دانلود و نمایش مقالات مرتبط با organizations::صفحه 68
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - organizations

تعداد مقالات یافته شده: 696
ردیف عنوان نوع
671 مطالعه ای بر روی مدل های امنیتی و استراتژی های محاسبات ابری
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
محاسبات ابری اخیراً به دلیل منافع متعدد خود در حال ایجاد تغییراتی عظیم در سبک زندگی و الگوهای کاری افراد است. با این وجود،امنیت محاسبات ابری همیشه در کانون توجه مشتریان بالقوه متعدد سرویس های ابری و مانع بزرگی برای کاربردهای گسترده آن است. در این مقاله، به منظور تسهیل درک مشتریان از وضع کنونی محاسبات ابری و کمک به تلاش هایی در جهت بهبود سطح امنیتی محاسبات ابری، مدل های امنیتی مشهور فعلی نظیر مدل اشتراکی، مدل انباشت ریسک، مدل مکعب محاسبات ابری را بررسی کردیم و ریسک های امنیتی اصلی محاسبات ابری از سازمان های مختلف را به طور مختصر بیان کردیم. در نهایت، در پاسخ به کاهش مسائل امنیتی رایج محاسبات ابری چند استراتژی امنیتی را از دیدگاه ساخت، فعالیت و رویدادهای امنیتی ارائه کردیم.
واژگان کلیدی: محاسبات ابری | مدل امنیتی | تحلیل ریسک | استراتژی امنیتی
مقاله ترجمه شده
672 وضعیت مدیریت سرویس IT در حوزه بهداشت و درمان- ITIL در کشورهای منتخب اروپایی
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پیشینه: به دلیل وضعیت مالی تیره وتار در بخش بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها و دیگر ارئه‌دهندگان خدمات درمانی با فشاری مبنی بر بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود روبرو شده‌اند. این تمایلات سازمان‌های خدمات بهداشتی را با چالشی مبنی بر معرفی فرایندهای پشتیبان مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) نوآورانه مواجه می‌سازد. برای تضمین این که IT بطور کامل از فرایندهای بالینی پشتیبانی می‌کند، IT را باید بصورت فعالانه‌ای مدیریت کرد. اما، تا بحال، تحقیقات خیلی کمی بر روی مدیریت سرویس IT مخصوصا در زمینه پیاده‌سازی ITIL در زمینه بهداشت و درمان صورت گرفته است.
روش‌ها هدف این تحقیق، کاوش دانش در مورد مدیریت سرویس IT و پذیرش آن (مخصوصا ITIL) در بیمارستان‌های اتریش و نواحی همسایه آن یعنی بایرن (آلمان)، اسلواکی، تیرول جنوبی (ایتالیا) و سوئیس است. بنابراین مصاحبه‌هایی با استاندارد بالا با رئیس بخش فناوری اطلاعات (CIO، مدیر IT) برای بیمارستان‌های منتخب از نواحی مختلف انجام شد. در کل، 75 بیمارستان مورد برای مصاحبه انتخاب شدند. داده‌ةای جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفته و در جاهایی که نیاز بود، از روش ةای تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.
نتایج در اکثر مناطق، دو سوم یا تعداد بیش‌تری از مدیریان IT مشارکت کننده، ادعا می‌کردند که با مفاهیم مدیریت سرویس IT و ITIL آشنا هستند. مدیران IT، سرویس‌های IT بهتری را از ITIL انتظار داشتند، و انتظار آن‌ها افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه IT بود. ولی تنها 5 بیمارستان بخشی از ITIL را پیاده‌سازی کرده بودند و 8 بیمارستان برای اجرای آن در دو سال آینده شروع به برنامه‌ریزی کرده‌ بودند. به نظر می‌رسید که سوئیس و بایرن در زمینه ITIL، پیش‌تر از دیگر کشورها هستند. در این مناطق، سطوح بالای دانش، تعداد بالای پیاده‌سازی‌ها یا طرح‌های اجرایی و نیز تعداد بالایی از اعضای کارمند تصدیق شده ITIL مشاهده شدند.
نتیجه‌گیری نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که ایده سرویس‌های IT و مدیریت سرویس IT هنوز بصورت گسترده در بیمارستان‌های کشورها و مناطق مورد نظر این تحقیق، شناخته شده نیست. همچنین نتایج نشان می‌دهند که بیمارستان‌ها نیاز به کمک بیش‌تری به منظور توانایی اجرای موفق ITIL دارند. در حالت کلی، تحقیق بر روی مدیریت سرویس IT و ITIL در حوزه بهداشت و درمان نادر و کمیاب است.
مقاله ترجمه شده
673 ساختار سازمانی و رهبری
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
فرهنگ برای سازمان ها به منزله یک شیوه یادگیری در مورد عوامل محیطی است. تعاریف زیادی از فرهنگ وجود دارد. موضوع " تفاوت" بین رهبر و مدیر مشتمل بر رویکردی است که در حال حاضر بسیار مورد بحث قرار می گیرد و بیشتر متخصصان اعتقاد دارند که رهبری موضوعی متفاوت از مدیریت است.
کلمات کلیدی: فرهنگ | رهبری مدیر | رهبری | مدیریت
مقاله ترجمه شده
674 عملکرد مدیریت استراتژیک: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت شغلی
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در مدیریت عملکرد امروزی, هوش عاطفی در ارگانهای ایران ,نقش اصلی را در میان مدیران و کارمندان ایفا میکند.این مقاله برای درک بهتر از نقش های رفتار و انگیزش استراتژیکی با رابطه میان هوش عاطفی مدیران و کارمندان انجام شده تا اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی را در آنها افزایش و بهبود بخشد.داده ی n=123 در این مطالعه در پرسشنامه هایی جمع آوری گردید که شرکت کنندگان آنها مدیران و پرسنل یانک کشاورزی ایران بودند.هدف اصلی این مقاله, ارزیابی هوش احساسی بهمراه بازده انگیزش ارتباط مدیران در بانک کشاورزی ایران میباشد.مدیریت استراتژیک ,نقش مهمی را در رفتار استراتژیک مدیران و کارمندان در ارگانها ایفا میکند. همچنین از طرف دیگر, مدیریت استراتژیک رابطه مثبتی با هم ترازی استراتژیک دارد که این هم ترازی میتواند اثر محرکی بر روند این مقاله گذارد. همترازی استراتژیک موثر, دارای اثر مثبتی بر انگیزه مدیران و کارمندان در ارگانهای ایران دارد.به علاوه هوش عاطفی تحت تاثیر رفتار استراتژیکی در این رابطه میباشد.نتایج این مطالعه نشان میدهد که تشابهی قدرتمند میان انگیزه با رابطه بین هوش عاطفی و بازده ارتباط و همچنین تشابهی میان اثربخشی ارتباط با رضایتمندی شغلی وجود دارد.
کلمات کلیدی: هوش عاطفی | اثربخشی ارتباط | انگیزه | رضایت شغلی | مدیریت استراتژیک | رفتار استراتژیک | هم ترازی استراتژیک
مقاله ترجمه شده
675 سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
مجموعه بالقوه‌اي از برنامه‌هاي کاربردي سیستم پشتیبان تصمیم ( (DSSتوسط سازمان‌هاي پويا و متحولي که در زمينه فناوری رايانه پيشرفت کرده اند، ايجاد شده است. براي برنامه ريزي استراتژيک سازمان يا نقشه راه، درک درستي از برنامه‌هاي کاربرديDSS حائز اهميت است. اين تحقيق مي کوشد تا تعريفي ازDSS، و جذب فناوري اطلاعات در سازمان ها، و پويايي جذب DSS ارائه کند. آنچه که به عنوان ابزارهاي DSS جذب برنامه‌هاي کاربردي سازمان مي شود شامل آنهايي است که به عنوان برنامه‌های کاربردي يک بارهDSS (غير تکراري) در سطح برنامه ريزي استراتژيک وارد سازمان مي گردد. انتقال فناوري تا جاگيري ابزارها در برنامه‌هاي کاربردي پشتيبان تصميم ساختار يافته (SDS) يا سيستم‌هاي فرايند تبادل (TPS) ادامه دارد. بنابراين مديران و محققان بايد آنها را به عنوان يک سيستم SDS/TPS و نه DSS ببینند. شناسايي نقشه راه جذب فناوري اطلاعات، به انتقال فناوري کمک مي کند و آن را به رسميت مي شناسد- اين به معناي قابل قبول بودن ايجاد اين انتقال است.
کلمات کلیدی: سیستم پشتیبان تصمیم گیری | سيستم پشتيبان تصميم | جذب فناوري اطلاعات | توسعه نرم افزاری
مقاله ترجمه شده
676 هوش تجاری در ابر
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
هوش تجاری در ارتباط با روش یکپارچه ای برای پشتیبانی مدیریت می باشد. در حال حاضر، محدودیت هایی برای پذیرش هوش تجاری وجود دارد و عصر جدید مدیریت داده های تحلیلی در مورد هوش تجاری وجود دارد. این محدودیت ها زیرساخت های یکپارچه ای می باشد که در ارتباط با روش کسب و کاربوده که پیچیده، هزینه بردار و انعطاف ناپذیرشده ، که نیازمند تلاش برای یکپارچه سازی و تنظیف داده های شرکتی و تاثیرعملکرد بر روی زیرساخت های موجود/ زیرساخت های فناوری اطلاعات ناکافی ، می باشند. بنابراین در این مقاله محاسبات ابری به عنوان راه حل احتمالی برای این مسائل می باشد. ما اتمسفر جدیدی را برای هوش تجاری ایجاد کرده تا قابلیتی را برای کم کردن کارهای اداری هوش تجاری ایجاد کرده، هزینه ها را برای برنامه های هوش تجاری در مقایسه با نرم افزارهای قدیمی هوش تجاری کاهش داده، قابلیت را برای افزودن محیطی به منظور آزمون ایجاد کرده، مفاهیم را به اثبات رسانده و به روز رسانی کنیم، پتانسیلی را برای صف آرایی سریع تر ایجاد کرده و افزایش انعطاف پذیری ایجاد کنیم. همچنین محاسبات ابری، ین امکان را برای سازمان ها را ایجاد می کند تا به تحلیل ترابایت های داده به شکل سریعتر و به صرفه تر از قبل بپردازند. هوش تجاری (BI) در روش محاسبات ابری همانند یک پازل بزرگ می باشد. کاربران می توانند وارد آن شده و قطعات کوچک پازل را در کنار یکدیگر قرار داده اما تا زمانی که کل موارد تکمیل نشود، کاربر نمی تواند دید کلی از تصویر کامل داشته باشد. در این مقاله خواندن هر بخش، قطعات مربوط به پازل را در جای خود قرار می دهد.
کلمات کلیدی: محاسبات ابری | هوش تجاری | چهارچوب به عنوان خدمات
مقاله ترجمه شده
677 بهبود تصمیم گیری ها و فرایند های تصمیم گیری از طریق استفاده از مهارت های هوش هیجانی
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف - تحقیقات کمی در مورد چگونگی رفتارهای مرتبط با هوش هیجانی انجام شده که می تواند به طور عملی به منظور ارتقاء تصمیم گیری فردی و گروهی بکار رود. هدف از این مقاله شناسایی روش های عملی برای استفاده از هوش هیجانی در فرایند تصمیم گیری می باشد. این رویکردهای عملی برای تعلیم و کمک به تصمیم گیرندگان برای استفاده از مهارت های هوش هیجانی به منظور بهبود تصمیم گیری طراحی شده است. طرح / روش / رویکرد - چهار عنصر اساسی گلمن و بویانزیز و همکاران در مورد هوش هیجانی و 20 شایستگی رفتاری مرتبط با آنها به منظور گسترش روشی برای کاربرد عملی مهارت های هوش هیجانی در تصمیم گیری مورد استفاده گرفت. مجموعه ای از پرسش ها و مشاهدات برای کمک به تصمیم گیرندگان در بهبود آگاهی هوش هیجانی ، و همچنین استفاده از مهارت های هوش هیجانی به منظور افزایش فرایندهای تصمیم گیری طرح ریزی شد. یافته ها - سازمان ها و افراد ممکن است از گسترش و بهره برداری از رفتارهای منسوب به هوش هیجانی بهره مند شوند. کاربرد عملی مهارت های هوش هیجانی می تواند تصمیم گیریها و نتایج فردی و گروهی را بالا ببرد. اصالت / ارزش - استفاده عملی از مهارت های هوش هیجانی ، تبدیل به استراتژی ای برای توسعة توانایی فردی و سازمان برای ارزیابی تاثیر و عواقب ناشی از تصمیم گیری می باشد ، در حالی که به طور همزمان کیفیت و اثربخشی فرآیند تصمیم گیری را نیز بهبود می بخشد.
کلمات کلیدی: تصمیم گیری | هوش هیجانی
مقاله ترجمه شده
678 چارچوب مدیریت ریسک امنیت اطلاعات برای محیط های محاسبات ابری
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
ریسک های امنیتی مربوط به هر مدل ارائه محاسبات ابری متفاوت است و به گستره وسیعی از عوامل از جمله حساسیت دارایی های اطلاعاتی، معماری محاسبات ابری و کنترل های امنیتی موجود در یک محیط محاسبات ابری خاص بستگی دارد ]7[. سازمان ها در طول زمان مایل به کم کردن شرایط امنیتی خود هستند. برای جلوگیری از این موضوع، تأمین کننده سرویس ابری باید ارزیابی های منظم امنیتی را انجام دهد ]3[.چارچوب مدیریت ریسک یکی از ابزارهای ارزیابی امنیتی برای کاهش تهدیدات و آسیب پذیری ها است و ریسک های امنیتی را کاهش می دهد. هدف این مقاله ارائه چارچوب مدیریت ریسک اطلاعات برای درک بهتر حوزه های حیاتی تمرکز در محیط محاسبات ابری به منظور شناسایی یک تهدید و شناسایی آسیب پذیری است. این چارچوب تمام مدل های سرویس ابری و مدل های توزیع ابری را پوشش می دهد. تأمین کننده سرویس ابری می تواند این چارچوب را به منظور کاهش ریسک در سازمان ها به کار بگیرد.
کلیدواژه ها: محاسبات ابری | چارچوب مدیریت ریسک
مقاله ترجمه شده
679 مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 25 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
با پیشرفتهایی که در حوزه هوش تجاری در سازمانها رخ داده، علاقه رو به افزایشی برای مقدمات سیستمهای هوش تجاری وجود دارد. هرچند دیدگاهها در خصوص هوش تجاری و میزان تجارت ایجادشده ازناحیه آن ، به طور کلی مثبت و مقبول می باشد،اما توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در سیستمهای هوش تجاری همیشه واضح و مشخص نیست. در عمل، اندازه گیری ارزش تجاری هوش تجاری اغلب به دلیل فقدان منابع و روشهای اندازه گیری به سرانجام نمی رسد. اگرچه منافع حاصل از سیستمهای هوش تجاری، از نظر کیفیت اطلاعات بهتر و یا دستیابی به اهداف بهبود کیفیت اطلاعات، غیر قابل انکار می باشد، اما این موارد تنها منافع غیر مستقیم تجارت و یا ارزش تجارت چنین سیستمی می باشند. ارزش حقیقی سیستمهای هوش تجاری در فرآیندهای پیشرفته تجارتی و در نتیجه در ارتقاء عملکرد تجارت نهفته است. هدف از این مقاله ارائه یک مدل مفهومی برای ارزیابی ارزش تجارت سیستمهای هوش تجاری می باشد که طی مطالعات موردی و تحقیقات گسترده و مصاحبه های موشکافانه جهت تحقیق در خصوص قابلیت ها و قدرت جذب سیستمهای هوش تجاری یا عوامل اصلی تسهیل استفاده از اطلاعات کیفی ارائه شده توسط چنین سیستمهایی، توسعه یافته اند.
مقاله ترجمه شده
680 هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش دولتی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
بیان مسئله: در فضای مدرن اقتصادی ، بخش دولتی، پیشرفت مستمر در کیفیت خدماتی که ارائه می کند را مورد هدف قرار داده است. بنابراین، دستیابی به اطلاعات جزئی و دقیق مربوط به هزینه های خدمات، به همراه یک مدیریت شایسته ، برای بهره گیری از مزایای این اطلاعات، لازم و ضروری است. رویکرد: این پژوهش، در مورد مراحل اولیه ، فرآیند های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و اینکه آیا روش هزینه یابی مذکور می تواند در بخش دولتی به کار رود یا خیر، بحث می کند. در بخش دولتی، نیاز به اطلاعاتی دقیق در مورد برآورد هزینه ها، به صورت مداوم رو به افزایش است. نتایج: نتایج به دست آمده، به ساختار یک بخش اداری در یونان ، با همه ی بخش ها و دپارتمانهای سازمان یافته اش، اشاره دارد. در ابتدا، روش جدید محاسبه ی هزینه ها، به صورتی که در کتاب شناسی بین المللی مطرح شده، تحلیل شده است. پس از آن، مزایای این روش مورد بررسی قرار گرفت و سپس، به کارگیری این روش در یک دپارتمان خاص از حوزه ی اداری مورد نظر، بررسی شد. نتایج به دست آمده، به مدیریت دپارتمان مورد بررسی تحویل داده شد تا تصمیم های لازم اتخاذ گردند. نتیجه گیری: با تجزیه و تحلیل این دپارتمان از بخش اداری، مدیریت دپارتمان می تواند با توجه به نتایج به دست آمده، در مورد پژوهش انجام گرفته اظهار نظر کند و در مورد برنامه های آینده ی حوزه ی تحت مدیریت خود، تصمیم بگیرد. کلید واژه ها: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، هزینه ی خدمات، بخش دولتی، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش دولتی و هزینه ی سازمانهای خدماتی. واژه های کلیدی: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت | هزینه خدمات | بخش عمومی | هزینه مبتنی بر فعالیت در بخش دولتی و هزینه سازمان های خدماتی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi