دانلود و نمایش مقالات مرتبط با news sentiment analysis::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - news sentiment analysis

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 پیش بینی رفتار بازار بورس با استفاده از روش داده کاوی و تحلیل عاطفی اخبار
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
پیش بینی بازار سهام به دلیل نقش مهم خود در پیشنهادات اقتصادی و سودمند، تبدیل به یک موضوع پژوهشی جذاب شده است. به منظور اجتناب از خطرات سرمایه گذاری، نیازی حتمی به کشف رفتار آتی بازار سهام وجود دارد. مقدار زیاد داده های تولید شده توسط بازار سهام به عنوان یک گنجینه ای از دانش برای سرمایه گذاران تلقی می شود. هدف این مطالعه ساخت یک مدل مفید برای پیش بینی گرایشات آتی بازار سهام با نسبت خطای کوچک و بهبود دقت پیش بینی می باشد. این مدل پیش بینی مبتنی بر تحلیل عاطفی اخبار مالی و قیمت های تاریخی بازار سهام می باشد. این مدل ازطریق بررسی انواع مختلف اخبار مربوط به بازار و شرکت با قیمت های تاریخی سهام، درمقایسه با همه مطالعات قبلی، نتایجی با دقت بهتر فراهم می کند. از یک سری داده های حاوی قیمت های سهام حاصل از سه شرکت استفاده می شود. مرحله اول، تحلیل عاطفی اخبار برای به دست آوردن تقارن اخبار با استفاده الگوریتم نایو بایس می باشد. این مرحله به نتایج پیش بینی دقیقی که از 73/72 تا 21/86 درصد محدوده داشت دست یافت. مرحله دوم، تقارنهای اخبار و قیمت های تاریخی سهام را باهم ترکیب می کند تا قیمت های آتی سهام را پیش بینی کند. این مرحله دقت پیش بینی را تا بیش از 80/89 درصد بهبود بخشید.
عبارت های شاخص: واکاوی داده ها | بازار سهام | تحلیل عاطفی | واکاوی متن | تحلیل عاطفی اخبار
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی