دانلود و نمایش مقالات مرتبط با load modelling::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - load modelling

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 (Deep) Reinforcement learning for electric power system control and related problems: A short review and perspectives
(عمیق) یادگیری تقویتی برای کنترل سیستم برق و مشکلات مرتبط با آن: یک مرور کوتاه و چشم اندازها-2019
This paper reviews existing works on (deep) reinforcement learning considerations in electric power sys- tem control. The works are reviewed as they relate to electric power system operating states (normal, preventive, emergency, restorative) and control levels (local, household, microgrid, subsystem, wide-area). Due attention is paid to the control-related problems considerations (cyber-security, big data analysis, short-term load forecast, and composite load modelling). Observations from reviewed literature are drawn and perspectives discussed. In order to make the text compact and as easy as possible to read, the focus is only on the works published (or “in press”) in journals and books while conference publications are not included. Exceptions are several work available in open repositories likely to become journal pub- lications in near future. Hopefully this paper could serve as a good source of information for all those interested in solving similar problems.
Keywords: Electric power system | Reinforcement learning | Deep reinforcement learning | Control | Control-related problems
مقاله انگلیسی
2 اثرات مدل‌سازی بار بر تحلیل پایداری ولتاژ سیستم قدرت
سال انتشار: 1994 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
پایداری ولتاژی موضوع بسیار مهمی برای عملکرد مناسب سیستم است. بسیاری از کارهای این حوزه بر استفاده از منحنی P-V به عنوان ابزاری برای ارزیابی امنیت ولتاژ سیستم تمرکز دارند. این مقاله به بررسی اثرات مدل های مختلف بار بر این روش تحلیل می پردازد و برخی محدودیت های آن را به بحث می گذارد. هر دو مدل استاتیک و دینامیک بار لحاظ شده اند. رابطه ی بین دماغه ی منحنی، نقطه ی دوشاخگی سیستم و پایداری نواحی مختلف منحنی P-V نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. نشان داده شد که مدل بار اثر قابل ملاحظه ای بر امنیت ولتاژ سیستم دارد. بطور خاص، این مقاله نشان می دهد آیا سیستمی که پایدار خود را توسط دوشاخگی ها از دست داده، وابستگی زیادی به دینامیک های بار دارد یا خیر. افزون بر این، یک رو تحلیل برای کمی سازی امنیت ولتاژ سیستم قدرت بحث می شود.
کلیدواژه ها: پایداری ولتاژ دینامیک | مدل‌سازی بار | دوشاخگی سیستم قدرت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi