and enhance the adaptivity of the students’ needs and preferences.
Keywords: Adaptivity | Misconception detection and identification | Inference system | Intelligent Tutoring Systems | Second language acquisition | Personalization
مقاله انگلیسی
2 Combining e-books with mind mapping in a reciprocal teaching strategy for a classical Chinese course
ترکیب کردن کتابهای الکترونیک با ترسیم ذهنی در یک راهبرد تدریس دوطرفه برای یک دوره کلاس چینی-2018
Chinese texts contain the essence of traditional Chinese culture and humanistic spirit, although they are obscure and difficult to understand. The integration of e-books into language learning can play a positive role and improve reading comprehension because of the diversified support tools and features of multimedia interaction in e-books. Therefore, this study investigated the teaching of classical Chinese with a combination of e-books, reciprocal teaching, and mind mapping; the effects of this approach on reading comprehension and knowledge sharing were explored. The sample consisted of two tenth-grade classes of a vocational school. Both groups received the reciprocal teaching strategy with mind mapping. The control group received traditional paper books; the experimental group received e-books. Quantitative and qualitative analyses were used in this study. The results were as follows. (1) Classical Chinese reading comprehension aspect: The experimental group performed more satisfactorily than did the control group, indicating that the integration of the e-book resulted in this measurable improvement by enhancing learners’ reading comprehension. (2) Knowledge sharing aspect: The pretest and posttest scores significantly differed between the experimental and control groups, indicating that diversified support tools can promote knowledge sharing. (3) Mind-mapping aspect: the scores of the whole structure (color and image), association skills, and the contents of the articles were more satisfactory in the experimental group than in the control group. (4) Learners had a positive attitude toward the combination of e-books, reciprocal teaching, and mind mapping.
keywords: Applications in subject areas| Teaching/learning strategies| Improving classroom teaching
مقاله انگلیسی
3 Establishing the norm of new media literacy of Singaporean students: Implications to policy and pedagogy
برقراری هنجار سواد رسانه ای جدید در دانشجویان سنگاپور: دلالت ها بر سیاست و روش آموزش-2018
With the increasing impact of new media, Singapore has responded to the fast-changing media environment within the educational sector. A large-scale study was conducted in Singaporean schools to establish the norm of Singaporean students’ new media literacy. This was based on a conceptual framework of new media literacy (Lin et al., 2013). The development and validation of the measurement instrument can be found in Lee et al. (2015). This paper focuses on findings from the main study. A total of 4577 students, between 10 and 15 years old, from 52 schools participated in the study. That is, one-seventh of the Singaporean schools were involved in this survey study. To our best knowledge, there has not been any other study like this one carried out within the Asian context. Therefore, the findings offer valuable insights in theorizing new media and media literacy as well as for policy-makers and educators in countries with similar new media ecologies. Implications of this study suggest that it is possible to achieve gender equality for new media literary education. They also point to a new direction of inquiry by exploring new media literacy from a second language learning perspective.
keywords: Media in education| Computer-mediated communication| Elementary education| Secondary education| Pedagogical issues
مقاله انگلیسی
4 همانگونه که ما می توانیم مطالعه کنیم: به سوی وب به عنوان یک کتاب آموزش زبان شخصی شده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
ما در حال حاضر یک سیستمی برای فعال کردن زبان آموزان زبان های خارجی جهت خواندن مطالبی که به طور شخصی از وب دریافت می کند و یا واژگان تمرینی تعاملی بر اساس قرائت های گذشته را انجام می دهد طراحی می کنیم. ما نتایج استفاده از سیستم برای یک ماه با سه کلاس از دانش آموزان دبیرستانی هلندی برای یادگیری فرانسوی را گزارش می کنیم. دانش آموزان و معلمان آنها در مورد سیستم و خصوصا درباره جنبه های شخصی سازی که سیستم را توانا می سازد، صحبت می کنند.
کلمات کلیدی: یادگیری زبان | شخصی سازی | تحصیلات
مقاله ترجمه شده
5 ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی: مسائل و چالش‌ها
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی (NLP)، اگرچه هر دو حوزه تحقیقی یادگیری ماشین مخصوص به خود را دارند، ولی هر یک از آن‌ها بعنوان یک حوزه تحقیقاتی مجزا در نسبت به دیگری، ضعف‌هایی دارد. ولی اخیرا بسیاری از محققان شروع به کاوش در این مورد کرده‌اند که آیا متن همراه با تصاویر یا ویدیوها می‌تواند به منظور آسان‌سازی و کارآتر کردن بینایی ماشین مورد استفاده قرار گیرد؟ از طرف دیگر، تلاش‌هایی برای یافتن پاسخی برای این که بینایی کامپیوتر چگونه می‌تواند به وظایف مخصوص NLP، مانند یادگیری زبان کمک کرده و معنی کلمات و جملات را با استفاده از اطلاعات بصری تعیین کند، صورت پذیرفته است. بعلاوه، کاربردهای دنیای واقعی متنوع و مهمی وجود دارند که نیازمند ادغام بینایی و زبان هستند. در این تحقیق، عملی بودن ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی از ادبیات مربوط به این حوزه، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تلاشی برای به تصویر کشیدن کاربردهای آینده صورت گرفته است که در آن‌ها بینایی کامپیوتر می‌تواند به منظور کمک به پردازش زبان طبیعی، بکار رود و همچنین روشی که در آن پردازش زبان طبیعی می‌تواند به بینایی کامپیوتر کمک کند.
کلمات کلیدی: بینایی کامپیوتر | پردازش زبان طبیعی | یادگیری ماشین | تحلیل تصویر | درک تصویر.
مقاله ترجمه شده
6 استفاده از فناوری کلاس درس تلنگری در یادگیری زبان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
امروزه کلاس تلنگری به عنوان یک جزء کلیدی یادگیری ترکیبی باعث ایجاد علاقه بیشتر محققان و مربیان می شود. فن¬آوری تلنگری در کلاس درس، چنین سازماندهی فرایند آموزشی را در بر می گیرد که در آن فعالیت های کلاس درس و تکالیف تغییر می¬یابند. در این مقاله، مروری بر فن¬آوری کلاس درس تلنگری انجام می¬شود و پتانسیل آن برای معلمان و دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد. نویسندگان نتایج حاصل از تجربه اجرای کلاس درس تلنگری در کلاس زبان را ارائه می دهند. مطالعه نشان می دهد که استفاده از فناوری توصیف شده در فرایند یادگیری انگیزه دانش آموزان را تقویت می کند و عملکرد تحصیلی آنها را بهبود می بخشد.
کلمات کلیدی: فناوری کلاس درس تلنگری | یادگیری ترکیبی | محیط یادگیری الکترونیکی | فعالیت های کلاس درس | آموزش زبان.
مقاله ترجمه شده
7 بررسی مهارت تفکر استراتژیک در وظیفه فرآیند گرا در کلاس ESL
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
زبان انگلیسی به عنوان رسانه‌ای ارتباطی در بیشتر دانشگاه‌ها و کالج‌ها در مالزی استفاده می‌شود. اینکه انگلیسی زبان دوم بیشتر دانشجویان است بهبود زبان به خصوصی برای نوشتن گزارش برای وظیفه فرآیندگرا را سخت ساخته است. از این رو این مقاله از پژوهش بر استفاده از مولفه مهارت تفکر استراتژیک برای کمک به بهبود یادگیری زبان و همچنین وظیفه فرآیند گرا استنتاج شده است. یک طبقه بندی گسترش یافته توسط پژوهشگران برای بررسی مسائل زبانی در کلاس نوشتن با 56 دانشجو طراحی شده است. پرسشنامه یادگیری استراتژی‌های انگیزشی (MSLQ) پذیرفته شده در زمینه حاضر برای سنجش استراتژی‌های یادیگیری، آگاهی‌های انگیزشی و یادگیری در قبل و بعد از اصلاح برای دنبال کردن انگیزش و منافع دانش آموزان در یادگیری زبان استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که طبقه بندی هم یادگیری زیان و هم وظیفه فرآیندگرا را بهبود می‌بخشد.
کلمات کلیدی: مهارت‌های تفکر استراتژیک | فرآیندگرایی
مقاله ترجمه شده
8 احساسات بعنوان تقویت کننده و انگیزه اصلی: چند تئوری درباره احساسات در ارتباط با یادگیری زبان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
احساسات برای زندگی کردن و یادگیری حیاتی هستند. درهم پیچیدگیِ قدرتمندِ احساسات و شناخت، جرقه-ی یادگیری را در یک سیستم دینامیک پیچیده، که همانطور که چندین بخشِ این مقاله نشان خواهند داد شاملِ آثارِ اجتماعی و فراهنگی نیز هست، می زند. احساسات، بعنوان "انگیزه ی اولیه ی انسانی" (ماکلنتیر 2002a، صفحه 61)، بعنوان یک تقویت کننده عمل می کنند که شدتِ انرژی یائی را برای همه ی رفتارهایِ انسانی، شاملِ یادگیری زبان، تامین می کند. این فصل تئوری هایِ عمده درباره ی احساسات را که از روانشناسیِ مثبت ، روانشناسی اجتماعی، ساختگرایی اجتماعی ، ساختمانگرایی اجتماعی ، و رواندرمانی وجودی گرفته شده اند، توضیح می دهد. این فصل همچنین پیامدهایی را برای یادگیری زبان در ارتباط با درک و مدیریت احساسات؛ بیانِ مناسبِ احساسات علیرغمِ تفاوت هایِ فرهنگی و زبانشناختی؛ دیدنِ احساسات بعنوان نقش-هایِ زودگذرِ اجتماعی؛ تقویتِ احساسات مثبت و توسعه ی ارتجاعیت ؛ و شناختِ شاید تناقض نمایانه یِ جنبه-هایِ مثبت و منفیِ اضطراب، عرضه می کند. این فصل با این بیانیه که فراگیرندگانِ زبان می توانند در پرداختن به احساساتشان آژانتیک تر شوند، پایان می یابد. این نوع از خودمقیدسازی می تواند منجر به موفقیتِ بیشتر در یادگیری زبان شود.
کلمات کلیدی: یادگیری زبان | تئوری های روانشناختی مثبت | اجتماعی | و وجودی احساسات.
مقاله ترجمه شده
9 باور واقعی معلم در مورد تعامل در کلاس و تمرینات واقعی و عملی مربوط به آن: یک تحقیق کیفی روی معلمین انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان در عملکرد کلاسی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
فعالیت های کلاسی نقش بسیار عمده و مهمی در فرآیندفراگیری زبان دوم(SLA) دارد و در بالا بردن ظرفیت یادگیری دانش آموزان تاثیر بسیار مهمی دارد. ار آنجائیکه تعامل در بطن ارتباطات و تدریس از طریق ارتباط قرار دارد، معلمین باید از امکانات موجود در کلاس و نحوه استفاده از آنها برای بر قراری چنین ارتباطی آگاه باشند. این مقاله به بررسی میزان پایبندی معلمین به روش های ارتباطی و بکار گیری از آنها در کلاس به صورت عملی می پردازد. یافته های این مقاله اشاره به نوعی تناقض بین باور های معلمین و کارهای عملی آنان در کلاس دارد که به بررسی آن می پردازیم.
لغات کلیدی: تعامل در کلاس | سوالات معلم | استفاده از زبان مادری | استراتژی های مذاکره ای
مقاله ترجمه شده
10 تعلیم بهتر در کلاس درس
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
یکی از موضوعات اصلی مورد بحث کارشناسان آموزشی پی بردن به ظرفیت یادگیری دانش پژوهان می باشد.محققان معتقدند که صلاحیت تنظیم برنامه های ما رابطه ی مستقیمی با دانش , تصمیمات , توانایی حل مسئله و مدیریت منابع ما در امور آموزشی دارد. سوال اساسی محققان این است ."خود تنظیمی چیست؟" و " یادگیری بهتر چیست؟" . در این مقاله ما ابتدا نگاهی بر مفاهیم مختلف تحقیقات روانشناختی آموزشی داریم. پس از آن در رابطه با استراتژی های روانشناختی که موجب پیشرفت برنامه ها می شود بحث خواهیم کرد و در ادامه تفاوت بین دانشجویانی که از استراتژی های فراشناختی در زبان مادری و زبان هدف استفاده و یا استفاده نمیکنند را ذکر خواهیم کرد.
کلمات کلیدی: فراشناخت | خود مقررات | زبان مادری | استراتژی خواندن فراشناختی | آموزش زبان.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi