دانلود و نمایش مقالات مرتبط با parametric curve::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - parametric curve

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 یک مدل برای شبیه‌سازی و طرح‌ریزی پویای مسیر تعویض باند مبتنی بر تابع پارامتری جدید
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
مسأله‌ی تعویض باند (LC) می‌تواند موجب تصادفات شدید شده و ترافیک آزاردهنده‌ای را در جاده‌های چندبانده ایجاد نماید. مدل موجود برای شبیه‌سازی LC با یک سری محدودیت‌ها (انطباق کم، فقدان مشخصه‌های سرعت و شتاب، انحنای زیاد) با استفاده از منحنی مسیرهای شناخته‌شده‌ای همچون منحنی مماس هایپربولیک (HTC)، منحنی مبتنی بر سینوس (SC)، و منحنی چندجمله‌ای (PC) ایجاد شد. در این مقاله، یک منحنی پارامتری جدید با استفاده از دستگاه مختصات خمیده‌خطی ارائه و با پایگاه داده‌ی واقعی شبیه‌سازی نسل آتی (NGSIM) انطباق داده شد. سپس مشخصه‌های جدید سرعت و شتاب با استفاده از منحنی مسیر LC پیشنهاد شدند. انحنای مدل پیشنهادی در هر دو نقطه‌ی آغاز و پایان LC، انحنای مبتنی بر صفر بود. این انحنای پیشنهادی با دو مدل همانند HTC و SC مقایسه شد. خطای متوسط جذر میانگین مربعات مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل HTC، برای LC چپ به میزان 1.84% و برای LC راست به میزان 15.48% و در مقایسه با مدل SC به میزان 1.74% برای LC چپ و به میزان 15.60% برای LC راست کاهش می‌یابد. بطور مشابه، مدل پیشنهادی برای مشخصه‌های سرعت و شتاب نسبت به مدل PC تا حد زیادی بهبود می‌یابد. منحنی پارامتری پیشنهادی، نقاط فاصله و برخورد خودروی LC با یک خودروی جلویی و خودروی پشتی در باند هدف را حل می‌کند و می‌توان از آن در برنامه‌ریزی مسیر LC واقعی استفاده کرد.
کلیدواژه ها: مشخصه‌های شتاب | منحنی پارامتری | سرعت | برنامه‌ریزی مسیر
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi